Skip to main content

Tag: Græs

INDGRÆSNING – SÅDAN VÆNNER DU DIN HEST TIL GRÆS

Forår og græsset gror

Kalenderen siger snart maj måned, og man kan rigtig mærke, at foråret er på vej nu. Dette betyder også, at græsset for alvor begynder at gro, og mange hesteejere står overfor en snarlig indgræsning af deres heste. Du kan ikke undgå at skulle tilvænne din hest langsomt til det grønne saftige forårsgræs. I denne situation kan du ikke bruge græssupplementer som ”erstatning” for indgræsning, da sukkerindholdet samt væskeindholdet i disse produkter er stabilt og generelt lavere, end hvad der findes i det friske produkt på marken. Forårsgræs har et meget højt vandindhold (81-83%), højt proteinindhold (op til 25%), og sukkerindholdet varierer meget afhængig af sol, regn, jordbundsforhold, græssorter, gødskning osv. Hvorimod vandindholdet i tørrede græsprodukter typisk ligger på 8-10%, proteinindholdet mellem 10-18%, og sukkerindholdet ligger stabilt. Så det er altså to vidt forskellige produkter, der er tale om her. Derfor har en hest brug for langsom tilvænning til nyt foder og det grønne forårsgræs, hvis vi skal minimere risikoen for fordøjelsesproblemer.

Mundkurv eller ej

Mundkurv i forbindelse med indgræsning bliver brugt i større og større grad. Vores anbefalinger vedr. mundkurv til hest er, at de ikke må gå med den konstant, men maks. 2-3 timer ad gangen, da den forhindrer hestens naturlige adfærd. Hold øje med din hest, hvis den går med mundkurv på. Kan den indtage vand? Bliver den meget frustreret/aggressiv? Vi har set tilfælde, hvor hesten har været så ivrig efter at æde græs, at den har været helt sårbelagt på mulen/gummerne, pga. den har trykket mulen mod jorden med stor kraft. Så vores anbefaling til mundkurv til hest er: Brug den med måde, omtanke og fornuft!

Den tykke hest

Hvis hesten hurtigt bliver tyk af græsset, begrænser mange den tid, som hesten går på græs, hvilket der også er stor fornuft i, da hesten derved ikke når at indtage så mange kalorier, som hvis den gik ude i længere tid. Men forskning peger på, at nogle heste rent faktisk sætter ædehastigheden op i den kortere periode, således at den kan nå at indtage næsten dobbelt så meget græs på den periode, i forhold til en tilsvarende periode, hvor den har adgang til græs på fuld tid. Det kan derfor være meget svært at have disse heste på græs, da de nemt indtager mere end de kan tåle.

Hvad skal du fodre din hest med, mens den går på græs?

Det afhænger af, hvad den ellers bruges til i dagligdagen, hvor længe den går på græs, og hvordan dens kaloriebehov er. Har du en hest, som trives fint med at gå på døgngræs, altså sagtens kan holde en tilpas foderstand, og bruges den kun let eller slet ikke, så er et vitamin-/mineralprodukt en god løsning. Har den behov for mere ”hjælp” til at oprette god energi og udholdenhed under ridning, kan et ekstra foder være nødvendigt.

Indgræsning – Fra dag til dag

Dette er Brogaardens indgræsningsvejledning for helt almindelige og sunde, raske heste, som du kan bruge som rettesnor, når du skal græsse din hest ind. Det er som sagt kun en vejledning, og er din hest ekstra sensibel overfor fodringsskifte, eller lider den af en særlig sygdom som forfangenhed, EMS, Cushing’s Syndrome (PPID) eller andet, er der oftest behov for at gå ekstra forsigtigt til værks end angivet i skemaet. Rådfør dig gerne med din dyrlæge omkring din hests situation, hvis du er i tvivl, om din hest skal indgræsses over en længere periode end angivet.

Foto: Brogaarden

Kilde: Brogaarden

Fra vinterfodring til græs – pas på hestens fordøjelse!

Det er vigtigt med en gradvis tilvænning fra grovfoder til græs, så hestens fordøjelsessystem kan tilpasse sig. For heste med stofskifteproblemer kan græsning, varighed og ikke mindst overgangen være det der udløser ømme hove og det der er værre, så der er grund til påpasselighed.

Langsom tilvænning
Foråret bliver derfor let en test af tålmodighed for både hest og ejer. Hesten står klar ved leddet og kan ikke vente med at komme på græs, men ejeren skal bruge tid på at gøre overgangen sikker og sund.
Når bladene dannes fra de første forårsspirer stiger sukker og stivelsesindholdet, hvilket gør græsset særligt fristende for hesten. Derfor kommer hesten let til at overspise på det tidlige forårsgræs. Det anbefales derfor at man kun lukker hesten på græs i ca. 15 minutter den første dag, og herefter langsomt øger tiden. Samtidigt bør man fortsætte vinterfoderrationen, særligt stråfoderet, så bakteriefloraen i hestens fordøjelseskanal kan nå, at tilpasse sig den nye fodring.

Hvornår er det bedst at lukke hesten på græs?
Forår og efterår hvor temperaturerne svinger meget mellem nat og dag er problematiske. Om dagen hvor solen skinner og temperaturen er over 6 plusgrader, danner græsset sukker/fruktan, som bruges til græssets vækst. Er der frost om natten vil sukkerindholdet stadig være højt i græsset om morgenen, og hestene er vilde med den mere sødlige smag, som desværre er vanskelig for hesten at nedbryde i mavetarmkanalen.

Et højt sukkerindhold er især farligt for din hest hvis den ikke gradvist er vænnet til det. Optager hesten pludselig meget sukker som mikroorganismerne i dens stortarm ikke er vænnet til, vil der dannes en stor mængde mælkesyre som ødelægger de gavnlige bakterier. Når endotoksinerne via blodbanerne når til hovene, dannes en overaktivitet i specifikke enzymer. Disse enzymer er vigtige for normal hovvækst og reparation, men når de bliver overaktive, kan de i stedet blive nedbrydende. Dette er den overvejende årsag til forfangenhed. Når de gavnlige bakterier i hestens stortarm dør, kan det have flere konsekvenser som alle kan lede til stofskifteproblemer og ømme hove, så det er altså en god idé at passe godt på hestens tarmflora.

Der er højst koncentration af sukker i græsset, når solen skinner på kølige dage, da græsset ikke vokser så meget ved lavere temperaturer. Der er således mindst sukker i græsset, når der er varmt og overskyet. Pas derfor på med at lukke hesten på græs, så længe der stadig er nattefrost og når der er køligt vejr med solskin.

Der findes ikke noget præcist “bedste tidspunkt på dagen” at lukke hesten på græs hen over sommeren. Men generelt er det fra tidligt om morgenen og frem til midt på formiddagen. Dette tidspunkt anbefales når temperaturen om natten er højere end 6 grader. Det betyder nemlig at græsset vokser, og når der ikke er sollys vil der ikke være nogen fotosyntese og planterne vil bruge den lagrede sukker som energikilde til vækst. Under sådanne forhold vil sukkerindholdet i planterne være lavt om morgenen og efterfølgende stige i løbet af dagen for så at blive forbrugt om natten sådan at sukkerindholdet er relativt lavt igen sidst på natten/om morgenen.

Stængler, nej tak
Sukkerindholdet er altid højst i den nederste del af planten, så jo længere nede på planten der spises, jo mere sukker vil hesten indtage (målt pr. kg tørstof). Derfor er en nedbidt eller nyslået græsfold ikke at foretrække. Da der generelt er mere sukker i stængler end blade er en uplejet græsmark med høje stængler heller ikke god for hesten.

Vælg gerne en græsblanding som er sammensat uden rajgræsser og andre sukkerholdige græssorter, og sørg så for at pleje græsmarken gennem hele sæsonen. Vil du blive klogere på græs til heste kan du læse mere i dette blogindlæg: https://dangro.com/graes-til-heste-det-boer-du-vide/

Hesten må ikke blive overvægtig på græs
Hvis hesten bliver overvægtig, bør det daglige græsindtag begrænses til færre timer. Har hesten været forfangen eller er den i risikogruppen, kan den kun tåle at gå på græs i nogle få timer – nogle kan slet ikke tåle græs. Det kan være bedre at lade disse heste gå på jordfold/vandrefold med fri eller afmålt adgang til hø og halm.

For at understøtte en optimal sukkermetabolisme hos hesten, kan supplering med MetaSupport anbefales. MetaSupport indeholder en nøje sammensat urteblanding, samt magnesium, pektin og naturlige flavonoider, der bidrager til at fremme en god sukker metabolisme og insulin funktion. Et sådant tilskud kan medvirke til at nedbryde de farlige fedtdepoter hos overvægtige heste / heste med følsomt stofskifte.

Skal hesten suppleres med stråfoder og krybbefoder når den går på græs?
Det gælder for alle heste uanset hvor mange timer de går på græs, at de med fordel kan tilbydes hø og halm ved siden af græsset – særligt i første del af græsningssæsonen hvor indholdet af træstof i græsset er lavt.
De fleste heste vil få dækket deres behov for energi og proteiner via græsset, men de har stadig brug for supplement med vitaminer og mineraler.
Til drægtige hopper, diegivende hopper, føl og ungheste anbefales det at bruge Omega-3 Junior, som vil sikre optimal ernæring med afbalanceret vækst, passende huld, god produktion af modermælk mm.

Magnesiumtilskud kan være nødvendigt når græsset begynder at gro
Om foråret når græsset begynder at vokse, vil det producere overskydende kalium. Kalium begrænser optaget af magnesium, som hestene har en begrænset evne til at lagre. Da magnesiumoptagelsen fremmes af natrium, er det en god idé at supplere hesten med ekstra salt og magnesium når forårsgræsset begynder at vokse. For nogle heste kan et supplement være nødvendigt hele græsningssæsonen, men som udgangspunktet er behovet størst når græsset vokser hurtigt.
Magnesium er et meget vigtigt mineral, da det hjælper med at regulere en række af kroppens funktioner. Et tegn på magnesiummangel er stresset og anspændt adfærd, og det menes også at mangel på magnesium kan være årsag til overvægt.

Det er svært at overdosere en hest med magnesium (den får diarré, når den får for meget). Har din hest vist anspændt adfærd pga. magnesiummangel vil du som regel se forbedringer inden for 1-2 uger efter opstart på magnesium, og herefter gradvise forbedringer hen over den næste måned. At udfodre magnesium 2 gange om dagen har vist sig at give de bedste resultater, da hesten så er i stand til at absorbere en højere samlet daglig mængde.

Kilde: Dangro/forfatter: Ditte Katrine Oksen se mere HER