Skip to main content

Tag: Karantæne

Kværke får kæmpe konsekvenser for Silkeborg Rideklub

Vi skal helt tilbage til begyndelsen af maj, hvor en hest opstaldet på Silkeborg Rideklub begyndte at vise tegn på sygdommen kværke.

Personalet udviste ansvarlighed og valgte at isolere hesten, selv om den endnu ikke havde fået en diagnose af dyrlægen.

“Vi flyttede den i en stald for sig selv med det samme. Det gjorde vi faktisk inden, vi vidste, hvad den fejlede. Nabohesten kom med i isolation, fordi de havde været i så tæt kontakt.

Efter fire dage fik vi svar på, at den omtalte hest var ramt af kværke. Den var syg i godt og vel 14 dage,” husker daglig leder Josephine Knudsen.

I slutningen af maj var hesten heldigvis fri for symptomer, og rideklubben havde ikke haft andre syge heste, hvilket betød, at de igen kunne åbne.

Kort tids glæde

“Men fire dage efter stod der igen en syg hest med samme symptomer,” fortæller Josephine, der straks igangsatte initiativer for at stoppe sygdommen i at sprede sig.

“Jeg sagde til alle mine ryttere, at de skulle blive hjemme fra stævner. Alle rytter meldte selvfølgelig fra til stævner. Og det var klogt for efter nogle dage, var vi slet ikke i tvivl om, at den hest desværre også har kværke. Det samme havde nabohesten.”

Silkeborg Rideklub befinder sig i karantæne lige nu, og det har haft den konsekvens, at den traditionsrige Jysk Rideuge er aflyst. Sidste år blev stævnet ikke til noget på grund af Covid-19, men i 2021 skyldes det altså kværke.

Stævnet aflyst igen

“Pt har vi to heste med bylder og to heste med feber. Og så har vi haft heste med lidt let hoste.

Vi har seks stalde, men det er kun én af staldene, der er sygdomsramt. Konsekvenserne er, at vi har nogle ryttere, der ikke kan komme til undervisning, fordi vi er i karantæne, og så har vi været nødt til at aflyse Jysk Rideuge.
Det er en kæmpe indtægtskilde for os. Det kommer vi til at mærke, fordi alting allerede er stramt på grund af corona.”

Heldigvis er der også optimisme at spore i stemmen på den daglige leder.

“Vi har ikke haft nye sygdomstilfælde de seneste fem dage. Så jeg tror og håber, vi er på rette vej. Vi holder karantænen 21 dage efter sidste syge hest. Better safe than sorry.

Derudover har vi allerede sprit i alle stalde på grund af corona, så vi forsøger virkelig at forhindre kværken i at sprede sig yderligere. Vi gør alt, hvad der muligt.”

Se indslaget om Silkeborg Rideklub fra TV Midtvest

Hvad er kværke?

Kværke er en bakteriel infektion i de øverste luftveje –med den helt specifikke bakterie der hedder Streptococcus equi  Det medfører, at der dannes bylder i de lymfeknuder, som ligger mellem kæbegrenene og dem bag svælget, og til tider i andre lymfeknuder. Kværke er en meget smitsom sygdom hos heste.

Symptomerne er:

  • Høj feber, op til 40° er ikke unormalt. Feberen er vedvarende gennem flere dage
  • Der ses tegn på halsbetændelse; hesten er øm i svælget og kan have synkebesvær og dermed nedsat æde- og drikkelyst. Den er stille og står og hænger.
  • Efter få dage ses gult, tykt flåd fra næsen
  • Lymfeknuderne mellem kæbegrenene hæver, fordi der dannes bylder i dem
  • Nogle gange åbnes lymfeknuderne spontant, således at betændelsen får frit afløb

Kilde: Netdyredoktor

Politiet melder ud: Sådan må ridehallen bruges

Poltiet har meldt ud, at al indendørs sportsaktivitet er forbudt indtil slutningen af marts. Det har været årsag til megen tvivl i hesteverdenen, men nu melder politiet klart ud i forhold til brug af ridehaller.

Der er nemlig række undtagelser for ryttere og hestefolk, da loven om hestehold skal overholdes. Nedenstående spørgsmål og svar skulle gerne give klarhed:

Må en ridehal anvendes til rideundervisning?

Nej. Ridehallen må i den forbindelse anses for at være et sted, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter.

Må private opstaldere møde op og pleje deres heste, herunder motionere dem i en ridehal?

Man må gerne møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

Motionering i ridehal:

I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås f.eks. ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav.

Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal. Der må dog ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.

Må erhvervsdrivende rideskoler og stutterier mv. med ridehal benytte denne til motionering af heste?

Ja. Ejere og ansatte på rideskoler og stutterier må gerne motionere rideskolens eller stutteriets heste i ridehallen, idet der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst to timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav.

Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal.

Men der må ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.

Læs endnu mere om de nye regler, hvis du benytter kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-benytter-kulturinstitutioner-biblioteker-og-fritidstilbud