Skip to main content

Tag: lovgivning

Lovforslag for bedre dyrevelfærd

“Det skriger til himlen når vi som hestevelfærdsorganisation må sidde med hænderne i skødet og passivt vente, mens vi ved, at der er heste der lider i sager om grov vanrøgt og mishandling.”

Sådan lyder det fra Hestens Værn der i samarbejde med Dansk Ride-Instruktør Forening og med opbakning fra en række foreninger og organisationer ønsker at ændre lovgivningen, så det bliver nemmere at hjælpe dyr i sager om grov vanrøgt og mishandling af dyr. Og arbejdet starter med et borgerforslag.

Forslaget kommer i kølvandet på en række sager, hvor foreningen har oplevet, at en langsommelig sagsbehandling og manglende handling har haft katastrofale følger for de nødstedte dyr.

“Vi har desværre erfaringer med sager, hvor politi og myndigheder ikke har de nødvendige redskaber og ressourcer til, at sagerne kan behandles effektivt”, lyder det fra Julie Fejldborg.

Der mangler ganske simpelt en stor rød knap, hvor organisationer som anmelder kan stille krav om særlig hurtig udrykning til nødstedte dyr.

Det udarbejdede lovforslag foreslår derfor, at der i særligt alvorlige sager, kan stilles krav om, at politi og myndigheder rykker ud inden for 24 timer”, fortæller Julie Fjeldborg der er formand hos Hestens Værn.

Hun beskriver at foreningen har modtaget anmeldelser om voldsomme sager, hvor ejeren har nået at flytte dyrene inden politiet har handlet på sagen.

“Vi har sager, med billeddokumentation, hvor dyr går rundt som levende skeletter, har åbne sår og sygdom der kræver akut behandling. Men når politiet dukker op, er dyrene fjernet, og dermed mister man muligheden for at stille ejeren til ansvar. Vi har sågar sager, hvor folk melder ind, at vanrøgtede heste bliver skudt og begravet, for at skjule beviserne. Det er jo under alt kritik, at man kan slippe afsted med at behandle dyr på den måde, fordi loven ikke sætter nogle klare rammer”, konstaterer Julie Fjeldborg.

Hestens Værn og Dansk Ride-Instruktør Forening ønsker derfor, at der indføres dyrepoliti og udvidede beføjelser, så det med dommerkendelse bliver muligt at ransage ejendomme, hvor man mistænker at dyrene er i fare.
Julie Fjeldborg påpeger at det er nødvendigt med en lovændring, så man får bedre mulighed for at behandle dyrevelfærdssager.

Hos Dansk Ride-Instruktør Forening der er medstiller af forslaget, håber man, at forslaget vil møde opbakning på tværs af branchen.

“Det er vigtigt, at vi står sammen i branchen og sender et klart signal om, at dyrevelfærden i vores sport skal sikres. Derfor vil vi opfordre alle til at støtte op omkring det borgerforslag som vi er medstiller på. Ingen i vores sport kan have interesse i, at sager om vanrøgt og mishandling trækkes i langdrag. Heste er fantastiske dyr og vanrøgt og mishandling må simpelthen ikke finde sted. Det skal vi tage alle midler i brug for at stoppe, lyder det fra Kristian Skovrider der er formand for foreningen.

Det aktuelle forslag gælder ikke kun for heste, men også hunde, katte og andre dyr.
Det er nemlig desværre ikke kun Hestens Værn, der har oplevet udfordringer med behandling af dyreværnssager. Behandlingtiden på dyreværnssager er ofte lang – og dyrene lider under det.

“Vi er nødt til at gøre noget for at sikre bedre behandling af disse sager. Vi kan ikke bare sidde og vente, og derfor tager vi også alle midler i brug. Borgerforslag, dialog med politikere, og alt hvad vi kan komme i tanke om, som måske kan medvirke til at skabe bedre rammer for dyrevelfærden i

fremtiden. Som organisation er vi underlagt at følge loven i disse sager, og når loven ikke fungerer, må vi forsøge at ændre det. Handling taler højere en ord,” konstaterer Julie Fjeldborg.

Hvis du vil støtte kampen for at myndigheder og politi kan behandle grov dyremishandling og vanrøgt mere effektivt kan du underskrive borgerforslaget som du finder her.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-15254

Kilde: Pressemeddelelse Hestens Værn

Ny EU lov på vej – heste indgår i den

Dyresundhedsloven (Animal Health Law)En ny EU lovgivning er på trapperne… eller faktisk er den ikke så ny endda: I 2016 så EU Forordning 2016/429 dagens lys. Forordningen kaldes Dyresundhedsloven eller Animal Health Law (AHL) og samler reglerne på dyresundhedsområdet for mange forskellige dyrearter.

Loven var planlagt til at træde i kraft 21. april 2021. Den overordnede forordning skulle dog suppleres med en lang række understøttende lovgivning og i skrivende stund er vi der, hvor denne endnu ikke er 100% på plads. Det betyder, at der ikke er noget, der træder i kraft 21. april 2021. Målet fra EU er lige nu ikrafttræden i løbet af sommeren, præcist ved vi endnu ikke.

Hvad ved vi så om den nye lovgivning?
I og med at der stadig er afventende områder i lovgivningen, er der også stadig ting, vi ikke ved, ligesom der ikke på alle områder er lukket for mulige revisioner. Det vil sige, at noget af det, vi ved, stadig skal tages med visse forbehold.

Det, vi godt ved, er dog dette: Der er i AHL tre overordnede krav til registrering af data vedrørende heste:
1) Steder med heste skal registreres (ved permanent ophold, dvs. > 30 dage)
2) Flytninger af heste skal registreres (ved flytninger, der omfatter permanent ophold).
3) De enkelte heste skal registreres med (dette krav er ikke nyt)
Endvidere er det overvejende sandsynligt, at den mulighed, hestefolk hidtil har haft for frivilligt at udelukke deres heste fra konsum frafalder samt fx ved udstedelse af duplikat- og erstatningspas – men altså ikke per 21. april 2021
Man kan holde sig opdateret på SEGES Heste, når der er nye forhold på plads på området. Se mere om loven på Fødevarestyrelsens hjemmeside HER
Dette opslag kan man læse på SEGES Heste Facebook, hvor de også svarer på spørgsmål. Se mere HER