Skip to main content

Tag: Bid

Fem ekvipager nægtet start efter udstyrskontrol i Sundeved

DRF’s veterinærkonsulent Mette Uldahl stod som vanligt for kontrollen, hvor det primært var hestenes gjordleje, schenkelleje og mundhuler, der blev undersøgt.

Desværre blev fem ekvipager nægtet start grundet sår i mundhulen, og otte ekvipager fik anmærkninger med på vejen, men fik lov til at starte: 

”Vi er naturligvis ærgerlige over at se, at fem af hestene ikke var ’fit to compete’ grundet sår i mundhulen, og at yderligere otte heste fik anmærkninger, om end det var i mindre alvorlig grad.

Det viser jo desværre, at vi fortsat har en problematik, som vi har et fælles ansvar for at få løst”, fortæller Klub & Sportschef i DRF Anne Silfwander. 

Positiv oplevelse

“Sidste år så vi en del problemer i ponydressuren, men det samme var heldigvis ikke tilfældet i år, og dén udvikling kan måske tilskrives det øgede fokus på forebyggelse i samarbejde med ryttere, forældre og trænere samt jævnlige kontroller ved stævnerne.

Samme tendens håber vi naturligvis vil brede sig videre ud i sporten i takt med DRF’s fortsatte fokus på området”, afslutter hun.

Stævnets TD’er Bibi Hollenberg, der bl.a. assisterede Mette Uldahl ved udstyrskontrollen, tilføjer desuden, at selvom der var flere ekvipager, der enten blev udelukket eller fik anmærkninger med på vejen, var kontrollen alligevel en positiv oplevelse, da både ryttere, forældre og trænere generelt var meget samarbejdsvillige og bakkede op om tiltaget:

”Det er meget vigtigt, at der bliver bakket op om kontrollerne, og at folk ser dem som en hjælp, for det er det, der er tanken.

Det var klart min opfattelse, at det var den overordnede tilgang her i weekenden, og det er dejligt at opleve.”

Kilde: DRF