Skip to main content

DRF har opdateret deres guide ift. COVID-19

På tirsdagens pressemøde blev forsamlingsforbuddet pr. 6. januar 2021 sænket fra 10 til 5 personer, og derfor har Dansk Ride Forbund opdateret deres ‘svar på jeres oftest stillede spørgsmål’ herefter.
| admin

Se den samlede oversigt over spørgsmål og svar her.

Herunder følger de spørgsmål og svar, der er opdateret efter det seneste pressemøde tirsdag den 5. januar.

Hvilket antal lyder forsamlingsforbuddet på pr. 6. januar 2021?
Med virkning fra den 6. januar 2021 lyder forsamlingsforbuddet på 5 personer. Dette gælder i første omgang til og med den 17. januar 2021.
05/01-2021

Må ridehallerne benyttes til motionering af heste?
Af coronasmitte.dk fremgår det nu, at følgende er gældende for alle landets kommuner, der er underlagt skærpede restriktioner: ”Særligt vedrørende heste Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.
I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter, longering mv. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal forbuddet mod at forsamles mere end 5 personer til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er ikke lovligt at afholde undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ridehal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter af sports- og fritidsaktiviteter.”

Må der afvikles hhv. privat eller elevskoleundervisning indendørs?
Nej, det må der desværre ikke, da der er tale om en indendørs udøves idræts-, fritids- og foreningsaktivitet i begge tilfælde. Der må gerne afvikles undervisning udendørs, såfremt det gældende forsamlingsforbud på 5 personer inkl. underviseren overholdes.

Gælder forsamlingsforbuddet på 50 for børn og unge op til 21 år fortsat
efter indførelsen af de skærpede retningslinjer i alle landets kommuner?

Nej desværre ikke. Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år er ikke gældende frem til den 17. januar 2021.
I perioden må der kun være 5 personer til stede på samme sted samtidig ved idræts- og foreningsaktiviteter.

Hvordan skal vi forstå det nye forsamlingsforbud i relation til at passe/ride vores heste/færdes på klubben/gården/ridecenteret etc.?
Der er som udgangspunkt forbud mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted samtidig. Dog tolkes det i praksis af politiet således, at man godt kan opholde sig f.eks. 5 personer i stalden, 5 personer i ridehallen, 5 personer på ridebanen osv. Kravet er, at disse ’gruppe’ ikke forsamler sig og interagerer med hinanden.