Skip to main content

Tag: Foulum

Hvad kan du gøre, hvis hesten er bange?

Lektor Janne Winther Christensen har gennem en årrække (siden 2001) forsket i hesten og især hestens reaktioner og frygtadfærd. Netop hestens frygtreaktion er en stor medvirkende årsag til rideulykker. De frygtsomme heste er vanskelige og farlige at håndtere. Én af de hyppigste årsager til rideulykker er, at hesten bliver bange og her er det ofte børn og unge, det går ud over. Ifølge tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitets Hospital er ridning den farligste fritidssport, der findes i Danmark, når man ser på alvorsgraden af personskader.

Lektor Janne Winther Christensen. Foto: Zibrasport Equest

Find de farlige heste allerede som føl

Janne Winther Christensen offentliggjorde et studie i 2020, hvor hun havde vist, at det er muligt at identificere de mest frygtsomme heste, allerede som føl. Dette gøres ved hjælp af en frygttest.

”Nogle rideulykker sker pga. hændelige uheld, som fx at hesten snubler og falder. Denne type uheld kan være svære at forudse. Men den del af ulykkerne, som skyldes, at hesten bliver bange, er rent faktisk noget, vi kan gøre noget ved”, fortæller Janne W. Christensen, og uddyber: ”Hvis vi tidligt i hestenes liv, kan udpege dem, som er mest tilbøjelige til at udvise frygtreaktioner, så vil vi kunne få dem i hænderne på hestekyndige mennesker, der kan give dem den rette træning fra starten. Dermed vil det faktisk være muligt at undgå rigtigt mange af de alvorlige ulykker”.

Over en ca. 3-årig periode har Janne Winther Christensen fulgt en gruppe hingste (25 Dansk Varmblod) fra føl til voksen hest. Føllene gennemgik en frygttest i fem-måneders alderen, i 1-års alderen og den samme test blev gentaget, da hesten var 3 år.

Inden testen blev føllene trænet til at gå ind i en forsøgsarena og hen til deres mor, som var placeret i den anden ende af arenaen. I NOT1-testen blev et hvidt plastikunderlag, med farvede plastik bokse, placeret midt i forsøgsarenaen. Testen gik ud på, at føllet skulle gå forbi testobjektet og hen til enten sin mor (ved fem måneders testen) eller til et fodertrug (ved tre års testen).

Hestene blev video-overvåget og der blev målt hjertefrekvens via en påmonteret gjord med testudstyr.

På billedet t.v. ses opstillingen til NOT1-testen gennemført ved føllets/unghestens fem måneders og et års alder. Billedet t.h. viser en hest, der rører et objekt i NOT1-testen gennemført ved tre-årsalderen. I den påmonterede gjord sidder udstyr til måling af hjertefrekvens. Foto: Janne W. Christensen.

Frygtsomhed er en livslang følgesvend

Undersøgelsen viste, at der var en klar sammenhæng mellem testene på de forskellige alderstrin. Den viste også, at føls adfærdsreaktioner over for nye objekter var den bedste metode til at forudsige deres frygtadfærd senere i livet. Frygtsomhed hos heste har således vist sig at være en ret stabil ’egenskab’, der kan testes fra en meget ung alder, og som vedbliver at være kendetegnende for hestens temperament også i voksenalderen.

Læs mere om undersøgelsen: Frygttest af føl kan bidrage til større sikkerhed i ridesporten (au.dk)

Avlerne kan hjælpe føllet til en bedre fremtid

”Føllets opvækst kan være med til at reducere frygtreaktioner senere hen,” fortalte Janne på temadagen, og hun uddybede: ”Der er nogle franske kolleger, som har lavet projekter omkring håndtering af hoppen tidligt i føllets liv. Og når føllet ser sin mor blive venligt håndteret af mennesker, fx håndfodret og striglet, så gør det, at føllet bliver lettere at håndtere senere i livet.”

”Hestens daglige miljø har også betydning for, hvor opskræmt den bliver, når den oplever ukendte ting og lyde. Udsætter man jævnlig hesten for ukendte lyde og objekter på folden, vil den være mindre tilbøjelig til at reagere med en kraftig frygtreaktion, når den efterfølgende opdager forskellige ting under rideturen.”

Avlere og opdrættere kan altså overveje at give deres fremtidige ridehest en god træning allerede som føl. En træning som kan betyde, at den voksne hest bliver lettere og mere sikker at håndtere for rytteren.

Hesten og rytterens uddannelse

”Man kan ikke træne en hest til aldrig at blive bange. Hesten er et flugtdyr, og derfor vil der altid kunne opstå en situation, hvor hesten bliver bange. Det vi kan gøre, er at flytte tærsklen for, hvornår hesten bliver bange, og vi kan træne den til at reagere mindre, når den bliver bange,” fortalte Janne W. Christensen.

Hun fortsatte med at forklare, at man løbende i hesten uddannelse vænner den til nye ting, nye lyde, og så kan man med fordel også lave sikkerhedstræning med sin hest. Og det kan man gøre, hvis man er opmærksom på hestens alarm-signaler.

Hvordan træner vi så hesten?

Vi kan faktisk let komme til at lære hesten noget andet, end det vi vil. Og den måde hesten sædvanligvis lærer på er via positiv eller negativ forstærkning.

Se oversigten herunder.

Hvordan heste lærer. Foto fra powerpoint: Janne Winther Christensen

”Et eksempel på positiv forstærkning, hvor vi tilfører noget rart er: jeg går ud på folden, kalder på hesten, den kommer og får en gulerod, positiv forstærkning. Og hvordan tilfører vi så noget ubehageligt for at straffe en adfærd? Hesten stopper foran springet, men slår den med pisken, positiv straf, for at reducere sandsynligheden for, at hesten en anden gang stopper foran springet.”

”Ved negativ forstærkning fjerner vi noget behageligt for at straffe noget adfærd: Hesten tigger, jeg har en gulerod lommen, jeg vender mig væk fra hesten for at reducere tiggeadfærd, hesten holder op med at tigge. Og så vil jeg typiske kombinere det med positiv forstærkning ved at belønne, den er holdt op med at tigge ved at give den guleroden,” forklarer Janne.

Negativ forstærkning bruges rigtig meget i omgang og træning af heste: der fjernes noget ubehageligt for at belønne en adfærd.

”Det kan være vi presser med schenklen for at få hesten til at gå frem, og som belønning fjerner vi presset med schenklen,” uddyber Janne.

Se video eksempler

”Negativ forstærkning er super relevant, når vi laver sikkerhedstræning med vores heste. For det, at vi fjerner en ubehagelig stimulus, er en belønning. Har man en hest, som er bange for at få vasket ben, den springer til side, og rytteren fjerner vandstrålen. Så tænker hesten: aha jeg skal bare springe til siden, så kommer jeg væk fra det ubehagelige. Så har vi faktisk belønnet den, for at springe til siden,” forklarer Janne, som kommer med flere gode eksempler under sit foredrag, som man kan høre, og se i sin helhed ved at følge dette link: Janne Winther Christensen: Forebyggelse af rideulykker – Open Educational Resources from University of Copenhagen (ku.dk)

Her kan man også se nogle videoeksempler på, hvordan man kan træne hesten til ikke at reagere på ting, den ellers har været bange for. Som fx en jakke på barrieren.

Læs flere artikler fra konferencen:
Hestesporten i fokus på temadag

Video: En inspirerende dag i hestens univers

EU guide for hestehold

Hvordan arbejdes der med etik og velfærd?

Hestevefærd i Dansk Islandsk hestesport – hvad er i fokus?

Brug af medicin – hvornår bliver det doping?

Samt i magasinet RidersNotebook: Dressursporten har hestevelfærd i fokus – tegn abonnement HER

Brug af medicin – hvornår bliver det doping?

Definitionen på doping er: ”at give stoffer til en atlet (dyr og mennesker) for at hæmme eller forbedre atletens præstation”.

Ved doping går man ind og modulerer nerve- og sansesystemet, det vil sige vi ændrer sanseindtryk fx ved at fjerne eller øge smerte. Grundlaget for at sende en hest til stævne er, at den er ”fit to compete” det vil sige hesten skal være klar til præstationen, der kræves. Den præstation vil være forskellig alt efter det, man forlanger af den.

Som udgangspunkt må man ikke smertestille en stævnehest, det står i DRF og FEIs reglement, smertestillende medicin er ikke tilladt, og der er en liste over forbudte stoffer. Man må gerne smertebehandle en hest udenfor stævndeltagelse (hvis de har fået en skade) i samarbejde med dyrlægen. Hesten må starte stævne igen, når medicinen er ude af kroppen.

Den ultimative smertestilling

Når man taler om smertebehandling, så er der en ultimativ smertestilling, det, der hedder nervesnitning. Her overskæres nervebanerne, så hesten ikke kan mærke den del af kroppen, der er kronisk skadet. Det kan gøres kemisk og kirurgisk.

Holdningen er, at det ikke er tilladt indenfor de forskellige europæiske hestesportsorganisationer. Både i loven om Hold af Heste og i Dansk Ride Forbunds reglement er der forbud mod nervesnitning i forhold til stævnestart, nationalt såvel som internationalt.

”Nervesnitning er den ultimative smertestillelse, det er potent, det er langvarigt, og det er doping. Udover det betyder det også, at hvis vi gerne vil have de gode ryttere, de ryttere, der kan uddanne holdbare heste, der har en lang karriere i sporten – til at vinde. Det kan ikke nytte noget, at de, som gør de modsatte, får en fordel ved, at man bare kan nervesnitte deres heste. Og så er de tilbage i sporten igen,” sagde Mette Uldahl i sit foredrag, og hun fortsatte med at understrege, at det både drejer sig om holdbarhed og fairness i sporten.

”Hesten er rytterens stille partner, den skal rides på dens egne præmisser. Den kan ikke sige; Nej tak, jeg vil ikke have Stesolid i dag,” sagde Mette Uldahl. Og hun satte fokus på forskellige emner som hut, ørepropper, briller med meget mere.

Se hele foredraget på Københavns Universitets hjemmeside

Læs flere artikler fra konferencen:
Hestesporten i fokus på temadag

Video: En inspirerende dag i hestens univers

EU guide for hestehold

Hvordan arbejdes der med etik og velfærd?

Hestevefærd i Dansk Islandsk hestesport – hvad er i fokus?

Samt i magasinet RidersNotebook: Dressursporten har hestevelfærd i fokus – tegn abonnement HER

Hvordan sikrer vi hestevelfærden i sporten?

Hestesporten er bred og favner mange forskellige discipliner, som alle udvikler sig, også i måden man ser på hestenes velfærd. Der er i samfundet øget interesse for dyrevelfærd og interesse for dyrs vilkår. Den interesse omfatter også heste brugt til hobby og konkurrence.

Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd sætter i år fokus på hesten, ved en temadag på Forskningscenter Foulum (under Aarhus Universitet) lørdag den 30. oktober fra kl. 9.30 til 16.30.

Hestesporten frem mod 2030

På mødet vil repræsentanter fra ledende hestesportsorganisationer i Danmark præsentere deres arbejde med at udvikle og sikre hestevelfærden i sporten og give et bud på, hvordan fremtidens hestesport ser ud. Desuden vil foredragsholdere, som beskæftiger sig med dyreetik og etik i ridesporten både i Danmark og i udlandet, fortælle om, hvad der sker på området ude i verden.
Der bliver bl.a. indlæg af Professor Peter Sandøe, Veterinærkonsulent for Dansk Ride Forbund Mette Uldahl, dressurdommer og holdleder Anne-Mette Binder, forsker i hestevelfærd Janne Winther Christensen med flere.

Der vil være oplæg om den nye EU-guide for hold og brug af heste, overvejelser vedrørende medicin og doping samt en gennemgang af hestens ‘sprog’ og måling af stressreaktioner i forbindelse med ridning.

Praktisk info

Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd holder i år sit offentlige møde om velfærd for heste, som deltager i hestesport. Det foregår på Forskningscenter Foulum (under Aarhus Universitet), Blichers Allé 20, 8830 Tjele lørdag d. 30 oktober 2021 kl 9:30-16.30. Deltagelse koster 165 kr. (til dækning af forplejning) og kræver tilmelding (se nedenfor).

Tilmelding og program

Kilde: Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd