Skip to main content

De tre største dyrskuer aflyses pga. Corona

Ikke uventet er Roskilde Dyrskue, Landsskuet og Det Fynske Dyrskue aflyst på baggrund af COVID-19 krisen, det skrev SEGES – Heste på deres facebookside lige før påske. Flere små skuer og kåringer står også til at skulle aflyses eller udsættes, men det vides med sikkerhed først efter 10. maj. Til gengæld er der ikke noget til hinder for at få bedækket hopperne, man kan sagtens få sæd fra både indland og udland. Se hele udmeldingen fra SEGES nedenfor:
| admin

Med forårets komme rykker vi i hestesektoren nærmere en række af vores traditionelle aktiviteter, og derfor får de nye retningslinjer også betydning for såvel Landsudvalgets avlsforbund som for de enkelte hesteavlere. De retningslinjer, der er særligt relevante for avlsforbund og hesteavlere er:

  • Forbud mod større arrangementer indtil 31. august
  • Forbud mod forsamlinger med flere end 10 personer indtil 10. maj
  • Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud opretholdes

Aflysning af de tre største dyrskuer i 2020
Med forbuddet mod større arrangementer indtil 31. august må vi desværre se aflysning eller udsættelse af en række af de større arrangementer, som vi hvert år ser frem til. Det gælder de tre største dyrskuer ”Roskilde Dyrskue”, ”Landsskuet” og ”Det Fynske Dyrskue”, ligesom en række af de mindre dyrskuer også vil skulle tage stilling til aflysning eller udsættelse.

Endnu for tidligt at tage stilling til de fleste af avlsforbundenes kåringer og skuer
Forbuddet mod forsamlinger med flere end 10 personer rækker ikke så langt som forbuddet mod større arrangementer, idet dette forbud strækker sig til 10. maj. En del af avlsforbundenes kåringer samt føl- og plagskuer må falde i denne kategori, så her bliver det altså afgørende at følge med i udmeldingerne, når vi nærmer os 10. maj. Med baggrund i sundhedsmyndighedernes udmeldinger er der således ikke grund til at aflyse disse forsamlinger, inden vi kender anbefalingerne til tiden efter 10. maj.

Kåringer og føl- og plagskuer er en væsentlig del af avlsforbundenes virke, og der kan tænkes mange ud-formninger af sådanne aktiviteter, så de kan passes ind i de anbefalinger, som vi måtte opleve efter 10. maj. Det er endnu for tidligt at tage konkret stilling til den slags. Her må vi have lidt tålmodighed.

Hopperne kan sagtens bedækkes – også dem fra udlandet
Avlssæsonen er så småt påbegyndt, og der er absolut ingen grund til at holde igen med bedækning af landets hopper. Langt de fleste aktiviteter omkring bedækning af hopper kan gennemføres med et minimum af personkontakt. Bedækningsprocessen kan planlægges med respekt for at minimere personkontakt. Avlshopper kan f.eks. afleveres på hingstestationer uden nogen videre kontakt mellem hoppeejer og hingsteholder, ligesom inseminering kan gennemføres med et minimum af personkontakt.

Den midlertidige grænsekontrol medfører strenge restriktioner for privates bevægelser over landegrænser. Godstransport i forbindelse med erhverv påvirkes dog ikke for nuværende. De erhvervsmæssige stutterier kan således stadig modtage hopper fra udlandet til bedækning, ligesom de danske retningslinjer ikke står i vejen for en fortsat eksport af sæd fra hingstestationerne.

Ovenstående skal opfattes som en hjælp til, at vi kommer bedst muligt gennem en tid med nogle vanskelige udfordringer. Uanset disse betragtninger, så er der nogle generelle forholdsregler, som vi alle bør overholde, hvilket bl.a. omfatter, at vi holder en høj grad af håndhygiejne, samt at vi holder en afstand på 1-2 meter, når vi er sammen med andre mennesker. Disse forholdsregler er væsentlige at huske på, også i de sammenhænge, hvor situationen fordrer, at vi samles med branchens professionelle f.eks. beslagsmede og dyrlæger.

Kilde: Seges – heste