Skip to main content

Blodorm hos heste – den stille dræber

Det er helt normalt, at hesten har parasitter, men særligt én type parasitter kan vise sig at få fatale følger for din hest, hvis ikke den opdages i tide. Strongylus Vulgaris – også bedre kendt som blodormen.
| admin

Der er ikke noget nyt i, at heste har blodorm, men efter opfindelsen af de meget effektive ormekure ivermectin og moxidectin i 80érne, var forekomsten af blodorm faldet til et meget lavt niveau og det var sjældent, at heste der fik regelmæssig ormekur blev syge pga. blodorm. Men gennem de seneste år, er antallet af heste, der har blodorm vokset i både Danmark og Sverige (Nielsen et al. 2012; Werell 2017).  Og der er også flere heste der bliver alvorligt syge og dør pga. af denne parasit (Pihl et al. 2017).

Denne udvikling skyldes primært, at blodorm er svær at diagnosticere via gødningsprøver. I Danmark har vi siden slutningen af 90’er haft receptpligt på ormekur, hvilket betyder, at ormekur kun kan udskrives, hvis der først er diagnosticeret parasitter, eller der en anden specifik veterinær-faglig begrundelse. De fleste dyrlæger har således anvendt selektiv behandlings strategi i hestebesætninger. Det betyder, at man tester alle heste 2-3 gange om året for parasitæg i gødningen og kun ormebehandler heste med høj æg-udskillelse. Herved mindskes smittepresset i besætningen, og risikoen for ormemiddel resistens nedsættes også. De heste, der altid har lav æg-udskillelse, kan ved denne strategi dog risikere aldrig at få en ormekur.

Blodormen vandrer i tarmenes store blodkar (krøsrodsarterierne) og forårsager fortykkelse af karvæggene, aflejringer og blodpropper. Ud for det hvide pilehoved ses plodpropperne. Reprinted from Journal of Veterinary Science, vol. 54, Pihl et al. “Changes in Hemostatic Indices in Foals Naturally Infected With Strongylus vulgaris” (2017), with permission from Elsevier

Hvorfor skal vi være opmærksom på blodorm

Tina Pihl, der er lektor på Københavns Universitet og forsker i kolik og parasitter forklarer hvorfor netop blodorm, er den parasit vi bør være mest opmærksomme på hos de danske heste.

”Det farlige ved blodormen er, at vi ofte først opdager den, når hesten bliver alvorligt syg, som følge af de skader blodormen volder på tarmsystemet. Blodormen optages som alle andre parasitter af hesten, når den græsser. Via stortarmen kravler blodormen ud i tarmenes blodkar. I disse blodkar opholder parasitten sig i 4-5 måneder, før den vender tilbage til stortarmen og lægger æg. Når blodormene vandrer i blodkarrene, vil indersiden af blodkarrene blive ujævn, og der er risiko for udvikling af blodpropper i karrene.

Blodpropperne kan resultere i nedsat blodforsyning til tarmen, uden at hesten umiddelbart viser tegn på smerte, og derfor opdager vi ofte skaderne alt for sent.

Blodforsyningen til tarmen er essentiel for tarmens funktion, fordi blodet forsyner vævet i tarmen med ilt, og hvis ikke vævet i tarmen bliver forsynet med ilt dør det. Afhængig af blodkarrets størrelse kan blodpropperne føre til større eller mindre beskadigelse af tarmvæggen.

På mange måder kan de skader, der opstår i tarmen sammenlignes med tarmslyng, men når hesten har tarmslyng vil den ofte være meget smertepåvirket som følge af væske- og gasophobning i tarmene. Dette er i modsætning til de skader, der opstår som følge af blodpropper i tarmene. For her kan foderet stadig passere, og hesten viser ingen tegn på kraftig smerte, før langt henne i sygdomsforløbet.

Hvordan opdages blodorm

Ofte viser en hest, der er syg som følge af blodorm ikke sygdomssymptomer, før tarmen har taget skade. Når tarmen først har taget skade, er det derfor vigtigt, at man hurtigt får hesten testet med henblik på at klarlægge om blodorm kan være årsagen til hestens sygdom.

De tidlige tegn på, at en hest har haft en blodprop i tarmen er let feber, milde tilfælde af kolik, der eventuelt er vedvarende eller tilbagevendende. Oplever du disse symptomer, og har hesten ikke for fået en ormekur i efteråret, bør hesten få lavet et bughulepunktat.

Tina uddyber, at når der udføres et bughulepunktat på hesten indføres et tyndt kateter eller en nål igennem hestens bugvæggen, og der indsamles en prøve af den væske, der omgiver tarmene.

”Da jeg i sin tid startede med at forske på dette område, overlevede kun 3 heste ud af 30 heste med blodpropper i tarmen (trombo-embolisk kolik). I dag er vi blevet meget bedre til at diagnosticere dem og operere tidligt, og det betyder, at mange flere heste overlever blodprop i tarmen som følge af blodorm”, udtaler Tina Holberg Pihl.

”Da jeg i sin tid startede med at forske på dette område, overlevede kun 3 heste ud af 30 heste med blodpropper i tarmen (trombo-embolisk kolik). I dag er vi blevet meget bedre til at diagnosticere dem og operere tidligt, og det betyder, at mange flere heste overlever blodprop i tarmen som følge af blodorm”, udtaler Tina Holberg Pihl.

Mulighederne for at diagnosticere blodorm er begrænsede

Det største problem med blodorm er, at dyrlægers mulighed for at diagnosticere parasitten er begrænsede. Der findes 3 testmetoder, til at undersøge om hesten har blodorm. Og ingen af disse metoder er 100% sikre.

Dyrlægen kan tage en blodprøve, der kan påvise antistoffer, men der går flere måneder fra hesten er blevet inficeret med parasitten, til der dannes målbare antistoffer i blodet (Andersen et al. 2013).

Dyrlægen kan teste en hest ved hjælp af en gødningsprøve, men da blodormens æg ligner alle andre strongylideæg er det nødvendigt at foretage en larvedyrkning, hvor æggene udvikler sig til larver. Ved larvedyrkningen kan blodorm skelnes fra de andre strongylider ved mikroskopering på baggrund af deres størrelse og antallet af tarmceller. Larvedyrkning tager ca. 14 dage og kræver at blodormen er i et stadie, hvor den lægger æg til gødningen.

Alternativt kan der laves en PCR analyse af en gødningsprøve. Her analyseres gødningen for blodormeæggenes gener. PCR analysen foretages i Sverige og er mere sensitiv end en almindelig larvedyrkning, men det kræver stadig, at parasitten er på et stadie, hvor den lægger æg (Bracken et al. 2012).

I den periode af blodormens livscyklus, hvor den kravler i blodkarrene vil der ikke udskilles æg til gødningen, og det betyder at 60 % af de larvedyrkninger, der udføres hos hestene, vil være falsk negative.

I de tilfælde, hvor det lykkes at påvise blodorm via larvedyrkning, PCR eller blodprøve, bør hesten altid behandles med en ormekur rettet mod alle blodormens livsstadier.

Én behandling årligt kan være effektiv

Det mest frustrerende med blodorm er, at vi faktisk ville kunne mindske antallet af heste, der dør som følge af blodorm, hvis blot vi gav dem én effektiv ormekur årligt. Dette skyldes blodormens lange livscyklus på ca. 6 mdr. En behandling i efteråret vil slå de parasitter hesten har optaget i løbet af sommeren ihjel og derved minimere de skader, de kan nå at lave i blodkarrene, når de vandrer.

Selektiv behandling og screening af en besætning med gødningsundersøgelser forår og vinter, er en rigtig god strategi for at overvåge smittetrykket på en besætning og forebygge resistensudvikling, men det kan ikke stå alene i forhold til problematikken med blodorm og andre parasitter, der ikke lægger æg i gødningen regelmæssigt.

”På Københavns Universitets afdeling i Tåstrup, forskes der i forbedret diagnostik af hestens parasitter, og vi håber, at vi i fremtiden vil få bedre metoder til at påvise parasitternes i de stadier, hvor de ikke lægger æg, bl.a. ved hjælp af påvisning af blodpropdannelse (Pihl et al. 2016) samt mere avanceret ved hjælp af små gensekvenser (microRNA), som parasitterne udskiller til blodet for at påvirke hestens immunforsvar”, afslutter Tina.

Af Helle Kristensen i samarbejde med dyrlæge Tina Pihl
Fotos: Tina Pihl og Københavns Universitet

Dyrlæge og forsker Tina Pihl arbejder på Københavns Universitet. Hun har gennem flere år forsket i kolik. Gennem de senere års forskning er det blevet tydeligt hvor stor skade blodormene kan forvolde på hestens mave og tarmsystem.

Udvalgte referencer:

Andersen, U., Howe, D., Dangoudoubiyam, S., Toft, N., Reinemeyer, C., Lyons, E., Olsen, S., Monrad, J., Nejsum, P., and Nielsen, M. (2013). SvSXP: a Strongylus Vulgaris Antigen With Potential for Prepatent Diagnosis, Parasites & Vectors, 6, 84-
Bracken, M. K., Wohlk, C. B., Petersen, S. L., and Nielsen, M. K. (2012). Evaluation of Conventional PCR for Detection of Strongylus Vulgaris on Horse Farms, Vet. Parasitol., 184, 387-391
Nielsen, M. K., Vidyashankar, A. N., Olsen, S. N., Monrad, J., and Thamsborg, S. M. (2012). Strongylus Vulgaris Associated With Usage of Selective Therapy on Danish Horse Farms-Is It Reemerging?, Vet. Parasitol., 189, 260-266.
Pihl, T. H., Nielsen, M. K., and Jacobsen, S. (2016). Changes in Hemostasis in Foals Naturally Infected With Strongylus Vulgaris, Vet Clin Pathol, 45, E9-E9.
Pihl, T. H., Nielsen, M. K., Olsen, S. N., Leifsson, P. S., and Jacobsen, S. (2017). Nonstrangulating Intestinal Infarctions Associated With Strongylus Vulgaris: Clinical Presentation and Treatment Outcomes of 30 Horses (2008-2016), Equine Vet. J.,
Werell, E. (2017). Prevalence of Strongylus Vulgaris, Veterinary Thesis, SLU,

Om uanvendelig.dk
Uanvendelig.dk er et fondsfinansieret projekt, der har til formål at nedbringe antallet af heste, der hvert år aflives som følge af skade. På websiden Uanvendelig.dk udgives løbende artikler, der har til formål at højne ryttere og hesteejeres kendskab til hestens sygdomme, korrekt træning og genoptræning, samt forbygge at skader opstår via korrekt manegement af hesten. Artiklerne er evidensbaseret og altid udarbejdet i samarbejde med dygtige fagfolk.