Skip to main content

DRF kommer med melding i forhold til naturnationalparkerne

Pr. dags dato er der frist for høringssvar til Miljøministeriets nye lov om naturnationalparker. Dansk Ride Forbund har – hhv. i samarbejde med Dansk Islandshesteforening og Forum for Hestevelfærd – været medafsender på to høringssvar til loven.
| admin

Dansk Rideforbund er klare i mælet i forhold til, hvad de mener om Miljøministeriets kommende lov om naturnationalparker.

Der har nu været frist for høringssvar til den nye lov – DRF har i den forbindelse, i samarbejde med Dansk Islandshesteforening og Forum for Hestevelfærd, været medafsender på to høringssvar.

Grundlæggende set mener vi, at det er positivt, at der arbejdes for at sikre en større biodiversitet i Danmark – men det må ikke blive på bekostning af hverken friluftslivet eller dyrevelfærden.

DRF

Dansk Rideforbund skriver således:

“I høringssvaret sammen med Dansk Islandshesteforening har vi primært fokus på rytternes fortsatte uhindrede og reelle adgang i de kommende naturnationalparker, og vi pointerer konkret;

  • at tiltaget om hegning bør bygges på et evidensbaseret grundlag, hvilket ikke er tilfældet i lovudkastet
  • at vores reelle adgang er hindret ved udsætning af heste og delvis hindret ved udsætning af kreaturer
  • at det er problematisk, at der lægges op til at give staten særstatus i dyrevelfærdsloven, hvorved staten undtages i §3 og §9
  • at der for hver enkelt naturnationalpark bør findes en lokal løsning i samarbejde med de mennesker, der bor i lokalområdet

Læs hele høringssvaret her.
 

I lovudkastet fra Miljøministeriet er der beskrevet en ændring i dyrevelfærdslovens §§ 3 og 9 for heste udsat i naturnationalparker. Ændringerne skyldes, at man ønsker at fritage staten fra at fodre, drage omsorg og føre tilsyn med dyrene i naturnationalparkerne. Derfor fokuserer vi sammen med de andre parter i Forum for Hestevelfærd på følgende i vores høringssvar:

  • at lovforslaget er i strid med Dyrevelfærdslovens formål og hensigt
  • at der ikke bør være forskel på behandlingen af og omsorgen for dyr på statslige og private arealer
  • at man med lovforslaget i praksis vil acceptere en ringere dyrevelfærd, hvilket er yderst problematisk”

Læs hele høringssvaret her.