Skip to main content

Video: Temaaften om hestehandel i Skive

Katrinelund og Højgård Hestepraksis Mors inviterer i aften til nogle interessante timer med hestehandel i fokus.
| admin

“2022 blev året, hvor en vigtig lovramme blev ændret til gavn for hestesektoren – nemlig Købeloven. Gennem mange år har købelovens ufravigelige betingelser ved forbrugerkøb gjort det alt for usikkert at engagere sig i handel med heste. Det var bl.a. en omvendt bevisbyrde og en ufravigelig reklamationsfrist på 2 år, der gjorde det alt for svært for opdrættere og andre sælgere at sove roligt om natten,” sagde Hans Marius Jørgensen på Hestekongressen.

Der har været mange eksempler på kedelige retssager. “Vi har også oplevet, at mange heste i disse konfliktsager har lidt unødvendigt meget og er blevet stillet hen i inaktivitet, da de ikke under sagsgangen har haft værdi for hverken købere eller sælgere. Ved domstolene har disse sager ofte kunnet tage 2-4 år inden en endelig afgørelse, og det er selvfølgelig også uholdbart,” sagde formanden videre.

Ændringen af Købeloven ændrede med ét forholdene ved handel med heste, så vi igen har fået rimelige og balancerede betingelser for alle involverede parter. Det er nemlig nu muligt at aftale nøjagtigt det, man ønsker i forbindelse med handel med heste, uanset om de handlende er professionelle eller forbrugere – vi kan også kalde det ”retten til frit at aftale”.

“Når handelsforholdene nu er ændret, så skal vi selvfølgelig passe på, at det ikke bare bliver den anden part, nemlig køberen, der kommer i en ubalanceret og kedelig position i en handelsaftale. Det har været meget vigtigt for os alle i hestesektoren, at vi nu opnår en god og balanceret situation for alle, og derfor har alle de større hesteorganisationer indgået aftale om de samme anbefalinger ved handel med heste – anbefalinger, der skal sikre en ligeværdig situation mellem køber og sælger af heste i fremtiden,” udtalte Hans Marius Jørgensen.

I aften har hingstestation Katrinelund ved Ib Kirk og Højgård Hestepraksis Mors sat fokus på emnet, og det er velkendte, erfarne fagpersoner, som vi gøre de mange deltage klogere på de nye handelsforhold.

* nye aftalergrundlag mellem køber, sælger og dyrlæge Mads Klint fra Højgårdhestehopital

* Købeloven og hestevoldgift v. Advokat Sophus Bøgeskov fra Horton Advokatpartnerskab

* Røntgen- og handelsundersøgelser v. Dyrlæge Marie Søgård

* debatpanel med berider Per Skjærbæk, Højgård dyrlægerne, Ib Kirk, Sophus Bøgeskov Christensen