Skip to main content

Tag: Idrætsforbund

DIF ser frem til yderligere hjælp til idrætsforeningerne

Dagens udmelding fra regeringen om at forlænge kompensationsordningen for arrangører frem til den 9. juni møder tilfredshed hos DIF (Danmarks Idrætsforbund).

”Der er ingen tvivl om, at forlængelsen af arrangementsordningen har stor betydning for de af vores forbund og foreninger, der står bag større arrangementer. De kan nu se frem til en økonomisk håndsrækning i de tilfælde, hvor de må aflyse stævner, events og kampe med tab til følge” siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Han understreger, at DIF se seneste uger har været i tæt dialog med både ministre og ordførere fra et bredt udsnit af folketingets partier. Dialogen om hjælp til idrætsforeningerne er slet ikke afsluttet, og Niels Nygaard ser frem til at fortsætte de seneste ugers drøftelser med politikerne om yderligere tiltag.

Bekymrede miner i idrætsforeningerne
Lige nu ser mange af landets idrætsforeninger ind i en presset fremtid: Aflyste stævner, manglende salg i pølseboden til klubkampe og udsigten til vigende sponsorindtægter har fået bekymrede miner frem hos frivillige foreningsfolk over hele landet.

”Udover behovet for en ordning, der også dækker langt mindre arrangementer, så har vi brug for en mere helhedsorienteret dialog om konsekvenserne for idrætsforeningerne og hvilke tiltag, der er nødvendige for at idrættens fællesskaber også fremover kan være et stærkt aktiv i vores samfund ” siger Niels Nygaard og fortsætter:

”Derudover ser vi i DIF også frem til at drøfte med regeringen, hvordan idrætten skal spille ind i en genåbningsstrategi. Ligesom vi har taget et medansvar for at begrænse corona-smitten, så ser vi også frem til at danskerne igen – på forsvarlig facon – kan dyrke idræt i foreningerne” slutter Niels Nygaard.

FAKTA
Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen for arrangører, så den nu dækker arrangementer med planlagt afholdelse frem til og med den 9. juni 2020. Ordningen gælder for arrangementer med over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige risikogrupper.

Alle arrangementer, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Yderligere informationer og kriterier findes på virksomhedsguiden.dk, hvor der er link til ansøgningsblanket.

Pressemeddelelse: DIF

(Kilde: Kulturministeriet)