Skip to main content

Hvorfor er vi bekymrede for West Nile-Virus?

Vestnilfeber er en virusinfektion, som kan fremkalde hjernebetændelse hos heste. Infektionen skyldes overførsel af vestnilvirus fra myg til heste.
| admin

West Nile-Virus eller Vestnilfeber er en anmeldepligtig sygdom herhjemme. West Nile-Virus er en ikke-smitsom virussygdom der hovedsageligt påvirker fugle, heste og mennesker og overføres af myg. Det er en sygdom af afrikansk oprindelse, men den har spredt sig over hele verden takket være trækfugle, som er virusets vigtigste værter, der opretholder en myg-fugl-myg-cyklus, der undertiden omfatter heste eller mennesker.

Læs også: Nye, strammere krav til CHR-registrering

West Nile-Virus og heste

Sygdommen er endnu ikke påvist i Danmark, men klimaændringer betyder, at der er kommet ekstra fokus på sygdommen. Ifølge overvågningen i Tyskland, er der bl.a. fundet virus hos en hest i Hamburg-området.

Sygdommen skyldes infektion med et virus. Et såkaldt flavovirus. Infektionen ses især hos vildlevende fugle, som må betegnes som sygdommens egentlige vært. Virus spredes med myg fra fugl til fugl. Det er den eksotiske blodsugende stikmyg, som f.eks nilmyggen, som er ansvarlig for spredningen.

Fra fuglene kan stikmyg overføre sygdommen til pattedyr og også til mennesker. Det viser sig, at specielt heste og mennesker er meget følsomme overfor sygdommen.

Symptomer på at din hest har fået West Nile-Virus

Hesten smittes ved, at en stikmyg overfører virus fra en fugl til hesten. Smitte mellem heste sker formentlig ikke, da der ikke er så mange virus i hesten.

Ofte ses der ingen symptomer hos den smittede hest, men udvikles der symptomer vil de være svage og influenzalignende. Men hos en lille del af hestene forløber sygdommen mere voldsomt, idet virus angriber hjernen. I disse tilfælde ses forringet syn, tvangsbevægelser, nedsatte reflekser, rystelser, ujævn gang og omflakken. Dødeligheden hos heste med alvorlige kliniske symptomer er høj.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at hesteejere drøfter behov for vaccination af heste, der skal udenlands, med deres praktiserende dyrlæge. Endvidere opfordrer Fødevarestyrelsen de praktiserende dyrlæger til at være opmærksom på symptomer hos syge heste, der kan være smittet med WNF.

West Nile-Virus og mennesker

Hvert femte menneske, der bliver smittet med West Nile-virus, får feber, ledsmerter og hovedpine. Men hos få udvikler sygdommen sig mere alvorligt. For eksempel til dødbringende hjernehindebetændelse – meningitis.

West Nile-Virus i Tyskland

National Reference Laboratory for West Nile Virus Infections ved Friedrich-Löffler-Institut har offentliggjort sin årsrapport for 2022. Infektionerne hos fugle og heste var koncentreret i de østlige forbundsstater sidste år. For første gang blev WNV dog også påvist i en hest i Hamborg-området. Indtil videre har der ikke været nogen større spredning i Tyskland, men der skal stadig udvises forsigtighed, når det kommer til West Nile-virussen. 17 tilfælde hos heste og 54 hos vilde og zoologiske fugle sidste år var hovedsageligt i delstaterne Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen og Thüringen. To infektioner forekom hos heste i Hamburg-området og i det sydvestlige Mecklenburg.

Kilder: Fødevarestyrelsen, Gærum Dyreklinik, Reiten st. Georg