Skip to main content

Tag: Følehår

Klip ikke hestens følehår!

”Det er ikke alle ryttere, om er opmærksomme på reglen om, at hestens følehår ikke må klippes af,” indleder steward og springdommer Niels Meincke. Reglen blev indført herhjemme ved årsskiftet i år, men blev allerede i sommeren 2021 en regel i FEI.

Hesten har lange følehår omkring mule og øjne, og de er med til at beskytte, især hestens øjne. Følehårene registrerer, hvis hesten er tæt på en genstand, så den kan reagere på det.

Følehårene ender i meget følsomme follikler udstyret med et stort antal forskellige nerveceller, som er med at beskytte den del af hestens hoved, som ikke kan kontrolleres af øjnene. Det kan fx også være at tjekke maden, samt at agere på ting i hestens nærhed i mørke. Ifølge dyreværnsloven i Tyskland, Schweiz og Østrig fratager man hesten et sanseorgan, hvis man klipper følehårene, og det er ikke forsvarligt af hensyn til dyrevelfærden.

I Dansk Ride Forbunds reglement står der:

Det er ikke tilladt at deltage i konkurrence på heste, hvor følehår er blevet klippet, barberet eller på andre måder fjernet. Undtaget herfra er tilfælde, hvor en dyrlæge har fjernet individuelle følehår grundet smerte eller ubehag.

Tyskerne slår hårdt ned

Niels Meincke har været springdommer ved stævner i Tyskland på det seneste, og han har oplevet, hvordan der er stigende fokus på, om hesten har fået klippet følehårene af. Desuden er det i Tyskland forbudt at klippe det indvendige af hestens øre, hvilket man skal være opmærksom på, hvis man rider stævner syd for grænsen. Frankrig, Schweiz, Østrig og Tyskland har længe haft forbud mod klipning af følehår og ører, og forbuddet er i flere lande skrevet ind i dyreværnsloven.

“Kontrollen gennemføres af de tyske veterinær myndigheder de såkaldte “AmtsllicheTierärzte” fra de forskellige Bundesländer, de har bemyndigelse til at udelukke heste fra stævnet og give bøde for overtrædelse af den tyske dyreværnslov”, fortæller Niels.  

Det er ikke normalt, at steward griber ind ved klipning af hestene, men hvis det bliver opdaget i en kontrol, at hesten har fået klippet følehårene af, kan det koste en diskvalifikation af rytteren. Og da følehår ikke lige vokser ud fra den ene uge til den næste, kan det i praksis koste længere tids udelukkelse fra at starte stævner, hvis man klipper følehårene.

Læs fællesbestemmelserne HER

FEI har lavet en info-video, så man kan se, hvor og hvordan man kan klippe hestens hoved:

Nye regler omkring hestens følehår

Nogle ryttere vælger at klippe hestens følehår af. Hestens følehår omkring mule og øjne sikrer, at hesten ikke slår sig på de særligt sårbare steder. Ifølge Dansk Ride Forbunds reglement er det nu ikke længere tilladt:

Det er ikke tilladt at deltage i konkurrence på heste, hvor følehår er blevet klippet, barberet eller på andre måder fjernet. Undtaget herfra er tilfælde, hvor en dyrlæge har fjernet individuelle følehår grundet smerte eller ubehag.


På en stævneplads er det ikke tilladt at træne eller konkurrere på heste med en flettet hale, eller andre typer af afstivning af halen, som kan få halen til at virke som pisk, når hesten slår med halen. Det er dog tilladt at flette haleroden samt at isætte eksempelvis en rød sløjfe, så længe halehårene nedenfor haleroden ikke er flettede eller afstivede.

Læs fællesbestemmelserne HER

FEI: Fra juli 2021 er det forbudt at fjerne følehår

Hestens følehår omkring mule og øjne sikrer, at hesten ikke slår sig på de særligt sårbare steder, og derfor er det for mange en regel, der er helt naturlig for hestens velfærd. I samme omgang slog FEI fast, at man godt må klippe hestens hår i ørene, da de ikke er særligt følsomme.

Reglen træder i kraft pr. 1. juli 2021 – og stilles heste til start med trimmede/klippede følehår i et FEI-event, kan det resultere i diskvalifikation.

FEI

Kilde: Horse and Hound