Skip to main content

Skal du frygte coronavirus hos heste?

Hele verdenen taler i disse uger om den frygtede, nye coronavirus, 2019-nCoV, der har været årsag til alvorlig lungebetændelse og dødsfald. Men er den farlige virus den selvsamme, som også rammer heste?
| admin

Nyhederne i tv, aviser og radio er for tiden præget af overskrifter om coronavirus, der er årsag til lungebetændelse og flere dødsfald.
– Humane coronavirus kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlig nedre luftvejsinfektioner. Det var fx tilfældet med SARS (severe acute respiratory syndrome), der gav anledning til et stort udbrud i 2003, og MERS (middle east respiratory syndrome), der siden 2012 har givet anledning til alvorlige lungeinfektioner på Den Arabiske Halvø.
Forskellige typer coronavirus forekommer også hos pattedyr og fugle. Man mener, at SARS oprindeligt kom fra flagermus via desmerkatte, og at MERS-CoV stammer fra dromedarer.
Undersøgelser har vist, at 2019-nCoV er 80% identisk med SARS-coronavirus og genetisk kommer tættest på coronavirus, der tidligere er fundet hos flagermus.

Men virus kan have været introduceret til mennesker igennem et andet dyr, der har været på markedet i Wuhan. De 2019-nCoV virus der er fundet i mennesker, er genetisk meget ens, hvilket tyder på, at virus er blevet introduceret en enkelt gang, og altså ikke er blevet overført til mennesker fra dyr over flere omgange. Dette betyder samtidig, at virus ikke har muteret i den periode, hvor det har været i stand til at inficere mennesker, lyder det fra Statens Serum Institut om den nye virus.

Men er denne virus så den samme, der den seneste tid har ramt heste?

Svaret er nej – hvor 2019-nCoV rammer respirationen – altså lunger og luftveje hos mennesker, så er det hestens tarmkanal, der bliver udsat for equine coronavirus – også betegnet ECoV.

Facts om ECoV
Vi har allerede fået fastlagt, at coronavirussen, der smitter blandt heste, inficerer tarmene.

– Heste bliver inficeret med ECoV ved at indtage den virus, der finde i andres heste ekskrementer, siger Scott Weese, der er professor på Institut for Patobiologi ved University of Guelph’s Ontario Veterinary College.

Nicola Pusterla, professor ved University of California, Davis, Institut for Veterinærmedicin og Epidemiologi, siger at, ECoV er en relativt nyligt anerkendt sygdom, samt at der siden 2010, da ECoV-testen blev udviklet, er konstateret udbrud af ECoV i Japan, Europa og i det meste af USA.
Pusterla var for nylig medforfatter til en undersøgelse, hvor han og kollegerne opsummerede deres data fra undersøgelsen af 472 heste involveret i 20 ECoV-udbrud fra november 2011 til marts 2017. Baseret på disse data, siger Nicola, at følgende er de mest almindelige tegn på sygdom forbundet med ECoV-infektion hos voksne heste:

– Feber

– Kolik

– Diarre

– Ingen lyst til foder

Undgå sygdommen
Selv om ECoV altså ikke er den samme som coronavirus, der rammer mennesker, så er det ikke en sygdom, man ønsker i sin hestebestand.
Ligesom med mange infektionssygdomme hos heste, især dem, der er forårsaget af vira, er den vigtigste strategi, for at undgå infektion, kontrol hos hestene.

– Dette inkluderer isolering af alle nye heste, der introduceres i stalden samt hyppig brug af håndvask, beskyttende overtøj, fodbade og desinfektionsmidler for at minimere spredning af sygdomme, fastslår Scott Weese og understreger, at der endnu ikke er er en vaccine mod ECoV tilgængelig overalt i verden.

Kilde: The Horse