Skip to main content

Tag: Malgre Tout

Berømte heste: Malgré Tout

Malgré Tout var købt i Frankrig i 1916 af Kongens Rittmester Knud Danneskiold–Samsøe. Da Kongen skulle krydse den gamle grænse, efterspurgte han en hvid hest. Enten på grund af den åbenlyse symbolværdi, der følger hvide heste, eller måske fordi det var blevet forudsagt, at Sønderjylland atter blev dansk, når Kongen kom på en hvid hest. Kong Christian den 10. lånte derfor Malgré Tout (hvilket betyder trods alt), og den korte men betydningsfulde tur gav hesten en sjælden stjernestatus i den danske befolkning. Efter ridtet skulle Kongen have besøgt Visboggaard, hvor Rittmesteren boede, og have takket Malgré Tout ved at slå armene om dens hals og hviske:
”Ja, vi to her har et minde sammen, som ingen anden har oplevet.”

Malgré Tout blev aflivet i 1921 pga. et dårligt ben. Efter lang tids diskussion om, hvad man skulle gøre med hestens jordiske rester, endte det med, at man skar en hov af, som blev forsølvet og sendt til Christian 10. Resten af hesten blev begravet ved Visborggaard ved Hadsund under en sten med inskriptionen:

DEN HVIDE HEST

JEG KONGEN BAR OVER GRÆNSEN HEN

DA SØNDERJYLLAND BLEV DANSK IGEN

  1. JULI 1920

Filmklip: Kongen rider over grænsen på den hvide hest den 10. juli 1920. Kong Christian 10. krydser den gamle Kongeågrænse ved Frederikshøj og markerer derved, at Sønderjylland atter er dansk. Fra danmarkpaafilm.dk, Filmcentralen.dk/Det Danske Filminstitut. https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/genforeningsfestlighederne-i-soenderjylland-0