Skip to main content

Guldkorn fra temaaften om hestehandel

Vores indslag fra temaaftenen om Hestehandel – arrangeret af Katrinelund og Højgård Hestepraksis Mors er meget populære – her kommer nogle guldkorn fra den paneldebat, som fulgte de indlæg, vi har bragt her på sitet.
| admin

Der var stor spørgelyst til panelet fra den helt fyldte sal ved temaaftenen om hestehandel. Her kommer et udpluk af nogle af de spørgsmål og svar, som blev debatteret.

I panelet deltog: berider Per Skjærbæk, Højgård dyrlægerne Marie Søgård og Mads Klint, hingsteholder Ib Kirk og advokat Sophus Bøgeskov.

Panelet ved temaaftenen om hestehandel. Foto: Zibrasport Equest

Oplys så meget som muligt

Når heste bliver behandlet af dyrlæge, bliver der lavet en journal, og hvis man ikke vil lade køberen få adgang til journalen, er det vigtigt, selv at få skrevet alle de ting ind i kontrakten, som man tænker er væsentligt, opfordrede advokat Sophus Bøgeskov. Og det blev bakket op af dyrlægen.

Kan man sælge en hest som beset, uden reklamationsret? Det kan man godt, svarede advokaten, men det man ikke kan fraskrive sig, er den viden, man har, men undlader at fortælle køberen om – det man kander for svig, eller loyal oplysningspligt, det kan man ikke fraskrive sig. Men har man givet de oplysninger, man kender i god tro, så kan du fraskrive dig ansvaret for alt det, du ikke kender til. Se på journalen, læg den frem, og er der noget mere, så skriv det i købekontrakten. Og gælder det adfærd, så skriv, hvis hesten fx ikke vil gå ind i traileren.

Den bedste tommelfingerregel er at se på det omvendt, hvis du nu var køber af hesten, hvad vil du så vide?

Advokat Sophus Bøgeskov

Hvad nu, hvis der er journaler på hesten hos flere dyrlæger, og man kun får lov at se den journal, hvor det kun er vaccinationer, og ikke egentlige behandlinger, som er foretaget af en anden dyrlæge? Hvordan står jeg som køber? Svaret fra advokaten er: Hvis det, du ikke har fået oplyst, senere giver problemer, bliver det dig som køber, som får til opgave at bevise, der er væsentlige oplysninger, du er blevet forholdt af sælger.

Læs også: Video: Også dyrlægen får stres over handelsundersøgelserne

Hvis jeg som sælger skriver mange oplysninger om, hvordan hestens almindelige uge forløber, hvad den bliver fodret med, og anbefaler, at de får professionel hjælp til træning, og køber så ikke retter sig efter det. Da 50% af alle sager handler om ridelighedsproblemer, og mine anbefalinger ikke er fulgt, hvad så? Advokaten svarer: Hvis problemer opstår, fordi den ikke er blevet redet, som du har anbefalet, så er det købers problem. Det kan godt betale sig at skrive noget, som man næsten selv opfatter som en selvfølge, jo mere jo bedre, opfordrede Sophus Bøgeskov.

Jeg sælger ofte kunders heste, uden at have informationer om, hvad hesten evt. har fejlet. Og har den været helt rask hos mig, hvor ligger så ansvaret, hvis køber opdager, at hesten fx har haft en gaffelbåndsskade, spurgte en berider fra salen. Den ligger hos dig, fastslog Sophus Bøgeskov, og fortsatte, men du vender dig jo mod sælger, og sender kravet videre. Hvorfor sælger du i dit eget navn? Du kan jo lige så godt sælge som fuldmægtig for sælgeren, og så er hæftelsen sælgerens, men det er jo nok fordi, du vil gemme din fortjeneste, sagde Sophus Bøgeskov til stor latter i salen, og det er helt i orden, understregede han.

Vær hudløst ærlig, og lad være med at love mere end I kan stå inde for, så går det nok, lød opfordringen også fra salen.

Læs også: Video: Top interessante debatter på temaaften

Reklamationstid

Man enedes på temaaftenen at følge anbefalingerne fra SEGES Heste om en reklamationstid på 3 måneder. Hvis man ikke skriver noget, er den 2 år, understregede advokaten.

Husk hestevoldgiften

En voldgift er en privat aftalt domstol, man kan bruge, fordi der er sagspukler i byretten. Så voldgiften kan bruges af hensyn til hesten, og den hurtige sagsbehandling. Det kræver, at man i købekontrakten aftaler, eller senere, når tvisten opstår, at sagen skal afgøres i voldgiften. Man kan også aftale, at en fagperson, med bindende virkning for parterne, skal afgøre denne tvist.

SEGES har lavet et moderniseret produkt, Hestevoldgiften, den er vældig aktiv og mange lader deres tvister afgøres her.

Den har også den fordel, at man kun har et skud i bøssen, forstået sådan, at man ikke risikere, at sagen ankes til landsretten. Hestevoldgiftens afgørelse er endelig og bindende. Og der står i reglerne, at hvor det overhovedet er muligt skal sagen være afgjort med endelig kendelse senest 6 måneder efter sagen er blevet indbragt for voldgiften.

Men forbrugerkøberen kan vælge at gå fra en sådan aftale i købskontrakten, forklarede Sophus.

Hold omkostningerne nede under retssag

Når køberen har ophævet handlen med sin reklamation, kan retssagen tage hele og halve år. Imens står hesten på et opstaldningssted og der løber udgifter på til smed, dyrlæge, forsikring osv. oveni kravet. Og hvis sælger har handlet svigagtigt, altså bevidst forhold køber nogle informationer, som er begrundelsen for at handlen skal ophæves, så starter taxameteret fra den dag handlen blev indgået, og hesten blev overtaget af køber. Har hesten fungeret i en periode, tæller den periode ikke med.

Man kan tilbyde at opstalde hesten hos sig, og ønsker køber ikke at tage imod det, så kan køber ikke kræve sine omkostninger til opstaldning. Det giver god mening, for så er køber fri for at have hesten, og sælger har en førstehåndskontrol med, hvordan hesten præsenterer sig, fx når der skal være syn og skøn. Så den bliver præsenteret fordelagtigt, sagde advokaten.

Der var stor tilslutning til temaaftenen om hestehandel i Skive. Foto: Zibrasport Equest

Kissing spine

Hvorfor tager vi røntgen af ryggen? Og det korte svar er: fordi vi kan, understregede Sophus Bøgeskov og uddybede: Dyrlægernes diagnostiske redskaber er blevet bedre og bedre. Og i dag ved vi at fx i forhold til kissing spine er der omkring 2/3 af varmblodsheste, har i princippet torntappe, som kan kategoriseres som tætsiddende, men en meget lille andel af dem får kliniske problemer. Men en tid lang blev det her problem utrolig moderne indenfor juraen, fordi tætsiddende torntappe var lig med handelsfejl, men så kom der heldigvis en landsretsdom, og det er en af de domme, jeg er stolt over at have vundet, som sagde, det kan godt være en hest, har tætsiddende torntappe, men hvis ikke det er dokumenteret veterinærfagligt, at de kliniske problemer hesten har, skyldes de tætsiddende torntappe, så er det ikke en fejl. Det betyder jo ikke, at der ikke er handler, som går i stykker på det grundlag, og her er det så dyrlægen, som har en opgave i at rådgive. Dyrlægen skal beskrive og vurdere, om det fund man har, ikke får betydning.

Og det blev bakket op af en berider fra salen, som understregede vigtigheden af, at dyrlægen rådgiver. Mange købere har ikke den store erfaring i selv at vurdere, de oplysninger de får. Jeg kan kun følge min kunde så langt, så er det dyrlægen, som skal tage over, og forklarer tingene for køber, lød det.

Skriv aldrig i en salgsannonce: Den er ren i røntgen, for så bidrager I bare til forvirringen

Dyrlæge Mads Klint

Når vi betegner hesten som værende ”i normal risiko” er der fortsat noget, som skal tales igennem, det betyder ikke den er ren i røntgen.
Advokat Sophus Bøgskov og dyrlæge Mads Klint anbefalede man skriver: I normal risiko – eller ubetydelige fund.

Læs også: Video: Vi elsker vores kunder men…

Retshjælpsforsikring

Det er blevet for nemt at sagsøge sælgere, fordi mange har en retshjælpsforsikring. Og os der har prøvet at blive sagsøgt ved, at selvom vi vinder, koster det os alligevel mange penge, lød det fra salen. Sophus Bøgeskov svarede: Det er sådan, at omkostningsspørgsmålet bedømmes suverænt af dommerne, og den tager udgangspunkt i, hvor mange penge man slås om. Det har bare ingen sammenhæng med den blok, som advokaten skriver regninger efter. Og så står man med et netto tab selvom man har vundet, men det koster også for køber. Hesten er blevet stemplet, fordi den har været genstand for en retssag.
Det er svært at føle sig som vinder af en sag, hvis man står tilbage med en halvmillion i sagsomkostninger. Det man får tilkendt, står slet ikke mål med det, det koster, bemærkede Per Skjærbæk.

Husk at I som professionelle også kan få en retshjælpsforsikring, anbefalede advokaten.

Standardkontrakter

Der findes gode standardkontrakter man kan downloade bl.a. fra Dansk Varmblod og fra SEGES Heste. I nogle tilfælde kan det godt betale sig at søge professionel hjælp til udformning af en kontrakt, understregede advokat Sophus Bøgeskov. Brug nu en lille smule professionel hjælp til at lave købekontrakten, i stedet for at bruge 10 gange de ressourcer på at slås, når problemet er opstået efter handlen. Og hvornår er det så, man skal overveje professionel hjælp til at skrive kontrakten? Det skal man, når hestens værdi har en størrelsesorden, hvor det faktisk betyder noget for ens egen økonomi, om handlen går godt, svarede advokaten, og hvis man handler ud over landegrænsen.

SEGES Hestes standardkontrakt har som bilag en sælger/køber erklæring. Som er en udmærket tjekliste, man kan gå igennem i forhold til hestens fortid.

Husk at få indskrevet i kontrakten, at alt, hvad der måtte blive fundet senere (efter handelsundersøgelsen og overdragelsen af hesten) der fraskriver sælger sig ansvaret.

Og vælger køber ikke at få lavet en handelsundersøgelse, klinisk og/eller røntgenologis skal sælger få skrevet ind i kontrakten, at man har opfordret køber til at få foretaget den undersøgelse, incl. røntgen. Og så kan man aftale, at reklamationsretten bortfalder efter 3 måneder.

Vi er alle interesseret i at få en god handel, at sælger og køber er tilfredse, og heldigvis kan det lade sig gøre i langt de fleste tilfælde. Var der flere, som gav udtryk for.

Dansk Varmblods købekontrakt

SEGES Heste købekontrakt