Skip to main content

Vær med til at give børnene den bedste sommer

Coronakrisen har været hård for mange, men især børnene har måttet lide mange afsavn: venner, foreningsliv, skole, klubliv og fællesskab. Nu har de fortjent verdens bedste sommer, og det kan I som forbund og forening være med til at give dem. Sådan lyder det fra DIF.
| admin

Fri adgang til svømmehallen, gratis trampolinspring på torvet, åbent klubhus eller styrkelse af den allerede planlagte summer camp, så I har mulighed for at give børnene en endnu bedre lejr. Corona-krisen udfordrer lige nu foreningsidrætten voldsomt, men der er hjælp at hente, hvis man på trods omstændighederne har lyst og overskud til at stå for nye aktiviteter for børn og unge denne sommer.

Mulighederne er mange, når nu kommunerne landet over har fået tildelt 200 millioner kroner tilsammen som et led i den sommerpakke, som netop er blevet vedtaget. Og det kan også komme jeres forening til gode.

De 200 millioner kroner skal nemlig bruges på sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år med særligt fokus på at få alle med i fællesskaberne – også de udsatte børn og unge.

Det er meningen, at de ekstra midler skal ses som en mulighed for, at kommunerne kan styrke sommeraktiviteter i samarbejde med lokale foreninger. Jeres forening kan fx øge kapaciteten på sommerlejre, fodboldskoler, svømmecamps og lignende, som er målrettet børn, unge og familier, men det kan også være til noget, der ikke allerede er arrangeret, men som I nu får mulighed for.

Kontakt kommunen hurtigst muligt, hvis I vil vide mere om den enkelte kommunes lokale støttemuligheder og organisering af aktiviteterne – og fortæl om jeres gode ideer.

Vores forslag til, hvad man som forening og kommune kan overveje:

 • Skab lettilgængelige aktiviteter og fællesskaber
  Fokuser på at få stablet nogle aktiviteter og fællesskaber op, der er lettilgængelige, og ikke nødvendigvis kræver tilmelding. Vi bør sænke tærsklen for deltagelse og skabe åbne, lokale aktiviteter tæt på de børn og unge, der har allermest brug for det. Håbet er også, at aktiviteterne, der bliver arrangeret henover sommeren, kan skabe en rød tråd til de allerede eksisterende foreningsfællesskaber, så børnene får blod på tanden til at prøve mere.
 • Styrk eller forlæng de allerede planlagte sommeraktiviteter
  Mange af jer har allerede planlagt sommerlejre og camps for de lokale børn og unge. Og her er det oplagt at styrke disse lejre fx ved at give børnene en særlig oplevelse, I ellers ikke havde midler til. Nogle sommerlejre vil også kunne forlænges, så deltagerne, foreningerne og kommunerne ikke får ekstra omkostninger.
 • Genoptag aflyste sommerskoler
  Vi ved at mange foreninger har set sig nødsaget til at aflyse deres sommerskoler pga. retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Her kan et økonomisk tilskud fx bruges til at aflønne det personale, der har ansvar for, at retningslinjerne bliver fulgt.
 • Lav særlige aktiviteter i udsatte boligområder
  I udsatte boligområder er behovene for aktiviteter og fællesskaber denne sommer store. Derfor kan man som kommune og forening sammen overveje at prioritere ekstra ressourcer til opsøgende arbejde, så man når ud til de børn og unge, som i særlig høj grad har brug for hjælp til at finde frem til de tilbud, I har til dem.
 • Samarbejd med store faciliteter
  Det kan give god mening for de større idrætsfaciliteter at holde åbent henover sommeren. Det er professionelt drevne institutioner med ansatte og fysiske rammer, der kan rumme mange af de planlagte sommeraktiviteter.

 

Fem hurtige svar/spørgsmål:

Hvordan får foreningen del i pengene?
Lav et konkret forslag til, hvor I som forening kunne udvide en aktivitet eller måske finde på noget nyt, som vil komme kommunens børn og unge til gode. Og tag så kontakt til din kommune. De 200 mio. kr. er blevet fordelt mellem kommunerne på baggrund antal børn og unge mellem 6 og 17 år. Derfor vil mange kommuner bede foreninger byde ind med aktiviteter. 


Hvor skal vi henvende os, hvis vi som forening har en idé til sommeraktivitet?
Typisk vil det være i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det er kommunaldirektøren eller fritidschefen, der har ansvaret for at kommunens penge bliver fordelt ud til foreningerne. 

Hvor stort et beløb kan man som forening regne med?
Det kommer an på, hvordan kommunerne vælger at bruge og fordele pengene. Midlerne bliver fordelt mellem flere forvaltninger, men de må kun bruges på nye eller styrkede aktiviteter. Hver kommune har modtaget forholdsmæssigt store millionbeløb. Derfor vil det være vores opfordring at tænke ambitiøst, da kommunerne er interesseret i at få midlerne ud til lokale børn og unge.

Hvornår er der deadline?
Der er ingen specifik deadline, men siden der er meget kort tid til sommerferien, så bør man som interesseret forening hurtigst muligt overveje konkrete aktiviteter og kontakte kommunen.

Bør man byde ind som lokal klub eller forbund?
Kommunerne søger både samarbejde med lokale klubber og forbund. Derfor kan man som forbund både opfordre interesserede medlemsklubber til at byde og kontakte kommuner med konkrete forbundssommeraktiviteter.

Pressemeddelelse: DIF