Skip to main content

Tag: Power to Act

Personlig udvikling i stalden

”De daglige gøremål i stalden kan nogle gange opfattes som gentagne og ensformige, men vi vil gerne gøre folk opmærksomme på den læring, der foregår i disse situationer. Formålet er at vække nysgerrighed og bevidsthed, at eleverne skal reflektere og på sigt udvikle sig ved at forstå, at der i hverdagen sker læring og udvikling af evner,” siger Mette Jansson en af grundlæggerne af metoden.

Udviklingen og forståelsen af deres evner er vigtig for den enkeltes eget indre drive og selvbillede, men det har også stor betydning for arbejdsmarkedet. Der er et meget stort behov for energiske, ansvarsbevidste og aktive mennesker, unge som kommer fra stald- og hestemiljøer, er eftertragtede på arbejdsmarkedet, lyder det i en artikel på Sveriges Ridgymnasium. Hvor man også kan læse: Gymnasier med hestehold har et utroligt fremtidspotentiale som rekrutteringsgrundlag for erhvervslivet, men det skal elever og arbejdsmarked blive mere opmærksomme på.

Staldarbejde udvikler unge på en positiv måde. Modelfoto: Zibrasport Equest

POWER TO ACT

… er en pædagogisk metode, baseret på et videnskabeligt grundlag. Formålet med metoden er at øge viden og gøre eleverne bevidste om, hvordan og på hvilken måde evner, selvtillid og læring i det daglige heste- og staldarbejde styrkes og kan styrkes endnu mere.

POWER TO ACT ©-metoden består af tre moduler. Det første modul, FEEDBACK, fokuserer på at skabe opmærksomhed og forståelse for evner/karakteristika, der dannes i forhold til forskellige møder i heste- og staldmiljøer. Det andet modul, MOD, fokuserer på at mobilisere mod, overvinde deres frygt og se fejl som læringssituationer. På det tredje modul, HANDLEKRAFT, er der fokus på transformation – brug af evner i andre sammenhænge og udvikling af handlekraft.

Læs hele artiklen HER