Skip to main content

Tag: Klubaktivitet

Nyt intiativ – er du klar på “Danmark leve!”

Nedlukningen af Danmark har bl.a. betydet, at flere danskere ikke er kommet i gang med at motionere igen. Samtidig er mange store motionsevents blevet aflyst pga. forsamlingsforbuddet. Det er baggrunden for, at DIF, Team Danmark og Sport One Danmark nu lancerer en sundhedskampagne (Danmark leve), som alle danskere kan blive en del af.

Via den digitale kampagne ’Danmark Leve!’ vil eksperter fra Team Danmark, OL-atleter og andre idrætsprofiler fra 7. september og fire uger frem guide danskerne til, hvordan de gennem små ændringer i dagligdagen kan skabe store resultater for deres fysiske og mentale sundhed. Og I som forening kan hjælpe med at få ’Danmark Leve!’ på vingerne.

Det koster 150 kroner at deltage i kampagnen, hvor man først gennemfører et digitalt sundhedstjek, som giver en indikation på éns aktuelle sundhedsstatus, og derefter dagligt indtaster i kampagneapp’en, hvordan og hvor meget man motionerer, sover, spiser osv. Man optjener point alt efter ens valg. Og foreningsidrætten kan være med til at give plus på ”kontoen”.

Løbende vil der være gode råd, konkurrencer, opskrifter og særlige ugetemaer, som skal motivere deltagerne til at træffe sunde valg. Det handler ikke om at vinde eller tabe, men om at tage små skridt, som gør en stor forskel på den lange bane – for den enkelte dansker og for Danmark.

Hvordan tjener din forening penge?

DIF, Team Danmark og Sport One Danmark inviterer din forening med ind i fællesskabet med mulighed for at tjene penge til klubkassen. Foreningsmedlemmerne kan nemlig sælge ’billetter’ til ’Danmark Leve!’ – og som det fremgår længere ned, er det ganske nemt og foregår digitalt.

Hver billet, som er lig med en deltagelse i kampagnen, koster 150 kroner. Heraf ryger 40 kroner (uden moms) ned i klubkassen, mens det resterende overskud går til den fortsatte udvikling af dansk idræt igennem DIF og Team Danmarks arbejde. Det betyder, at hvis der er 500 foreningsmedlemmer, som alle både selv køber og sælger en enkelt billet til en ven eller et familiemedlem, så er der 40.000 kroner til klubkassen og et sundere Danmark.

Så nemt er det

Alt, hvad du skal gøre for at komme i gang, er at klikke dig ind på www.danmarkleve.dk/forening og oprette et specifikt fundraisingprojekt under din forening. Herefter kan du downloade en flyer og materiale til sociale medier med dit projekts unikke kampagnekode. Din forening kan således vælge at oprette flere projekter, så der fx er konkurrence mellem holdene om, hvem der sælger flest billetter og dermed tjener flest penge til foreningen. For hver solgt billet, hvor din forenings kampagnekoder benyttes, lander der 40 kroner (uden moms) på foreningskontoen.

Pengene for salget af billetter vil blive udbetalt til foreningens NemKonto ved kampagnens afslutning, og det er kun foreninger med et CVR-nummer, der kan deltage.

I DIF, Team Danmark og Sport One Danmark håber vi, at du vil dele tilbuddet med resten af foreningen, og sprede budskabet om jeres fundraisingprojekter i Danmark Leve! til jeres bekendte og til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet. Sammen kan vi igen få danskernes sundhedskurve til at stige – endda med økonomisk fortjeneste til din forening.

Tilmeld dig kampagnens foreningsforum på Facebook på https://www.facebook.com/groups/307367570435055/members og læs mere om kampagnen på www.danmarkleve.dk

Hvad er Danmark længe leve?

 • Vær med når idrætten inviterer dig og resten af den danske befolkning, til at stå sammen om at skabe en endnu sundere fremtid. Gennem fire uger får du adgang til Danmarks største og sundeste fællesskab. Et fællesskab hvor ingen taber, men hvor vi alle er vindere!

Pressemeddelelse: DIF

Vær med til at give børnene den bedste sommer

Fri adgang til svømmehallen, gratis trampolinspring på torvet, åbent klubhus eller styrkelse af den allerede planlagte summer camp, så I har mulighed for at give børnene en endnu bedre lejr. Corona-krisen udfordrer lige nu foreningsidrætten voldsomt, men der er hjælp at hente, hvis man på trods omstændighederne har lyst og overskud til at stå for nye aktiviteter for børn og unge denne sommer.

Mulighederne er mange, når nu kommunerne landet over har fået tildelt 200 millioner kroner tilsammen som et led i den sommerpakke, som netop er blevet vedtaget. Og det kan også komme jeres forening til gode.

De 200 millioner kroner skal nemlig bruges på sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år med særligt fokus på at få alle med i fællesskaberne – også de udsatte børn og unge.

Det er meningen, at de ekstra midler skal ses som en mulighed for, at kommunerne kan styrke sommeraktiviteter i samarbejde med lokale foreninger. Jeres forening kan fx øge kapaciteten på sommerlejre, fodboldskoler, svømmecamps og lignende, som er målrettet børn, unge og familier, men det kan også være til noget, der ikke allerede er arrangeret, men som I nu får mulighed for.

Kontakt kommunen hurtigst muligt, hvis I vil vide mere om den enkelte kommunes lokale støttemuligheder og organisering af aktiviteterne – og fortæl om jeres gode ideer.

Vores forslag til, hvad man som forening og kommune kan overveje:

 • Skab lettilgængelige aktiviteter og fællesskaber
  Fokuser på at få stablet nogle aktiviteter og fællesskaber op, der er lettilgængelige, og ikke nødvendigvis kræver tilmelding. Vi bør sænke tærsklen for deltagelse og skabe åbne, lokale aktiviteter tæt på de børn og unge, der har allermest brug for det. Håbet er også, at aktiviteterne, der bliver arrangeret henover sommeren, kan skabe en rød tråd til de allerede eksisterende foreningsfællesskaber, så børnene får blod på tanden til at prøve mere.
 • Styrk eller forlæng de allerede planlagte sommeraktiviteter
  Mange af jer har allerede planlagt sommerlejre og camps for de lokale børn og unge. Og her er det oplagt at styrke disse lejre fx ved at give børnene en særlig oplevelse, I ellers ikke havde midler til. Nogle sommerlejre vil også kunne forlænges, så deltagerne, foreningerne og kommunerne ikke får ekstra omkostninger.
 • Genoptag aflyste sommerskoler
  Vi ved at mange foreninger har set sig nødsaget til at aflyse deres sommerskoler pga. retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Her kan et økonomisk tilskud fx bruges til at aflønne det personale, der har ansvar for, at retningslinjerne bliver fulgt.
 • Lav særlige aktiviteter i udsatte boligområder
  I udsatte boligområder er behovene for aktiviteter og fællesskaber denne sommer store. Derfor kan man som kommune og forening sammen overveje at prioritere ekstra ressourcer til opsøgende arbejde, så man når ud til de børn og unge, som i særlig høj grad har brug for hjælp til at finde frem til de tilbud, I har til dem.
 • Samarbejd med store faciliteter
  Det kan give god mening for de større idrætsfaciliteter at holde åbent henover sommeren. Det er professionelt drevne institutioner med ansatte og fysiske rammer, der kan rumme mange af de planlagte sommeraktiviteter.

 

Fem hurtige svar/spørgsmål:

Hvordan får foreningen del i pengene?
Lav et konkret forslag til, hvor I som forening kunne udvide en aktivitet eller måske finde på noget nyt, som vil komme kommunens børn og unge til gode. Og tag så kontakt til din kommune. De 200 mio. kr. er blevet fordelt mellem kommunerne på baggrund antal børn og unge mellem 6 og 17 år. Derfor vil mange kommuner bede foreninger byde ind med aktiviteter. 


Hvor skal vi henvende os, hvis vi som forening har en idé til sommeraktivitet?
Typisk vil det være i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det er kommunaldirektøren eller fritidschefen, der har ansvaret for at kommunens penge bliver fordelt ud til foreningerne. 

Hvor stort et beløb kan man som forening regne med?
Det kommer an på, hvordan kommunerne vælger at bruge og fordele pengene. Midlerne bliver fordelt mellem flere forvaltninger, men de må kun bruges på nye eller styrkede aktiviteter. Hver kommune har modtaget forholdsmæssigt store millionbeløb. Derfor vil det være vores opfordring at tænke ambitiøst, da kommunerne er interesseret i at få midlerne ud til lokale børn og unge.

Hvornår er der deadline?
Der er ingen specifik deadline, men siden der er meget kort tid til sommerferien, så bør man som interesseret forening hurtigst muligt overveje konkrete aktiviteter og kontakte kommunen.

Bør man byde ind som lokal klub eller forbund?
Kommunerne søger både samarbejde med lokale klubber og forbund. Derfor kan man som forbund både opfordre interesserede medlemsklubber til at byde og kontakte kommuner med konkrete forbundssommeraktiviteter.

Pressemeddelelse: DIF

Ny melding fra DRF: Stop al indendørs klubaktivitet og al stævneaktivitet

Som følge af myndighedernes nyeste udmelding tirsdag aften kommer Dansk Ride Forbund nu med nedestående guidelines til rideklubberne i hele Danmark:

Tag hensyn og udvis ansvarlighed
I DRF’s anbefalinger til klubbernes håndtering af myndighedernes anbefalinger og påbud, er det umuligt at forholde os til alle eksempler på klubbernes forskellige sammensætninger og aktiviteter. Helt grundlæggende beder vi om, at alle tager hensyn og udviser ansvarlighed. Er man i tvivl om, hvorvidt man kan det ene eller det andet – så lad være.

Luk ned for alle indendørs aktiviteter i klubben
Efter aftenens udmelding fra myndighederne vurderer DRF desværre ikke længere, at det er forsvarligt at lade vores klubber afholde aktiviteter, der enten kan karakteriseres som indendørs sportsaktivitet (ridning i ridehus), eller hvor antallet af personer på et offentligt sted (i dette tilfælde i klubben) overstiger 10 personer. Derfor skal al indendørs aktivitet nu ophøre til og med 30. marts. Har klubben et ridehus, skal dette lukkes, da ridning i ridehus karakteriseres som indendørs idrætsaktivitet.

Vedr. udendørs aktiviteter
Myndighedernes udmelding tillader, i meget begrænset omfang, udendørs aktiviteter. Det vil således være muligt at gennemføre undervisning i yderst begrænset omfang (én eller få ryttere ad gangen) samt for privatryttere at motionere deres heste udendørs – f.eks. på bane eller i terræn. Det forudsætter dog grundig koordinering fra klubbens side, da det skal sikres at alle holder behørig afstand til hinanden samt at antallet, der opholder sig i klubben, ikke overstiger 10 personer. 

Stævner til og med 30. marts skal aflyses
Vi har tidligere meldt ud, at stævner til og med 26. marts skulle aflyses, og det gælder nu altså til og med 30. marts. Her gælder naturligvis samme udmelding som tidligere, at det vil være muligt for klubberne at søge om kompensation hos DRF, såfremt man har udgifter (f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.) til de aflyste stævner, som ikke kan udskydes hos leverandøren. Læs mere her.

Lav pasningsordninger, der mindsker antallet af personer i klubben på én gang
I DRF er vi klar over, at det er umuligt at lave retningslinjer for pasningsordninger, som vil fungere for alle klubber. Derfor kommer vi her med en række forslag, som flere vil kunne benytte sig af, men kan man i de enkelte klubber finde på andre løsninger, der passer bedre til sammensætningen (heste og ryttere) i den pågældende klub, så er dette også en mulighed. Det vigtige er, at man i fællesskab i klubben finder en løsning, der resulterer i, at der er så få personer som muligt i klubben ad gangen – max 10 ad gangen. 

1. Har klubben fuldpas, er det en mulighed at overlade pasning (fodring, mugning, foldtid mv.) til staldpersonalet, hvis alle pensionærer ønsker dette

2. Hvad enten klubben har fuldpas eller selvpas kan man med fordel lave skemaer over, hvornår hver enkelt hesteejer/pensionær/rytter passer sin hest, således at I konstant begrænser antallet af personer, der opholder sig i klubben til 10 personer

3. Har klubben elevskole, skal elevhestene naturligvis passes, og det kan fortsat gøres af det faste personale, såfremt klubben har dette. Har klubben ikke fast personale, bør klubbens bestyrelse i fællesskab få udarbejdet arbejdsplaner herfor.

Sørg for at mindske smittespredning
Kriteriet for, at vi fortsat kan opholde os i klubberne, er, at vi fortsat gør alt, hvad vi kan, for at mindske smittespredning. Det indebærer følgende foranstaltninger fra klubbens side:

1. Sørg for ekstra rengøring af klubbens faciliteter – herunder afrensning af udstyr, håndtag og stalddøre flere gange dagligt

2. sprit af, sprit af, sprit af

3. Bed jeres medlemmer om at blive hjemme, hvis de er syge eller har været i kontakt med nogen, der er syge

4. sørg for, at der max opholder sig 10 personer i klubben ad gangen

Informér tydeligt omkring smitteforebyggelse
Det er helt essentielt, at jeres medlemmer også bidrager til at forebygge smittespredning, og derfor opfordrer DRF alle klubber til at opsætte og udsende informationsmateriale omkring, hvordan man undgår smitte. Herunder findes en række officielle infografikker fra Sundhedsstyrelsen i forskellige formater, som med fordel kan benyttes:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte