Skip to main content

DRF:retningslinjer for afvikling af elevskoleundervisning under hensyntagen til COVID-19

Mange elevskoler rundt omkring i landet begynder i disse dage at åbne op for udendørs elevundervisning, og selvom mange uden tvivl allerede har indført gode og fornuftige rutiner og tiltag, kan åbningen også være forbundet med en høj grad af usikkerhed omkring, hvordan man afvikler undervisningen forsvarligt i forhold til at undgå smitte med COVID-19. Derfor har DRF her samlet en række anbefalinger til retningslinjer for, hvordan man som elevskole kan bære sig ad.
| admin

Afvikling af elevundervisning
– Regeringens forbud mod forsamlinger (max. 10 personer pr. aktivitet) skal overholdes. Vær her opmærksom på vores opdaterede fortolkning af forsamlingsforbuddet pr. 27/4.

– Eleverne kan med fordel møde op til undervisning på ridebanen, så færdsel i stalden undgås.

– Ponyer/hestes op- og afsadling foretages af personale.

– Der afsættes evt. ekstra tid til skift af pony/heste mellem de enkelte hold.

– Pony/hest hentes/afleveres opsadlet på ridebanen.

– Der skal være mulighed for afspritning af hænder ved ridebanen, hvilket alle elever skal gøre, inden de går ind til undervisningen. Det samme gælder for forældre, der evt. skal trække deres børn.

– Træner tilpasser stigbøjler til hver elev og skal undgå fysisk kontakt med eleven.

Rengøring af udstyr
– 
Alle berøringsflader på udstyr (sadel, trense, ridehjelme mm.) rengøres/sprittes af før undervisningsstart, efter hvert hestebyt, efter sidste ridetimes afslutning og generelt ved behov.


Yderligere idéer
– Alle elever og forældre opfordres til at bære handsker.

– Der kan f.eks. udfærdiges facilitetskort over rideklubben med præcisering af, hvor ryttere må færdes, hvor der parkeres mm.

– Er elevholdene med så mange elever på hvert hold, at det bliver svært at holde sig under 10 personer, kan ridetimerne opdeles, eller der kan rides hver 14. dag i stedet for ugentligt.

Kilde: Dansk Ride Forbund