Skip to main content

Tag: Myndigheder

Al stævneaktivitet og indendørs klubaktivitet fortsat i bero frem til 10. maj

Stævner
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om/hvordan forbuddet mod store forsamlinger og arrangementer til og med august (ej at forveksle med forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer, som refereres til i indledningen) vil påvirke ridesportens stævner i perioden, men vi afventer nærmere præcisering fra myndighederne herom og vil naturligvis melde ud, når vi ved mere.
Ligesom det har været tilfældet indtil nu, skal klubberne naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningerne af stævner frem til 10. maj. 

Øvrige aktiviteter
I forhold til alle øvrige aktiviteter (herunder også besøg af fagpersonale) gælder samtlige af DRFs anbefalinger fra 19. marts stadig – blot forlænget frem til 10. maj.

Kilde: Dansk Ride Forbund

Ny melding fra DRF: Stop al indendørs klubaktivitet og al stævneaktivitet

Som følge af myndighedernes nyeste udmelding tirsdag aften kommer Dansk Ride Forbund nu med nedestående guidelines til rideklubberne i hele Danmark:

Tag hensyn og udvis ansvarlighed
I DRF’s anbefalinger til klubbernes håndtering af myndighedernes anbefalinger og påbud, er det umuligt at forholde os til alle eksempler på klubbernes forskellige sammensætninger og aktiviteter. Helt grundlæggende beder vi om, at alle tager hensyn og udviser ansvarlighed. Er man i tvivl om, hvorvidt man kan det ene eller det andet – så lad være.

Luk ned for alle indendørs aktiviteter i klubben
Efter aftenens udmelding fra myndighederne vurderer DRF desværre ikke længere, at det er forsvarligt at lade vores klubber afholde aktiviteter, der enten kan karakteriseres som indendørs sportsaktivitet (ridning i ridehus), eller hvor antallet af personer på et offentligt sted (i dette tilfælde i klubben) overstiger 10 personer. Derfor skal al indendørs aktivitet nu ophøre til og med 30. marts. Har klubben et ridehus, skal dette lukkes, da ridning i ridehus karakteriseres som indendørs idrætsaktivitet.

Vedr. udendørs aktiviteter
Myndighedernes udmelding tillader, i meget begrænset omfang, udendørs aktiviteter. Det vil således være muligt at gennemføre undervisning i yderst begrænset omfang (én eller få ryttere ad gangen) samt for privatryttere at motionere deres heste udendørs – f.eks. på bane eller i terræn. Det forudsætter dog grundig koordinering fra klubbens side, da det skal sikres at alle holder behørig afstand til hinanden samt at antallet, der opholder sig i klubben, ikke overstiger 10 personer. 

Stævner til og med 30. marts skal aflyses
Vi har tidligere meldt ud, at stævner til og med 26. marts skulle aflyses, og det gælder nu altså til og med 30. marts. Her gælder naturligvis samme udmelding som tidligere, at det vil være muligt for klubberne at søge om kompensation hos DRF, såfremt man har udgifter (f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.) til de aflyste stævner, som ikke kan udskydes hos leverandøren. Læs mere her.

Lav pasningsordninger, der mindsker antallet af personer i klubben på én gang
I DRF er vi klar over, at det er umuligt at lave retningslinjer for pasningsordninger, som vil fungere for alle klubber. Derfor kommer vi her med en række forslag, som flere vil kunne benytte sig af, men kan man i de enkelte klubber finde på andre løsninger, der passer bedre til sammensætningen (heste og ryttere) i den pågældende klub, så er dette også en mulighed. Det vigtige er, at man i fællesskab i klubben finder en løsning, der resulterer i, at der er så få personer som muligt i klubben ad gangen – max 10 ad gangen. 

1. Har klubben fuldpas, er det en mulighed at overlade pasning (fodring, mugning, foldtid mv.) til staldpersonalet, hvis alle pensionærer ønsker dette

2. Hvad enten klubben har fuldpas eller selvpas kan man med fordel lave skemaer over, hvornår hver enkelt hesteejer/pensionær/rytter passer sin hest, således at I konstant begrænser antallet af personer, der opholder sig i klubben til 10 personer

3. Har klubben elevskole, skal elevhestene naturligvis passes, og det kan fortsat gøres af det faste personale, såfremt klubben har dette. Har klubben ikke fast personale, bør klubbens bestyrelse i fællesskab få udarbejdet arbejdsplaner herfor.

Sørg for at mindske smittespredning
Kriteriet for, at vi fortsat kan opholde os i klubberne, er, at vi fortsat gør alt, hvad vi kan, for at mindske smittespredning. Det indebærer følgende foranstaltninger fra klubbens side:

1. Sørg for ekstra rengøring af klubbens faciliteter – herunder afrensning af udstyr, håndtag og stalddøre flere gange dagligt

2. sprit af, sprit af, sprit af

3. Bed jeres medlemmer om at blive hjemme, hvis de er syge eller har været i kontakt med nogen, der er syge

4. sørg for, at der max opholder sig 10 personer i klubben ad gangen

Informér tydeligt omkring smitteforebyggelse
Det er helt essentielt, at jeres medlemmer også bidrager til at forebygge smittespredning, og derfor opfordrer DRF alle klubber til at opsætte og udsende informationsmateriale omkring, hvordan man undgår smitte. Herunder findes en række officielle infografikker fra Sundhedsstyrelsen i forskellige formater, som med fordel kan benyttes:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte

Coronavirus og OL: Hvad er status?

Charlotte Dujardin og Isabell Werth havde allerede været i arenaen og træne deres heste i ‘s-Hertogenbosch forud for World Cup-kvalifikationen, der efter planen skulle have været fløjtet i gang i torsdag aften. Få timer før første ekvipage havde starttid, blev hele stævnet dog aflyst som konsekvens af corona-virussen, så de to dressurdronninger måtte tage retur til England og Tyskland.

Senere i år venter OL, hvor Charlotte Dujardin og Isabell Werth uden tvivl er blandt guldfavoritterne, men endnu er det ikke sikkert, at legene i Japan bliver afholdt – og det af samme grund som aflysningen i ‘s-Hertogenbosch.
Truslen fra corona er nu så stor, at det ikke kan ignoreres, selv om den olympiske ild først tændes i Tokyo den 24. juli.  

Udsættelse?
Den japanske organisationskomité og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har understreget, at der gøres alt for at legene skal udfolde sig uden problemer, men udbruddet har allerede fået flere olympiske kvalifikationer udsat.

Og tidligere i denne uge skrev Daily Mail således:

– OL kunne afholdes i 2022, hvis coronavirus sætter en stopper for afholdelsen til sommer, lød det ifølge et medlem af den japanske organisationskomité.
Haruyuki Takahashi, én af de 25 medlemmer af organisationsudvalgets direktion, har udtalt, at en udsættelse på to år er mere sandsynlig end en aflysning.

Medlemmer af IOC og Tokyo 2020 har dog gentagne gange insisteret på, at legene vil blive afholdt som planlagt i juli og august.

Trump vil udskyde
Senest har USA’s præsident, Donald Trump, også ytret sin mening om den store sportsbegivenhed – ifølge ham burde man overveje at udskyde legene til 2021.
Men den udmelding er ikke populær hos værterne.

– IOC og 2020-arrangørerne overvejer ikke at aflyse eller udskyde legene, siger Japans OL-minister, Seiko Hashimoto.

Selv om andre store sportsarrangementer bliver aflyst på stribe – UEFA har suspenderet Champions League og Europa League, NBA er suspenderet, indendørs-VM i kinesiske Nanjing 13.-15. marts udsættes til 2021 mfl. – så virker det altså til, at arrangørerne bag OL stadig er fortrøstningsfulde i forhold til, at de olympiske lege finder sted efter planen i 2020.

Disse ridesportsbegivenheder er aflyst