Skip to main content

Græs er ikke bare græs

Hesteejere kan øge deres viden om græs til heste. Nu har Erhvervsakademi Aarhus i projektet ”Er havre davre – fra viden til handling ” og verdens førende frøvirksomhed DLF etableret en demomark i Ry, der skal gøre hesteejere klogere på græs og grovfoder.
| admin

Hvorfor er der forskellige græsarter på en mark? Bliver min hest forfangen af at spise kløver? Er det en ufarlig blomst eller en giftig brandbæger jeg har på min mark?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, der stilles i FB-gruppen ’Spørg Hesteagronomerne.’

”Hesteejere er enormt usikre på, hvad de ser,” siger agronom og lektor Eva Lind Gleerup fra Erhvervsakademi Aarhus.

Forskningsprojektet ’Er havre davre’ bekræfter, at danske hesteejere halter bagefter deres nordiske hestekolleger, når det gælder viden om fodring af heste.

Demomark skal løfte vidensniveau
Manglende viden om fodring af heste kan føre til utilsigtet forkert fodring og nedsat livskvalitet for heste. Derfor har Eva Lind Gleerup sammen med Agronom Tom Vestergaard fra DLF etableret en demomark i Ry.

Den hektarstore demomark er opdelt i ni græsparceller med forskellige græsblandinger samt forskellige græs- og urtearter. I forår/sommeren 2023 åbnes der for gratis guidede græs-rundvisninger.

”Vi ser et stort behov for viden, som er svært at få dækket. Som hesteejer er man nødt til at styre, hvad man har på sin mark. Det er vigtigt for hestens helbred,” siger Eva Lind Gleerup.

”Vores håb er, at vi kan være med til at gøre hesteejere mindre rådvilde i forhold til græs- og grovfoderspørgsmål og gøre dem klogere på græs og urters gavnlige effekter og hvilke græstyper, der er gode for deres heste,” tilføjer hun.

Heste på for godt græs foræder sig
Hvilken type græs hesten græsser på er nemlig langt fra ligegyldigt. Heste kan ligesom mennesker ikke altid mærke, hvad der er bedst for dem at spise. Har man for eksempel nøjsomme heste og meget energirigt græs på sin mark, kan hesten foræde sig og udvikle lidelser som fedme, insulinresistens og forfangenhed.

”Faktisk er få måneder på en næringsrig ko-mark nok til at hesten udvikler symptomer på insulinresistens. Så stærkt kan det gå. Så hvis ikke man kender sit græs og sit grovfoder, som typisk udgør 70-90 procent af hestens foderration, så risikerer man, at hesten får alt for meget energi og udvikler insulinresistens som på mange måder minder om type 2 diabetes hos mennesker. Hvis du har en hest med tendens til at blive forfangen, bliver du nødt til at kende næringsindholdet i dit græs og grovfoder, siger Eva Lind Gleerup.

Hesteejere skal lære, hvordan deres græs ser ud. På en demomark ved Ry kan hesteejere få de forskellige græsser i hænderne og ved selvsyn se hvilke græsblandinger der udgør en græsmark og hvordan de forskellige græsarter bidrager til græsmarkens holdbarhed og næringsindhold. Foto: Privat

Græs er ikke bare græs
Ifølge Eva Lind Gleerup kan korrekt fodring i vid udstrækning forhindre fodringsbetingede sygdomme som kolik, mavesår, EMS, insulinresistens og forfangenhed.

”Heste på for godt græs foræder sig. Vi har i dag en fedmeepidemi blandt heste. Mange heste døjer med forfangenhed og insulinresistens. Det kan undgås, hvis hesteejere kigger på, hvilken hest de har og er bevidste om deres græsmarks næringsindhold og smagbarhed. Det værste man kan gøre, er at vælge græsblanding i blinde. ”Græs er ikke bare græs. Langt fra,” lyder det fra Eva Lind Gleerup.

Øjenåbner
Demomarken blev etableret i foråret og har været en øjenåbner for fodringsagronomen selv. Da 10 islandske heste blev sluppet fri på de nyslåede græsparceller i sommer, stak de mulerne i en bestemt græsart og gik i en stor bue udenom andre.

”Først gik de efter cikorie, derefter gnaskede de lucernen, så tog de rødsvingel, timote og til allersidst hundegræs. Heste elsker sukker. Hundegræs indeholder lidt sukker. Derfor spiser de det, når der ikke er mere tilbage af det andet. Jeg er overrasket over, hvor selektive de er,” fortæller Eva Lind Gleerup.


Fakta
En hektarstor demomark ved Ry er opdelt i ni græsparceller og tilsået med forskellige græsarter- og blandinger. Demomarken skal hæve vidensniveauet og gøre hesteejere klogere på forskellige græsser og urters gavnlige effekter for hestene og i marken

Demomarken er et samarbejde mellem agronom og lektor Eva Lind Gleerup fra jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus og DLF. I sommeren 2023 bliver der arrangeret markbesøg for hesteejere og andre der gerne vil vide mere om græs og grovfoderproduktion.

Demomarken indeholder parceller med disse græsser og urter:

 • Rødsvingel
 • Strandsvingel
 • Engsvingel
 • Engrapgræs
 • Timoté
 • Hundegræs
 • Cikorie
 • Lancetbladet vejbred
 • Kommen
 • Sneglebælg
 • Kællingetand
 • Lucerne