Skip to main content

Udvidelse af kompensationsordning kan hjælpe foreninger

Regeringen og Folketingets beslutning om at udvide kompensationsordningen for arrangører vil få stor betydning for mange foreninger. Derfor er der stor ros fra DIF til udvidelsen af arrangementsordningen. Der er dog fortsat en række udfordringer, som DIF fortsat vil kæmpe for at få løst.
| admin

Ligesom mange andre sektorer er idrætten hårdt ramt af corona-krisen. Og udfordringerne rammer også bredt ude i foreningslivet. Derfor er der hos DIF stor ros til regeringen og folketinget for, at kompensationsordningen for arrangementer nu bliver udvidet.

Først og fremmest forlænges ordningen, så den nu løber frem til 31. august, og samtidig bliver deltagergrænsen med tilbagevirkende kraft sænket fra 1000 til +350 deltagere.

”Helt konkret betyder det, at mange flere af vores foreninger kan få hjælp, når de står til at tabe penge på arrangementer, de har måtte aflyse pga. corona. Og vi ved, at mange af dem har penge i klemme, som skaber alvorlige udfordringer for dem. Derfor kan udvidelsen af arrangementsordningen får stor betydning” fastslår Niels Nygaard

Han understreger, at hjælpen vil rette sig mod foreninger, der arrangerer både mindre elitearrangementer og breddeevents. På elitesiden kan det bl.a. være lavere rangerede fodbold-, håndbold- og ishockeyklubber med mellem 350 og 1.000 tilskuere, der kan søge kompensation med tilbagevirkende kraft fra den 6. marts 2020.

Og inden for breddeidrætten vil der være hjælp at hente i forbindelse med fx aflyste motionsløb, stævner og opvisninger. I påsken måtte flere store håndboldstævner blandt andet aflyses, og foråret er i det hele taget højsæson for mange idrætsarrangementer.

Mistede indtægter er fortsat et stort problem
Selvom der helt sikkert er stor tilfredshed med den foreløbige hjælp til idrætslivet, så ser DIF fortsat alvorlige perspektiver for fremtiden.

”Vi har gennem flere uger arbejdet på en udvidelse af kompensationsordningen for arrangementer, så vi er naturligvis meget tilfredse med politikernes beslutning. Men det betyder ikke, at foreningerne er sikkert i mål. Arrangementsordningen dækker kun omkostningstab og hjælper derfor kun i begrænset omfang de foreninger, som har indtægter på fx stævner. Der er ofte tale om indtægter, der bruges til at drive foreningen resten af året og som er nødvendige for at idrættens fællesskaber også fremover kan være et stærkt aktiv i vores samfund” siger Niels Nygaard.

Derudover understreger han, at DIF fortsat vil være i tæt dialog med både ministre og ordførere fra et bredt udsnit af folketingets partier om idrætten, der som sektor er hårdt ramt af bl.a. forbuddet mod større arrangementer.

”Arrangementsforbuddet rammer rigtig mange af DIF’s idrætter hårdt. Det gælder blandt andet fodbold, ishockey, håndbold, golf, ridning, gymnastik, cykling og en række foreningers store motionsløb. Mange taber i løbet af foråret og sommeren store millionbeløb, som normalt bruges til at støtte det frivillige foreningsliv i dagligdagen” slutter Niels Nygaard.

DIF har knapt to millioner medlemmer fordelt på næsten 9.000 foreninger.

Pressemeddelelse: DIF