Skip to main content

Tag: Køb og Salg

Samlet hestebranche anbefaler tre måneders reklamationsfrist ved handel

Når handel med heste ikke længere omfattes af reglerne for forbrugerkøb, forsvinder den ufravigelige to års reklamationsfrist, og der er ikke længere seks måneders omvendt bevisbyrde efter en handel.

Det vil derfor i højere grad være op til de handlende parter selv at fastsætte de egentlige aftalevilkår. I praksis vil det betyde, at man fremadrettet vil kunne opleve hestehandler med alt lige fra årelang reklamationsfrist til slet ingen reklamationsfrist, og det kan måske gøre det sværere for de handlende parter at overskue vilkårenes konsekvenser i den konkrete handel.

Fælles standard skal skabe god balance
For at sikre en god balance mellem de handlende parter, er Den Danske Dyrlægeforening, SEGES/Landsudvalget for Heste og Dansk Rideforbund blevet enige om at anbefale anvendelse af tre måneders reklamationsfrist.

Ginnie Hørning, formand for Faggruppe Heste i Den Danske Dyrlægeforening er meget glad for branchens fælles retning.

“Det er vores erfaring, at reelle problemer med hesten oftest vil vise sig inden for de første tre måneder, og derfor får køber også en rimelig tryghed ved den anbefalede reklamationsfrist”, siger hun og tilføjer “Det er ikke unormalt, at handlede heste har brug for at tilpasse sig i nye omgivelser og der derfor oplever et dyk i præstationsevne efter en handel. Men det er min vurdering, at tre måneder er nok til at en sådan tilpasning.” 

Samtidig mener hun også, at risikoen for handler med ikke handelsegnede heste mindskes, når der er en reklamationsfrist på tre måneder.

Hos SEGES Heste glæder chefen Jørgen Kold sig også over, at branchens organisationer er enige om en fælles anbefaling.

“Når vi anbefaler tre måneders reklamationsfrist, så opnår vi en god balance mellem tryghed og ansvar for både køber og sælger”, mener han. SEGES Heste vil fremover tilrettelægge al rådgivning, så både kontrakter til download og digitale kontraktforslag indrettes efter denne branchestandard.

“Det er vores håb, at en sådan branchestandard kan præge markedet, så vi fremadrettet får mange tilfredse handlende og reducerer antallet af konflikter i hestehandler”, siger Jørgen Kold.

Næstformand i Landsudvalget for Heste og formand for Dansk Varmblod, Jan Pedersen, udtrykker også tilfredshed med den fælles anbefaling.

“Dansk Varmblod repræsenterer både købere og sælgere, og vi er derfor interesserede i, at der indgås rimelige aftaler for begge handelsparter, så vi undgår for mange konflikter. For mange konflikter kan true den retsstilling, der er præciseret i den nye købelov. 3 måneders reklamationsfrist vil derfor være indarbejdet i den standard-købekontrakt, der kan tilgås fra Dansk Varmblods hjemmeside fra nytår”, fortæller Jan Pedersen. 

Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund ser store perspektiver i at branchen finder sammen om anbefalinger for handel med heste.

“Vi er alle interesserede i at opnå det bedst mulige fundament for handel med heste. Vi prøver på denne måde at fremme en standard, som også på længere sigt kan skabe gode og stabile forhold for både købere og sælgere af heste. Det er helt essentielt for os. Vi finder det væsentligt, at det er reklamationsfristen ved eventuelle fejl og mangler vi søger at standardisere, hvilket jo i øvrigt ikke må forveksles med en fortrydelsesfrist. 

I øvrigt glæder Ulf Helgstrand sig over, at hestesektoren endnu en gang viser, at den rette vej kan findes i fællesskab. Det er lige præcis sådan, vi skaber gode rammer for heste og hesteejere, udtrykker Ulf Helgstrand.

Ønsket om en branchestandard bakkes bredt op af hestesektorens øvrige større organisationer bl.a. Dansk Islandshesteforening, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop, Dyrenes Beskyttelse og Hestens Værn.

For yderligere information kontaktes:
Jørgen Kold, SEGES Heste, jrk@seges.dk
Jan Pedersen, Dansk Varmblod, formand@varmblod.dk
Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund, uh@rideforbund.dk
Ginnie Hørning, Den Danske Dyrlægeforening ghh@ddd.dk