Skip to main content

Tag: Krybbebider

Unoder hos heste ses ikke i det fri

Krybning, vævning og anden former for stereotypier er en konsekvens af domesticering (hvor man gør en vild dyrerace til en husdyrrace).

Den gentagne – og til ingen verdens nytte – adfærd udvikler sig kun hos heste, der f.eks. står inde i en boks, hvor den ikke kan få sit behov for bevægelse opfyldt.

Adfærden er forbundet med strukturelle ændringer i selve hjernen, hvilket betyder, at det er mere end bare en dårlig vane, fastslår Emanuela Dalla Costa certificeret dyreadfærdsspecialist ved Institut for Veterinærmedicin ved Università degli Studi di Milano.

“Stereotypier er tegn på et nuværende eller tidligere problem, hovedsageligt relateret til miljømæssige udfordringer. Det kan ses som frustration over, at fundamentale adfærdsmæssige behov ikke bliver dækket,” siger Dalla Costa.

“Unoderne er aldrig blevet observeret hos fritgående vildtlevende heste.”

Emanuela Dalla Costa

Dalla Costa gik på talerstolen i forbindelse med Avenches National Equestrian Institute (IENA), afholdt den 11. september 2021 i Schweiz, og gjorde her klart, at heste ofte får skylden for deres unoder, men adfærden er aldrig hestens skyld.

“Når vi beskæftiger os med staldunoder, er der altid fokus på de gener, som den afvigende adfærd forårsager mennesker eller den økonomiske påvirkning – snarere end på de konsekvenser det har for hesten.”

Hvad ligger bag denne unormale adfærd?

Ifølge Dalla Costa ses stereotypier hos en række forskellige dyrearter, ikke kun heste. Selv om adfærden varierer alt efter art er en ting de alle har til fælles, at den kun forekommer i fangenskab – f.eks. dyr opstaldet i zoologiske haver. En anden ting, de har til fælles, er, at adfærden aldrig har et formål.

“Vævning og krybbebidning kan umuligt have nogen fordel for dyrene. Det er et totalt tab af energi og tid; dette er ikke noget, der nogensinde kunne være normalt.”

I modsætning til, hvad folk tror, ​​er sterotyp adfærdsforstyrrelse ikke forårsaget af kedsomhed, og de er ikke vaner, heste kopierer fra andre heste. Heste begynder kun at krybbebide, væve eller udføre andre stereotypier i én slags kontekst: når deres miljø ikke er optimalt.

“Hvilken slags stress oplever dyret, og hvordan er dyret ude af stand til at udføre artsspecifik adfærd – dets naturlige adfærd?” spurgte Costa til konferencen.

“Vi er nødt til at fokusere på det miljø, dyret lever i.”

Begrænset bevægelse, social kontakt eller foldtid gør heste sygeligt frustrerede

Især en tilværelse i stalden kan forårsage den frustration, der sætter gang i mange hestes stereotypier.

I bokse har heste generelt begrænsede bevægelsesmuligheder, er socialt isolerede, bruger mindre tid på at spise og kan ikke flygte, når de føler sig truet.

Frustration er nøgleelementet bag udviklingen af unoder. Frustration opstår, når heste oplever, at det konstant er forbudt at gøre, hvad de vil, hvilket fører til negative følelser svarende til vrede, ærgrelse og skuffelse.

Individer, herunder heste, håndterer frustration på forskellige måder. Nogle kan blive ligeglade, nærmest komme i en slags depressiv tilstand; andre kan blive aggressive.

Og nogle transformerer deres adfærd til stereotypier såsom krybning og vævning.

Hos heste ses to stereotype adfærdsændringer:

Bevægelse (vævning, boksvandring eller hovedrysten), som er forbundet med at blive frataget naturlig bevægelse.

Oralt (krybbebidning, bide i boksdøren), som er forbundet med ikke at være i stand til at græsse, indtage nok fibre eller mangle social kontakt med andre heste.

Forebyg unoderne

Heste kan have en genetisk tilbøjelighed til at udvikle stereotyp eller afvigende adfærd.

Forskellige undersøgelser gennem årene har knyttet stereotypidannelse til f.eks. fravænning, hyppigheden af fodring, mangel på foder og/eller tid brugt på at spise, staldstrøelse, begrænset social kontakt med andre heste samt begrænset fri bevægelighed uden for boksen.

Typen af ​​ridning og disciplin kan også spille en rolle, men resultaterne er komplekse at fortolke, tilføjer Dalla Costa.

Ideelt set bør ejere være proaktive i forhold til at forhindre stereotypier i at udvikle sig.

Det er især vigtigt at huske på, når man fravænner heste, da dette er en kritisk stressende tid, der kan udløse udvikling af unoder.

Når heste skal opstaldes, kan ejere forsøge at afværge frustration ved at lade dem komme regelmæssigt på fold, sikre adgang til andre heste og placere hestens mad i automatiske fodermaskiner.

Kilde: The Horse