Skip to main content

Tag: Købelov

Ny købekontrakt er nu online

Dansk Varmblod skriver følgende på deres hjemmeside:

“Dansk Varmblod repræsenterer både købere og sælgere, og vi er derfor interesserede i, at der indgås rimelige aftaler for begge handelsparter, så vi undgår for mange konflikter.

Vi har derfor i samarbejde med DLA PIPER fået udarbejdet en ny standard-købekontrakt.”

Købekontrakt mellem danskere:

Købekontrakt på engelsk – når du som dansker sælger til udlandet:

(Der er to forskellige; en til når hesten sælges indenfor EU’s grænser, og en, når den sælges til et land udenfor EU)

Ny dyrevelfærdslov i Frankrig: “Hestekørekort” er på vej

At anskaffe sig et husdyr bliver sværere i fremtiden, hvis du bor i Frankrig. Hvad enten det drejer sig om køb eller adoption, så kræves der en erklæring, som skal underskrives og sendes til de franske myndigheder.

Indførelsen af ​​dette dokument er en del af en omfattende række af tiltag, der blev vedtaget i midten af ​​november som en del af den nye dyreværnslov. Ved at underskrive papiret bekræfter den kommende dyre-ejer, at vedkommende har forstået, at anskaffelsen medfører ansvar – og at et dyr ikke er et legetøj.

Når dokumentet er udstedt, har private dyre-ejere syv dage til at ombestemme sig og træde ud af købsaftalen. Formålet hermed er at forhindre impulskøb, som ofte resulterer i, at et dyr bliver ladt i stikken.

Kvalifikationer er et must

I modsætning til katte og hunde bliver heste relativt sjældent efterladt, men den nye erklæring vil altså også være påkrævet, når man skal købe hest.

Derudover påkræves der nu også også et videns- og kvalifikationsbevis, hvis du vil anskaffe dig en hest for første gang.

Det nye initiativ skal sikre optimal pleje og pasning af hestene – noget som Serge Lecomte, formand for det franske rideforbund FFE, har kæmpet for i årevis. FFE-medlemmer har nemlig været forpligtet til at fremvise sådanne kvalifikationer siden 2019.

Teori og praktik

Udover en teoretisk del kræves også en praktisk del, som undersøger grundlæggende ridefærdigheder samt håndtering af hesten.

Hvilke nøglepunkter som beviset for kommende hesteejere kommer til at indeholde, er endnu ikke offentliggjort. De nødvendige betingelser for udstedelse af certifikatet vil blive fastsat i en bekendtgørelse.

Læs mere her.

Samlet hestebranche anbefaler tre måneders reklamationsfrist ved handel

Når handel med heste ikke længere omfattes af reglerne for forbrugerkøb, forsvinder den ufravigelige to års reklamationsfrist, og der er ikke længere seks måneders omvendt bevisbyrde efter en handel.

Det vil derfor i højere grad være op til de handlende parter selv at fastsætte de egentlige aftalevilkår. I praksis vil det betyde, at man fremadrettet vil kunne opleve hestehandler med alt lige fra årelang reklamationsfrist til slet ingen reklamationsfrist, og det kan måske gøre det sværere for de handlende parter at overskue vilkårenes konsekvenser i den konkrete handel.

Fælles standard skal skabe god balance
For at sikre en god balance mellem de handlende parter, er Den Danske Dyrlægeforening, SEGES/Landsudvalget for Heste og Dansk Rideforbund blevet enige om at anbefale anvendelse af tre måneders reklamationsfrist.

Ginnie Hørning, formand for Faggruppe Heste i Den Danske Dyrlægeforening er meget glad for branchens fælles retning.

“Det er vores erfaring, at reelle problemer med hesten oftest vil vise sig inden for de første tre måneder, og derfor får køber også en rimelig tryghed ved den anbefalede reklamationsfrist”, siger hun og tilføjer “Det er ikke unormalt, at handlede heste har brug for at tilpasse sig i nye omgivelser og der derfor oplever et dyk i præstationsevne efter en handel. Men det er min vurdering, at tre måneder er nok til at en sådan tilpasning.” 

Samtidig mener hun også, at risikoen for handler med ikke handelsegnede heste mindskes, når der er en reklamationsfrist på tre måneder.

Hos SEGES Heste glæder chefen Jørgen Kold sig også over, at branchens organisationer er enige om en fælles anbefaling.

“Når vi anbefaler tre måneders reklamationsfrist, så opnår vi en god balance mellem tryghed og ansvar for både køber og sælger”, mener han. SEGES Heste vil fremover tilrettelægge al rådgivning, så både kontrakter til download og digitale kontraktforslag indrettes efter denne branchestandard.

“Det er vores håb, at en sådan branchestandard kan præge markedet, så vi fremadrettet får mange tilfredse handlende og reducerer antallet af konflikter i hestehandler”, siger Jørgen Kold.

Næstformand i Landsudvalget for Heste og formand for Dansk Varmblod, Jan Pedersen, udtrykker også tilfredshed med den fælles anbefaling.

“Dansk Varmblod repræsenterer både købere og sælgere, og vi er derfor interesserede i, at der indgås rimelige aftaler for begge handelsparter, så vi undgår for mange konflikter. For mange konflikter kan true den retsstilling, der er præciseret i den nye købelov. 3 måneders reklamationsfrist vil derfor være indarbejdet i den standard-købekontrakt, der kan tilgås fra Dansk Varmblods hjemmeside fra nytår”, fortæller Jan Pedersen. 

Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund ser store perspektiver i at branchen finder sammen om anbefalinger for handel med heste.

“Vi er alle interesserede i at opnå det bedst mulige fundament for handel med heste. Vi prøver på denne måde at fremme en standard, som også på længere sigt kan skabe gode og stabile forhold for både købere og sælgere af heste. Det er helt essentielt for os. Vi finder det væsentligt, at det er reklamationsfristen ved eventuelle fejl og mangler vi søger at standardisere, hvilket jo i øvrigt ikke må forveksles med en fortrydelsesfrist. 

I øvrigt glæder Ulf Helgstrand sig over, at hestesektoren endnu en gang viser, at den rette vej kan findes i fællesskab. Det er lige præcis sådan, vi skaber gode rammer for heste og hesteejere, udtrykker Ulf Helgstrand.

Ønsket om en branchestandard bakkes bredt op af hestesektorens øvrige større organisationer bl.a. Dansk Islandshesteforening, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop, Dyrenes Beskyttelse og Hestens Værn.

For yderligere information kontaktes:
Jørgen Kold, SEGES Heste, jrk@seges.dk
Jan Pedersen, Dansk Varmblod, formand@varmblod.dk
Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund, uh@rideforbund.dk
Ginnie Hørning, Den Danske Dyrlægeforening ghh@ddd.dk

Priserne for heste og ponyer er skruet i vejret

Ridning er ikke den billigste sport – det koster penge at anskaffe sig det rette udstyr, hesten skal have foder, smed og dyrlæge, og den månedlige boksleje skal også betales.

Og nu fortæller flere klubber under Dansk Ride Forbund, at priserne for heste og ponyer i den seneste tid også har været på himmelflugt.

Ifølge DR har Vamdrup Rideklub skullet omstille sig til at betale 35.000 for en hest – for et par år siden var prisen for en lignende hest kun 15.000 kroner.

For få heste

Årsagen er manglende heste.

“Vi ved, at avlen af rideheste er gået ned med ti procent om året de sidste fem til seks år. Det vil sige, at vi står med et efterslæb på halvdelen eller derunder af normal produktion,” siger Ulf Helgstrand, formand for DRF, til DR.

Læs hele artiklen her

Købeloven er ændret – endelig!

Det får stor positiv betydning for hestesektoren – og både købere og sælgere af heste, at folketinget torsdag har vedtaget en ændring af købeloven, der betyder, at de særlige regler om forbrugerkøb ikke længere skal omfatte køb af heste. Det mener Jørgen Kold, chef for SEGES, Heste.

Et nyt EU-direktiv har åbnet for, at de enkelte lande kan vælge, om handel med levende dyr skal være omfattet af forbrugerbeskyttelse. Nu har folketinget altså bestemt, at handel med heste skal være undtaget.

Det er en ændring, som SEGES, Heste og Landsudvalget for Heste har arbejdet politisk for, godt støttet af en bred vifte af hestesektorens hovedorganisationer.

“Lovændringen er et udtryk for sund fornuft. Intentionerne med forbrugerreglerne var gode, men den passer ganske enkelt ikke til hesten, som ofte ændrer både fysik og adfærd efter få uger hos en ny ejer i et nyt miljø. Det harmonerer dårligt med forbrugerreglernes omvendte bevisbyrde og ufravigelige reklamationsperioder. Samtidig er der en dyrlæge på købers side i en meget stor del af hestehandler, hvilket jo sikrer køber både viden og erfaring på et højt niveau. Dermed oplever vi ikke en ulige retsstilling i disse handler,” siger Jørgen Kold.

Også næstformand for Landsudvalget for Heste, Jan Pedersen glæder sig over lovændringen.
Han peger på, at mange opdrættere er blevet skræmt fra at sælge heste under de hidtidige regler, da de har haft bekymring for den ulige retsstilling. På den måde taber både købere og sælgere.

Heste bliver tabere, fordi de ofte er blevet nedprioriteret af de aktuelle ejere, fordi det har været hensigten, at købet skulle ophæves.

Jan Pedersen, næstformand for Landsudvalget for Heste

“Reguleringen af handel med heste som forbrugerkøb har givet rigtig mange konflikter, som er blevet afgjort ved domstolene. Under disse konflikter er der mange tabere. Det gælder både de involverede parter og hestene. Heste bliver tabere, fordi de ofte er blevet nedprioriteret af de aktuelle ejere, fordi det har været hensigten, at købet skulle ophæves. Derfor har vi set mange af disse konfliktheste i en dårlig tilstand efter en periode uden at blive rørt eller trænet. Der har været tale om væsentligt dårligere dyrevelfærd for disse heste. Det undgår vi med lovændringen,” siger Jan Pedersen.

Jørgen Kold understreger, at der fortsat er en god beskyttelse af køber. Både de aftale- og køberetlige principper skal stadig overholdes.

Man vil for eksempel også fremadrettet skulle stå til ansvar, hvis man som sælger ikke fortæller den fulde sandhed om en hest, altså ikke opfylder sin loyale oplysningspligt.

Jørgen Kold, chef for SEGES, Heste

“Det vil fremover være købelovens almindelige regler, der gælder.  Man vil for eksempel også fremadrettet skulle stå til ansvar, hvis man som sælger ikke fortæller den fulde sandhed om en hest, altså ikke opfylder sin loyale oplysningspligt. Lovændringen vil give parterne bedre mulighed for at aftale vilkårene for handelen. For eksempel kan der nu aftales en konkret reklamationstid,” siger Jørgen Kold.

Ændringen af købeloven træder i kraft fra 1. januar 2022.


Kilde: SEGES Heste