Skip to main content

Tag: Gummimadras

Bunden har stor betydning for hestens liggetid

Forskerne inddelte 38 heste i 8 grupper. Hver gruppe var knyttet til en løsdriftsstald, alle med udgang til områder med fast underlag. Forsøget omhandlede ikke bundens tykkelse, hovedfokus var nemlig på hestens liggevaner i forhold til plads. Hver løsdrift havde derfor en bund på omkring 10 cm. under hele forsøget.

Mere bund gav mere liggetid
I Schweiz har de regler for, hvor stort område af hestenes areal der skal være dækket af strøelse/bund i forhold til, at hestene skal kunne ligge ned og sove. Forsøget skulle redegøre for om reglen for strøelse var i overensstemmelse med hestens behov, og derfor blev der eksperimenteret med mere og mindre bund end det lovpligtige. Det store gennembrud kom, da der var en halv gang mere bund end reglerne krævede. Hestene lå markant mere ned – både i længere tid og oftere.

Forsøget viste også, at de lavest rangerede heste generelt lå mere ned i områder med mindre eller ingen bund end de højst rangerede heste. Det er som sådan ikke ny viden, at bosserne tager de bedste pladser, men når der var mere bund end lovpligtigt, gav de højest rangerede heste langt færre ordre til at de nederste heste i hierarkiet skulle rejse sig og flytte sig fra de bedste sovepladser. Dette er et vigtigt element, da flokkens ledere ofte kan forhindre de nederste heste i hierarkiet i at få nok liggetid, når hestene går i løsdrift.

Gummimadrasser ikke et godt alternativ
Forskerne skiftede også den organiske bund ud med gummimadrasser, der dækkede hele liggepladsen, men det betød, at hestene stort set ikke lå ned. Det er et bevis for, at gummimadrasser ikke er et godt alternativt til en bund af eks. halm eller spåner.
Konklusionen på forsøget var ikke overraskende at desto med bund i løsdrift stalden(husene) desto mere lå hestene ned, og desto mere liggetid og ro fik de lavest rangerende heste i flokken. Det er et vigtigt parameter hestevelfærd, og viser også at reglen for, hvordan man måler bundareal for en hest i Schweiz, er på et minimum, i forhold til hvad hestene har brug for, for at have de optimale vilkår.

Kilde: Milner Feed & Pet supply