Skip to main content

Tag: Dyrlæger

Dyrlæger demonstrede foran Christiansborg

Tirsdag klokken 15 mødtes dyrlæger og andre dyrevenner foran Christiansborg for at vise deres modstand mod den nye EU-lovgivning, der trådte i kraft d. 28. januar, som gør det vanskeligt – og i mange tilfælde umuligt – at smertestille og behandle dyr fagligt korrekt for helt almindelige lidelser.

Læs mere om sagen her

TV2 Lorry var på pletten og talte med en af de fremmødte:

“Jeg bliver jo tvunget til enten at bryde gældende lovgivning eller dyrevelfærdsloven,” sagde dyrlæge Karina Hou Larsen.

Senere tog Go’aften LIVE også fat i sagen, da de havde besøg af Dyrlægeforeningens formand, Hanne Knude Palshof:

Læs også: Dyrlæges viden og års erfaring overtrumfes af EU

Dyrlæger i demonstration foran Christiansborg

Den nye EU-lovgivning, der trådte i kraft d. 28. januar, gør det vanskeligt – og i mange tilfælde umuligt – at smertestille og behandle dyr fagligt korrekt for helt almindelige lidelser. Det vil få alvorlige konsekvenser for hunde, katte, kaniner, heste, landbrugsdyr og alle andre dyrs velfærd. Kæledyrskaniner er særlig hårdt ramt.

Flere gange dagligt er dyrlæger tvunget til enten at være kriminelle eller vælge at aflive dyr, der tidligere kunne have været behandlet, da det ofte er umuligt at overholde den nye lovgivning og Dyrevelfærdsloven på samme tid.

Læs også: Dyrlæges viden og års erfaring overtrumfes af EU

Hvorfor denne nye lovgivning?

Lovgivningen er tilsyneladende lavet med det formål at nedbringe antibiotikaforbruget i Sydeuropa. Men i Nordeuropa, hvor antibiotikaforbruget i forvejen er lavt, vil de nye regler afstedkomme et højere antibiotikaforbrug. Det skyldes, at dyrlæger i Norden altid tilpasser mængden ud fra nyeste viden, dvs. at der ofte gives mindre og i kortere tid, end der er angivet i produktresumeet (indlægssedlen). Fremover bliver dyrlægerne tvunget til at bruge antibiotika i længere tid, end de plejer.

Alle er skåret over en kam, og reglerne for brug af lægemidler tager ikke hensyn til, om det er antibiotika, smertestillende eller andet, og det giver store problemer.
Det er ikke tilladt at tilpasse behandling til den enkelte patient ud fra nye behandlingsprincipper og internationale ekspertvejledninger. Fagligheden er taget fra dyrlægerne. Det er helt urimelige forhold.

Dyrlæger skal kunne overholde deres dyrlægeløfte om at behandle dyr forsvarligt og beskytte dem mod unødig lidelse uden at overtræde loven.

Veterinærsygeplejersker bliver også begrænsede

Veterinærsygeplejersker spiller en vigtig rolle på de danske dyreklinikker. Indtil nu har de måttet rådgive om brugen af den medicin dyrlægen har udskrevet, f.eks. når et dyr udskrives efter operation. Det må de ikke længere, hvilket er helt uforståeligt.

Alle kaniner regnes for fødevareproducerende dyr, selvom langt de fleste er kæledyr. Heste har også status af fødevareproducerende dyr, men de kan fritages fra konsum, og så er reglerne for medicin lempeligere. Kaniner kan ikke fritages fra konsum, og det gør det yderst vanskeligt at behandle dem. Hvis reglerne skal overholdes, må kaniner f.eks. slet ikke bedøves, da der ikke findes godkendte bedøvelsesmidler til dem.

Eksempler på hvor dyrene kommer til at lide under den nye lovgivning:

  • Hunde, katte og heste kan ikke smertedækkes optimalt f.eks. efter operation
  • Hunde, katte og heste med længerevarende smerter kan ikke behandles, f.eks. forfangne heste
  • Behandling af heste, hunde og katte mod allergi vanskeliggøres
  • Landbrugsdyr får for meget antibiotika

Der forventes et stort fremmøde af dyrlæger, veterinærsygeplejersker, dyreejere, dyr og politikere.

Kilde: pressemeddelelse