Skip to main content

Timeløn på 3600 kr. til Staten

”Gebyrerne for Fødevareregionernes ydelser er alt for høje, men vi kan konstatere, på trods af vores indsigelser, at det slet ikke er blevet bedre – snarere tværtimod,” sagde Landsudvalget formand Hans Marius Jørgensen bl.a. på Hestekongressen.
| admin

De danske hingstestationer skal have sædforsendelserne godkendt af Fødevareregionerne inden eksport. Prisen for det arbejde kan gøres op til en timeløn på 3600 kr.

”Det er timebetalinger vi ser i de allerdyreste konsulentfirmaer eller advokatbureauer, så man forventer, arbejdet må kræve udstyr eller ekspertise i én eller anden form – det er bare ikke tilfældet. Fødevareregionerne skal tjekke gyldigheden af nogle datoer op mod nogle godkendelsespapirer – det sker på Fødevareregionernes kontorer, så der er altså ikke engang kørsel involveret,” sagde formanden på Hestekongressen og det følgende gav anledning til gisp fra salen:

”Det er altså stærkt kritisabelt at arbejde, der kan udføres af kontorassistance bliver prissat til 3600 kr. – i statens regi. Vi har både gennem dialog med embedsværket og via høringssvar peget på problemerne, men vi står tilbage uden, at det har nyttet noget.”

TRACES 3000 kr. i Danmark 240 i udlandet

”På et andet område har vi også for alvor fået en økonomisk udfordring, nemlig når vi skal krydse grænser med vores heste. I den forbindelse skal det nye TRACES system anvendes. Det betyder regninger på mindst 1200,- kr. men mere typisk i nærheden af 2000,- kr., eller faktisk alt for ofte i nærheden af 3000,- kr. Det er i den grad begrænsende for vores muligheder for at udøve hesteaktiviteter over grænserne. Når vi så sammenligner med de priser, som de øvrige EU lande tager for de samme ydelser, så bliver man i den grad forundret. En hest kan f.eks. blive sendt til Frankrig fra Danmark for ca. 3200,- kr., men kan komme hjem igen med et udsyn fra de franske myndigheder til 32 Euro, altså ca. 240 kr. – så er det vist tydeligt at der er noget galt. Eksemplet er slet ikke enestående og det må og skal ændres,” sagde formanden.

Landskontoret for Hestes formand Hans-Marius Jørgensen. Foto: Zibrasport Equest

SEGES Heste vil rejse Fødevareregionernes gebyrer politisk, da der ikke er rimelighed i de vilkår for danske eksportvirksomheder og sportsudøvere, og ud fra en erhvervspolitisk vinkel har vi, som formanden bemærkede: …en sund og meget konkurrencedygtig hestesektor, som i den grad bliver begrænset af disse tilstande.

”Når vi oplever så stor en forskel på gebyrerne, så må det undersøges, om det kan skyldes, at de gebyrer, som vi hestefolk betaler, er med til at dække mere end det, der handler om heste.”

“Et andet aspekt er dog også væsentligt. I Danmark kan vi nemlig udelukkende købe ydelserne hos Fødevareregionerne. I andre EU-lande kan vi se, at også praktiserende dyrlæger inddrages i myndighedernes service. Det bør også undersøges, om det er en vej at gå, da de praktiserende dyrlæger jo har deres daglige gang i hestebesætningerne, og derfor måske kan drage nytte af nogle effektiviseringsfordele. Noget skal i hvert fald ske på dette punkt, hvis respekten for systemet skal bevares”, sluttede formanden det indlæg på Hestekongressen.

Også på Facebook kan man se opslag fra ryttere, der kæmper med store regninger: