Skip to main content

Tag: Dif

Stor glæde i DIF over håndsrækning til børn fra kontanthjælpsfamilier

Flere børn fra familier på kontanthjælp kan nu finde vej til idrætsforeningerne og færre risikerer at falde ud af idrættens fællesskaber. Det bliver ifølge DIF konsekvensen af en ny politisk aftale om kontanthjælpssystemet, der blev indgået i dag. Fremover får børn i kontanthjælpssystemet et fritidstillæg på 250 kroner om ugen. Det kan blandt andet bruges til kontingent i den lokale idrætsforening og udstyr/beklædning i den forbindelse.

”Alle børn skal i vores optik have mulighed for at deltage i foreningslivet, og det uanset forældrenes indkomst. Foreningslivet er en central nøgle til at sikre at alle børn og unge bliver en del af samfundsfællesskabet, og det uanset familiens økonomiske situation. Vi er derfor meget tilfredse med at man fra ministeren og bredt politisk har lyttet til vores ønske,” siger formand for DIF, Hans Natorp.

Tidligere undersøgelser har vist, at noget af det, som danskerne forbinder mest med fattigdom, er hvis en voksen ikke har råd til at sende sit barn til idræt i fritiden. Og hvis pengene er meget små, så er et kontingent til en idrætsforening noget af det, som risikerer at blive skåret fra. Det nye fritidstillæg skal modvirke den situation.

”Det er vigtigt, at alle børn i Danmark har muligheden for at være en del af idrætsforeningslivet. Både af hensyn til den fysiske trivsel, men i lige så høj grad den mentale trivsel og sociale fællesskab. Alle børn skal i vores optik være en del af et foreningsfællesskab. Derfor et dette forslag en vigtig håndsrækning til de mange børn, som af økonomiske årsager risikerer at stå udenfor,” siger DIF-formand Hans Natorp.


Om fritidstillægget:

Gælder børn i kontanthjælpssystemet. Fritidstillægget er på 250 kr. skattefrit pr. barn pr. måned (max 1.000 kr. pr. familie). Hvis en familie har flere end fire børn vil fritidstillægget være møntet de ældste børn.

Fritidstillægget kan anvendes bredt til barnets kultur- og fritidsliv. Blandt andet til fritidstilbud, herunder sportsaktiviteter og udstyr/beklædning i den forbindelse.

For at sikre, at fritidstillægget kommer børnene til gavn, skal forældrene hver tredje måned dokumentere med kvitteringer, at mindst to tredjedele af det udbetalte fritidstillæg er blevet brugt på børnenes fritidsaktiviteter.

Bag aftalen står regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund

DIF stærkt bekymret over placering af nye naturnationalparker

Danmark kan se frem til i alt 15 nye naturnationalparker fordelt over hele landet.

Det står klart, efter regeringen torsdag morgen på bagkant af talrige debatter og drøftelser offentliggjorde placeringen af 10 kommende naturnationalparker i Danmark, efter de første fem blev udpeget sidste år.

DIF anerkender og støtter ønsket om øget biodiversitet i Danmark. Mange af DIF’s medlemmer anvender hver dag naturen, fordi de elsker naturoplevelserne.

Derfor har vi frem mod dagens offentliggørelse arbejdet konstruktivt for at præsentere konkrete anbefalinger til placeringer, der kan sikre øget biodiversitet med mindst mulig begrænsning af et mangfoldigt og varieret friluftsliv.

Desto større er forundringen og bekymringen over flere af de netop offentliggjorte placeringer af Danmarks kommende naturnationalparker. Det gælder for eksempel Teglstrup Hegn & Hellebæk Kohave og i særdeleshed Bidstrupskovene. Sidstnævnte er en af landets mest velbesøgte og mest rekreativt benyttede skove i Danmark og det eneste offentlige skovareal på Midtsjælland med anslået 315.000 idrætsaktive årlige brugere fra befolkningstætte byer som Køge, Roskilde, Holbæk og Ringsted.

Læs også: 10 nye naturnationalparker på vej til danskerne

Bidstrupskovene huser i dag – ligesom flere af førnævnte naturområder i Danmark – orienterings-, mountainbike-, spejder- ride- og andre motionsaktiviteter, hvilket er helt i sync med statens formål med at erhverve området tilbage i 1994.

Købet skete dengang for at sikre adgang til foreningslivets aktiviteter, og derfor springer det i øjnene, at selvsamme formål nu vil blive begrænset af en kommende status som naturnationalpark med dertilhørende indhegning og udsættelse af store vilde dyr, der er svært forenelige med børns løb og leg.

”Vi anerkender, at ministeren har inddraget os i dialogen om placeringen af naturnationalparkerne. Desværre må vi konstatere, at vores klare anbefalinger om at bevare outdooridrættens frie adgang til specifikke nøglearealer ikke er blevet fulgt, hvilket både undrer, skuffer og bekymrer os. Som vi hele tiden har sagt, ønsker vi at bidrage til øget biodiversitet i Danmark, men vi mener ikke, det behøver at være på bekostning af danskernes motionsmuligheder i naturen,” siger Thomas Bach, næstformand i DIF.

Mange idrætsforeninger er afhængige af adgang til offentlige arealer, og under coronapandemien er naturen som motionsareal blevet endnu mere populær. Outdooridræt fremmer både fysisk og mental sundhed, ligesom den fremmer interessen for naturen og ikke mindst beskyttelsen af den. Derfor er det også afgørende, at adgangen til at benytte den aktivt bevares bedst muligt.

DIF vil nu nøje følge de lokale opfølgninger på udvælgelsen af Danmarks i alt 15 naturnationalparker. Forhåbningen og opfordringen til de ansvarlige er, at udsætningen af store fritgående dyr i de kommende indhegnede naturnationalparker sker med øje for de aktive brugere af parkerne.

Her bliver den lokale dialog helt afgørende for, om det bliver en succes. I den forbindelse er det positivt, at regeringen og aftalepartierne har afsat penge til at understøtte friluftslivet, til etablering af friluftsfaciliteter og opkøb af nærliggende arealer.

”Ambitionen må være at tilgodese biodiversitet og de mange naturglade danskere, der skal kunne færdes trygt. Det gælder både børnehavepædagogen, spejderlederen og den frivillige fra foreningsdanmark. Det vil vi gerne indgå i en fortsat dialog om,” siger Thomas Bach.

Fakta om placeringen af Danmarks nye naturnationalparker:

De 10 netop udpegede:

Bidstrupskovene på Midtsjælland
Nørlund Plantage og Harrild Hede ved Ikast
Hanstholm i Thy
Husby ved Vestkysten fra Thyborøn til Nymindegab
Teglstrup Hegn og Hellebæk Kohave ved Helsingør
Draved Skov og Kongens mose ved Løgumkloster
Ulvshale Skov på Møn
Læsø Klitplantage
Kompedal ved Karup i Midtjylland
Mols Bjerge

De fem først udpegede:

Fussingø ved Randers
Gribskov i Nordsjælland
Almindingen på Bornholm
Stråsø mellem Herning og Holstebro
Tranum ved Jammerbugt

Pressemeddelelse: DIF

DIF vil have Rusland udelukket for al sport

”Ruslands militære invasion i Ukraine påvirker os alle dybt. Det er skræmmende billeder og rapporter, der kommer fra de eskalerende krigshandlinger time for time. Ruslands angreb på den ukrainske befolkning er totalt uacceptabel og kræver international fordømmelse og sanktioner. Derfor er vores holdning klar: Rusland og Hviderusland skal udelukkes fra al international sport og idrætsligt samkvem” fastslår formanden for DIF, Hans Natorp.

Og i disse dage arbejder dansk idræt på højtryk med sagen – både nationalt, men i særdeleshed internationalt, da det afgørende tryk skal lægges ind via en samlet sanktionering og indsats.

”Vi opfordrer vores forbund og klubber til ikke at have idrætsligt samkvem med Rusland og Hviderusland i Danmark. Vi opfordrer samtidig til, at de internationale forbund udelukker Rusland og Hviderusland fra al idrætsligt samkvem. Derfor bakker vi også op om blandt andre kulturministerens udmeldinger om udelukkelse af Rusland” siger Hans Natorp og fortsætter:

”Der sættes i øjeblikket en række koordinerede internationale sanktioner i gang mod Rusland, bl.a. igennem EU. Vi mener, at sporten også skal være en del af dem. Fra DIF’s side arbejder vi intensivt sammen med såvel de nordiske idrætsforbund og andre idrætsorganisationer på at finde fælles veje til, hvordan vi kan lægge størst muligt pres på Rusland. Samtidig lægger en række af vores specialforbund pres på deres europæiske og internationale organisationer for at finde fælles fodslag for udelukkelse af Rusland fra sportskonkurrencer”.

Danmarks Idrætsforbund følger den alvorlige og tragiske udvikling tæt og holder kontakt til regeringen, forbund og andre samarbejdspartnere med henblik på at indstille al sportsligt samkvem med Rusland, så længe krigen i Ukraine foregår. DIF vil offensivt støtte yderligere internationalt koordinerede sanktioner mod russisk og hviderussisk idræt.

Pressemeddelelse: DIF

Kompensation til idrætsforeninger for aflyste aktiviteter i julen

Der er økonomisk kompensation vej til de foreninger, som har måttet aflyse aktiviteter i juleferien på grund af opfordringen fra Kulturministeriet om ikke at deltage i idrætsaktiviteter i foreningsregi indtil den 5. januar.

Et bredt politisk flertal har dedikeret 20 millioner kroner til formålet. Som tidligere corona-hjælpepuljer vil midlerne blive administreret af hhv. DIF og DGI i fællesskab og uddelt på baggrund af ansøgninger (Firmaidrætten og DUF administrerer selv deres del af puljen.)

Det vil sige, at eksempelvis idrætsforeninger har mulighed for at søge kompensation for tab i forbindelse med aflyste jule- og nytårsstævner. De præcise ansøgningskriterier, og -deadlines vil blive udarbejdet hurtigst muligt, og så vil der blive udsendt information til forbund og foreninger.

”Jeg er meget glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier meget hurtigt er blevet enige om at sikre kompensation til kulturlivet. Det er helt afgørende, at vi i en svær tid skaber tryghed og støtter op om vores kultur- og idrætsliv,” siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

Arrangørordningen

Desuden har et flertal blandt folketingets partier besluttet at genindføre arrangørordningen. Det er den ordning, som henvender sig blandt andet til elitesportsklubberne og forbund, som frem til den 17. januar er tvunget til at afvikle deres aktiviteter for tomme tribuner og dermed går glip af store entreindtægter. Yderlige information om denne ordning vil også blive givet hurtigst muligt.

Når retningslinjerne for puljen og ordningen er på plads, vil man blandt andet kunne finde information her: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder

Kilde: DIF

KIRKBI A/S donerer 50 millioner kroner til Paris 2024-forberedelserne

De danske atleter gjorde det fremragende ved OL og PL i Tokyo. Atleterne vandt tilsammen 16 medaljer og skabte dermed masser af store oplevelser for de mange danskere, som fulgte med hjemmefra. En af hemmelighederne bag de flotte præstationer var, at atleterne i forberedelserne til legene nød godt af en række donationer fra danske virksomheder, herunder KIRKBI A/S.

Nu er der godt nyt for de atleter, som har fokus rettet mod OL og PL i Paris i 2024. KIRKBI har indgået en partnerskabsaftale med DIF og Team Danmark frem mod Paris-legene – en aftale med en værdi på 50 millioner kroner.

Aftalen skaber stor glæde hos DIF, der er olympisk komité i Danmark og desuden ansvarlig for den danske PL-operation.

”Jeg er simpelthen så stolt og taknemmelig for den opbakning, KIRKBI giver OL- og PL-atleterne. Det kan ikke overvurderes, hvor vigtig støtten var i forbindelse med Tokyo-legene, og derfor er jeg utrolig glad for, at KIRKBI A/S også bakker atleterne op frem mod Paris-legene. Støtten kommer igen til at gøre en enorm forskel for atleterne,” siger Hans Natorp, formand for DIF.

Atleter som rollemodeller

Donationen i forbindelse med Tokyo-legene lød oprindelig på 40 millioner kroner, men da Covid-19 ramte verden, blev OL udskudt med kort varsel, og det hele så uoverskueligt ud for atleterne, trådte KIRKBI til og donerede yderligere 10 millioner kroner til forberedelserne. Nu er KIRKBI så klar med en ny donation.

”Vi har oplevet en helt utrolig positiv respons fra DIF og de atleter, som har haft gavn af partneraftalen i de seneste år. Derfor er det naturligt for os at fortsætte samarbejdet, så vi kan være med til at sikre en optimal forberedelse for OL- og PL-atleterne frem mod Paris 2024. Atleterne realiserer drømme, de er dybt passionerede omkring deres sport, og de minder os om, at det er muligt at nå selv de mest ambitiøse mål. På denne måde fungerer atleterne som rollemodeller og det, synes vi, er både vigtigt og inspirerende,” siger Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI.

Giver ro i maven

En af de atleter, som fik støtte fra KIRKBI i forberedelserne frem mod OL i Tokyo, var kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen, der endte med at vinde to medaljer i Japan. 

”Støtten fra KIRKBI gjorde, at jeg kunne leve som professionel op til OL i Tokyo uden at have konstant ondt i maven over, hvordan det hele skulle hænge sammen. Jeg kunne trække vejret roligt og holde fuld fokus på mine forberedelser. Det er en fantastisk nyhed, at de også bakker op om os frem mod Paris-legene,” siger Emma Aastrand Jørgensen og fortsætter:

”Mit mål er at gøre det lige så godt eller endnu bedre i Paris, og her spiller støtten fra KIRKBI en meget vigtig rolle. Jeg håber, at jeg med mine præstationer kan vise de unge udøvere, at drømme kan gå i opfyldelse.”

Om KIRKBI

KIRKBI A/S er Kirk Kristiansen familiens private holding- og investeringsselskab, der ejer 75% af LEGO Koncernen. KIRKBI har til formål at skabe en bæredygtig fremtid for familieejerskabet af LEGO® brandet igennem generationer. Læs mere på www.KIRKBI.com

Pressemeddelelse: DIF

Nu kan du nominere Årets Energibundt 2021

Det frivillige arbejde i landets idrætsforeninger skal hyldes, når Ørsted og Danmarks Idrætsforbund med prisen Årets Energibundt 2021 sætter fokus på det utrættelige arbejde, idrættens hverdagshelte yder i deres lokalforeninger.

Med prisen følger 75.000 kroner, og det er nu muligt at nominere den lokale ildsjæl, som går forrest og bidrager til sammenholdet i idrætsforeningen.

Efter et udfordrende år med corona er aktivitetsniveauet igen stigende hos landets idrætsforeninger, som atter kan invitere deres mere end 1,9 mio. medlemmer ind i de aktive fællesskaber.

I genstarten af den danske breddeidræt har idrættens hverdagshelte spillet en afgørende rolle. Lokale ildsjæle har under skiftende restriktioner og retningslinjer løbende tilpasset deres aktiviteter og holdt kontakten til deres medlemmer – og frem for alt gået forrest og bidraget til sammenholdet i de danske idrætsforeninger.

Årets Energibundt går til en træner, holdleder, hjælper eller en helt fjerde, der med en særlig indsats bidrager til sammenholdet i en idrætsforening, og for sjette år i træk uddeles prisen og de medfølgende 75.000 kroner ved DR-showet SPORT 2021.

Medlemmer og alle andre i tilknytning til de lokale idrætsforeninger har frem til den 21. november 2021 mulighed for at indstille Årets Energibundt 2021 på orsted.dk/energibundt.

”Jeg er stolt over, at landets lokalforeninger har været i stand til at bibeholde en stor andel af deres mange medlemmer på trods af delvis nedlukning og usikkerhed om aktiviteter. Det har krævet en masse hårdt arbejde for de mange frivillige ildsjæle, som har ydet en ekstraordinær stor indsats for at binde dansk idræt sammen og sikre et aktivt fællesskab i landets idrætsforeninger. Vi glæder os derfor til at fejre vores mange ildsjæle i DIF-idrætten og kåre Årets Energibundt 2021,” siger Thomas Bach, næstformand i Danmarks Idrætsforbund.

Afgørende drivkraft for fællesskab

Et aktivt lokalforeningsliv er både vigtigt for lokalsamfundet og med til at skabe gode rammer for sammenhold og fællesskab, som spiller en vigtig rolle for sammenhængskraften i vores samfund og for danskernes mulighed for at mødes.

”Idrætsforeningerne i Danmark er en væsentlig drivkraft i vores lokalsamfund og er med til at binde os sammen på tværs af kultur og social baggrund. Her spiller de frivillige en helt afgørende rolle for, at vi har mulighed for at mødes og få glæde af fællesskabet og aktiviteterne i de mange tusinde idrætsforeninger over hele Danmark. Den indsats fortjener en stor anerkendelse, som vi med Årets Energibundt gerne vil være med til at sætte fokus på og hylde,” siger Jakob Bøss, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted.

Der er ikke faste kriterier for, hvad der skal til for at blive nomineret til Årets Energibundt. Det centrale i udvælgelsen er, at de frivillige er med til at gøre en forskel og sikre de rammer og det sammenhold, der er afgørende for foreningerne og deres resultater.

Om Årets Energibundt 2021

Prisen er på i alt 75.000 kroner, hvoraf 25.000 kroner går personligt til energibundtet for sit frivillige engagement. De øvrige 50.000 kroner går til idrætsforeningen, som modtageren af prisen er tilknyttet.

Pengene er et bidrag til aktiviteter, der yderligere styrker det sammenhold, som er vigtigt for, at breddeidrætten kan blomstre. Desuden vil 2. og 3. pladsen modtage 10.000 kroner hver. 

Kandidaterne indstilles af medlemmer og andre i tilknytning til de lokale idrætsforeninger. Man kan ikke indstille sig selv, og samme person kan kun indstilles til prisen én gang. For at komme i betragtning til prisen skal man være tilknyttet en idrætsforening under et af DIF’s 62 specialforbund.

Indstillingsperioden er fra den 27. oktober til den 21. november 2021. Herefter nominerer dommerkomitéen tre kandidater til prisen.

Indstilling af Årets Energibundt 2021 foregår på orsted.dk/energibundt.

Prisen uddeles ved DR SPORT 2021 den 8. januar 2022.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om DIF

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er Danmarks største idrætsorganisation, som arbejder for at fremme idrættens rammer og vilkår. DIF består af 62 specialforbund, 8.790 idrætsforeninger og over 470.000 frivillige, som dag skaber værdi og aktiviteter for næsten to millioner medlemmer i det danske idrætsliv.

DIF er også – sammen med DGI – initiativtager på ’Bevæg dig for livet’, som har til mål at få flest mulige danskere til at bevæge sig inden 2025.

DIF er også ansvarlig for de danske atleters deltagelse ved de Olympiske Lege (OL) som Danmarks Olympiske Komité og er samtidig organisationen, der går forrest i kampen mod matchfixing og doping.

Pressemeddelelse: DIF

Hartel og Tjørnblad blandt de største sportsstjerner

Hvem er det største danske sportsnavn siden indførelsen af de moderne olympiske lege og grundlæggelsen af DIF i 1896? Det får vi svar på i morgen, hvor den ultimative kåring finder sted. DIF har nomineret 125 atleter, som er med i opløbet om hæderen. To fremtrædende dressurryttere er på listen – nemlig Lis Hartel og Anne Grethe Tjørnblad.

Kåringen finder sted i anledning af DIF’s 125 års jubilæum, og afsløringen af ’den største af de største’ sker ved et show i DR Koncerthuset, som transmitteres direkte på DRTV og DR1 lørdag den 16. oktober 2021 kl. 21.00.

Om showet skriver DR:

Vi hylder de 125 største sportsstjerner i Danmark gennem tiderne direkte fra DR’s Koncertsal. Det sker i anledning af Danmarks Idrætsforbunds 125-års jubilæum, og på aftenen kårer seerne den største af de største sportsstjerner. DR har i hele 2021 fokus på bevægelse, og denne aften genser vi højdepunkter herfra og fra hele vores 125-års danske idrætshistorie. Når aftenen er omme, ved vi, hvem der løber med titlen som ‘Den største af de største sportsstjerner’. Værter: Tina Müller og Josefine Høgh

Listen over nominerede kan ses her

Guld-Tobias den helt store profil ved PL

De 25 danske PL-deltagere har leveret en stribe iøjnefaldende resultater ved PL 2020 i Tokyo, hvor de med fem medaljer fik indfriet DIF, Team Danmark og Parasport Danmarks målsætning på 5-7 medaljer. Det var dog helt tæt på at blive til et par mere, og Michael Møllgaard Nielsen, der er elitechef i Parasport Danmark, er godt tilfreds med resultatet.

“De danske medaljehåb har levet op til de forventninger, vi på forhånd har haft til dem, og det er i sig selv imponerende. Der har været pres på dem, men det håndterer de glimrende. Jeg er selvfølgelig nødt til at fremhæve Tobias Thorning Jørgensen, der går helt uimponeret ind til sit første PL og vinder to suveræne guldmedaljer, samt Lisa Kjær Gjessing, der skriver sig ind i historiebøgerne som den første paralympiske mester i taekwondo,” lyder det fra Michael Møllgaard Nielsen.

21-årige Tobias Thorning Jørgensen kom helt tæt på at vinde endnu en medalje i holdkonkurrencen i dressur, men med mindst mulig margin måtte de danske ryttere tage til takke med en fjerdeplads. Samme placering fik Daniel Wagner i en tæt 100 m-finale, og kun målscoren holdt landsholdet i kørestolsrugby fra at kvalificere sig til en sensationel semifinale.

“Det er de små marginaler, der gør, at vi ikke kommer herfra med et endnu flottere resultat, og jeg synes virkelig, der er mange opløftende præstationer at bygge videre på frem mod PL i Paris om tre år,” siger Parasport Danmarks elitechef.

Samme toner lyder der fra Team Danmarks sportsmanager Magnus Wonsyld.
“Et flot PL er netop overstået, og den danske delegation står tilbage med fem medaljer, hvoraf der har været tre imponerede guldmedaljer. Vi har levet op til medaljemålsætningen, men derudover hæfter vi os også ved, at der er en række andre atleter, der har leveret flotte præstationer, selv om de har været uden for medaljeskamlen. Det er tydeligt, at niveauet til PL er højt, og at man på ingen måde kan tage medaljer for givet. Set i det lys vil vi nu gå i gang med at evaluere på resultaterne, så vi kan stå endnu stærkere til PL i 2024,” siger han.

Stærkt setup har stået sin prøve
Bag de danske PL-medaljer er et sportsligt setup, der i forbindelse med legene i Tokyo har fået et løft. For første gang arbejder Parasport Danmark, Team Danmark og DIF tæt sammen om Danmarks PL-deltagelse, og det betyder bl.a., at der flere eksperter og hænder omkring para-atleterne.

“Vi har forsøgt at give atleterne optimale betingelser for at præstere, og rammerne om de paralympiske atleter har været de samme, som der var om de danske OL-atleter i juli. Jeg synes, vi kan være godt tilfredse med resultatet, og jeg har oplevet et velfungerende og homogent dansk hold herude,” siger Nicklas Bjaaland, chef de mission for DIF, der har det operationelle ansvar for Danmarks deltagelse i de Paralympiske Lege.

De sidste danske atleter forlader Tokyo mandag morgen den 6. september.


DIF, Parasport Danmark og Team Danmark
Det er første gang, at DIF har det operationelle ansvar for de danske atleters deltagelse ved de Paralympiske Lege. Opgaven varetages i et tæt samarbejde mellem DIF, Team Danmark og Parasport Danmark.

Om de Paralympiske Lege i Tokyo
Den danske trup ved PL i Tokyo bestod af 25 atleter fordelt på idrætterne atletik, badminton, bordtennis, cykling, kørestolsrugby, ridning, svømning og taekwondo. De danske atleter vandt fem medaljer – tre af guld, en af sølv og en af bronze:

 • Guld: Tobias Thorning Jørgensen, dressur (ind. test samt freestyle) samt Lisa Kjær Gjessing, taekwondo
 • Sølv: Peter Rosenmeier, bordtennis
 • Bronze: Daniel Wagner, længdespring

Læs mere på www.paralympiskelege.dk samt Facebook og Instagram (Danmark til PL). Det officielle danske OL- og PL-hashtag er #allfordenmark.

Pressemeddelelse: DIF

8-10 OL-medaljer skal gå til Danmark

23. juli 2021 – 8. august 2021 er den magiske dato, hvor OL finder sted i Tokyo. Med et års forsinkelse indfinder atleter fra hele verden sig i den japanske hovedstad for at dyste om de eftertragtede medaljer.

Og nu er DIF og Team Danmark klar med deres målsætning for de olympiske lege:

“Med præcis en måned til OL’s åbningsceremoni har DIF og Team Danmark lagt sig fast på den endelige danske resultatmålsætning for legene i Tokyo.

”I over 16 måneder har vi haft en pandemi i sidevognen, som har været årsag til et hav af aflyste internationale sportskonkurrencer. Men det er klart, at når vi går ind til legene som forsvarende verdensmestre i for eksempel håndbold og i flere banecyklingsdiscipliner, så skal vi have medaljemålsætninger. Det samme gælder i sejlsport, kajak, badminton, svømning, ridning, roning og skydning, hvor vi har vist god form og er stærke.

Her skal vi turde drømme stort, og det gør vi sammen med atleter og forbund og derfor tør vi godt at melde en resultatmålsætning ud på 8-10 OL-medaljer,” siger Søren Simonsen, chef de mission, DIF.”

Ambitionen er medalje

At der er store forhåbninger til de danske ryttere, falder fint i hak med landstræner i dressur Nathalie Zu Sayn-Wittgensteins ambitioner.

Hun har tidligere udtalt til Zibrasport Equest, at målet er en holdmedalje.

Se interviewet her.

Hvilke ryttere, der skal repræsentere Danmark i de forskellige discipliner, har DIF og DRF endnu ikke offentliggjort.

Læs mere om bruttotruppen her

Medaljemålsætninger og resultater fra tidligere OL:

 • OL i Rio 2016 Målsætning: 10 Medaljer: 15 (2 guld, 6 sølv og 7 bronze)
 • OL i London 2012 Målsætning: 8 Medaljer: 9 medaljer (2 guld, 4 sølv og 3 bronze)
 • OL i Beijing 2008 Målsætning: 7 Medaljer: 7 medaljer (2 guld, 2 sølv og 3 bronze)

DIF: Kæmper mod coronapas i foreningslivet

En stor del af dansk idræt har med spænding ventet på, hvor meget af indendørsidrætten for børn og unge, der kom med i åbningen den 21. april. Og nu er spændingen udløst – det bliver alle idrætter med et forsamlingsforbud på op til 25 personer. Dertil kommer yderligere åbning for de 70+-årige med et loft på 10 personer.

”Rigtig mange af vores medlemmer og frivillige har trippet for at komme i gang med svømning, gymnastik, badminton, bordtennis og alle vores andre indendørs idrætter. Nu får en stor del af dem endelig mulighed for at komme tilbage til deres faste fællesskaber, og vi ved, at det har stor betydning for trivslen – både for unge og ældre” fastslår Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF.

Han håber, at åbningen kan være med til at stoppe frafaldet af medlemmer og frivillige, som har været en af konsekvenserne ved nedlukningen.

”Der er ingen tvivl om, at det også af hensyn til folkesundheden og fastholdelse af danskerne i foreningsidrætten har været vigtigt også at få genåbnet en større del. Derfor er vi glade for at kunne tage endnu et skridt mod en mere normal hverdag – også i idrætslivet. Og vi glæder os til at vi forhåbentlig kan tage yderligere skridt i den kommende tid” fastslår Morten Mølholm Hansen.

Med aftalen bliver også superligaordningen genoptaget, så fodboldfans fra på onsdag igen kan komme på stadion. Det er en aftale, som DIF håber på bliver udvidet til andre sportsgrene snarest muligt.

Kæmper mod coronapas i foreningslivet
For børn og unge skal der ikke fremvises coronapas i foreningslivet. Men blandt flere punkter på ønskesedlen står, at den planlagte coronapas-ordning for voksne bliver droppet for det frivillige foreningsliv indendørs. 

”Vi har selvfølgelig forståelse for, at vi skal gøre alt for at undgå smittespredning, men vi er baseret på frivillig arbejdskraft, og det er en stor bureaukratisk byrde at lægge over på dem, så hvis det fastholdes som et ultimativt krav, så håber vi, at man kan lægge op til en form for selvjustits hos det enkelte medlem” fastslår Morten Mølholm Hansen.

”Men alt i alt er det en glædelig dag ovenpå den seneste aftale. Vi hviler dog ikke på laurbærrene. Både vi, vores forbund og foreninger glæder os bl.a. til at de voksne under 70 år også kommer med indendørs – forhåbentlig uden fremvisning coronapas – ligesom vi står klar til at genstarte endnu mere af idrætten i form af motionsarrangementer, øget forsamlingslofter mv.” siger DIF-direktøren.

Den politiske aftale anslår de overordnede rammer for genåbningen pr. 21. april. I de kommende dage afventer idrætten yderligere konkretisering af rammerne.

Pressemeddelelse: DIF

Kom med til gratis webinar: Lær om livestreaming

Livestreaming hjemme fra stuerne er blevet et vigtigt greb i kampen for at holde kontakten til medlemmerne – er I kommet i gang i jeres klub?

Tilmeld jer et af de to gratis webinarer og kom godt i gang – eller få tips til, hvordan I kan blive endnu bedre til at livestreame:

 • Vurdere, hvornår en aktivitet egner sig til live-streaming:
 • Producere gode billeder og god lyd – det kan deltagerne også tage med sig, når der skal laves produktioner, der ikke skal live-streames
 • Vurdere hvilke steder og lokaler, der egner sig til en live-streaming, og hvordan man bedst dækker aktiviteten på lokationen med sin live-streaming
 • Vurdere hvilke platforme, der egner sig bedst til din live-streaming
 • Få indblik i større set-ups med flere kameraer mv.

Datoer og tilmelding

Webinaret GO LIVE og fasthold medlemmerne er gratis.

Du kan tilmelde dig en af følgende muligheder:

• onsdag den 24. februar fra kl. 16-18
• torsdag den 25. februar fra kl. 18-20

Tilmelding er bindende og sker på dette link

Bemærk., at der er et max på 100 deltagere pr. webinar, og pladserne uddeles efter først til mølle-princippet. Du får nærmere besked på den e-mail, du oplyser ved tilmeldingen

Pressemeddelelse: DIF

Godt nyt: Kommuner får særlig dispensation til at hjælpe foreninger

Midt i alle de dårlige nyheder for foreningslivet er der også gode nyheder. Som f.eks det brev, som kulturminister Joy Mogensen netop har sendt til borgmestre og formændene for kommunernes kultur- og fritidsudvalg.

Af brevet fremgår det, at kommunerne også i 2021 har fået lov til at udbetale lokale- og aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger (blandt andet idrætsforeninger), selvom aktiviteterne i foreningerne på grund af coronarestriktionerne er indstillet eller foregår på meget lav blus.

”Det er en kæmpe hjælp for vores foreninger, og jeg er meget tilfreds med, at kulturministeren handler hurtigt. Denne dispensation gør, at kommunerne kan holde hånden under foreningerne i en ellers fortvivlende situation. Og dispensationen er med til at sikre, at vi forhåbentlig også har stærke idrætsforeninger til danskerne, når vi kommer ud af mørket,” siger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen.


Vigtigste indtægtskilde

Udbetaling af lokale- og aktivitetstilskud er den vigtigste indtægtskilde for idrætsforeningerne, og dispensationen for de normale udbetalingskrav blev indført i marts 2020 og gjaldt året ud. Nu er dispensationen foreløbig blevet forlænget til udgangen af februar 2021 med eventuel mulighed for forlængelse.

I brevet opfordrer Joy Mogensen foreningerne til at benytte dispensationsmuligheden i de kommende måneder for at hjælpe foreninger og aftenskoler gennem krisen.

”I en brutal tid for foreningslivet giver det håb, at regeringen bakker op med tiltag som dette. Jeg vil gerne gentage ministerens opfordring til kommunerne om at benytte de muligheder, som dispensationen giver. Samtidig vil jeg rette en tak til de mange kommuner, som på eget initiativ har lavet hjælpepakker rettet mod foreningslivet,” lyder det fra DIF-direktøren.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund