Skip to main content

Tag: Virus

Flere heste smittet med Vestnil-feber i Tyskland

Friedrich Loeffler-instituttet (FLI) i Greifswald advarer om Vestnil-feberen, der kan være dødelig for heste.

“Indtil midten af september er der blevet påvist 26 tilfælde af Vestnilfeber-udbrud hos vilde og ZOO-fugle. Desuden er der indtil nu blevet påvist ni infektioner hos heste, hvoraf den ene skulle aflives på grund af alvorlige neurologiske symptomer,” skriver Berliner Zeitung.

Mediet RBB rapporterer derimod om to heste, der er døde efter påvisning af den frygtede virus. Begge disse tilfælde er fundet omkring Brandenburg.

Aldrig fundet i Danmark

Selv om vores naboland mod syd kæmper for at stoppe udbredelsen af Vestnil-feber, så har sygdommen endnu ikke nået Danmark.

“WNF(Vestnil-feber) har aldrig været konstateret i Danmark. I de seneste år er set en øget spredning af sygdommen i Europa…

Fødevarestyrelsen anbefaler, at hesteejere drøfter behov for vaccination af heste, der skal udenlands, med deres praktiserende dyrlæge.

Endvidere opfordrer Fødevarestyrelsen de praktiserende dyrlæger til at være opmærksom på symptomer hos syge heste, der kan være smittet med WNF,” lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Symptomer

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man er opmærksom på følgende sygdomstegn hos heste:

“Vestnilfeber forekommer typisk hos fugle, heste og mennesker.

Inkubationstiden hos heste er 2-15 dage. De fleste tilfælde er asymptomatiske eller kommer kun til udtryk ved svage, influenzalignende symptomer.

I under 10% af tilfældene udvikles der hjernebetændelse med neurologiske symptomer, herunder ukoordinerede bevægelser (snubler), muskeltrækninger, forringet syn, rastløs vandren rundt, eventuelt i cirkler, delvise lammelser og manglende evne til at synke.
Feber kan ses, men er ikke altid til stede.

Dødeligheden blandt heste med neurologiske symptomer er høj.”

Politiet melder ud: Sådan må ridehallen bruges

Poltiet har meldt ud, at al indendørs sportsaktivitet er forbudt indtil slutningen af marts. Det har været årsag til megen tvivl i hesteverdenen, men nu melder politiet klart ud i forhold til brug af ridehaller.

Der er nemlig række undtagelser for ryttere og hestefolk, da loven om hestehold skal overholdes. Nedenstående spørgsmål og svar skulle gerne give klarhed:

Må en ridehal anvendes til rideundervisning?

Nej. Ridehallen må i den forbindelse anses for at være et sted, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter.

Må private opstaldere møde op og pleje deres heste, herunder motionere dem i en ridehal?

Man må gerne møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

Motionering i ridehal:

I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås f.eks. ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav.

Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal. Der må dog ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.

Må erhvervsdrivende rideskoler og stutterier mv. med ridehal benytte denne til motionering af heste?

Ja. Ejere og ansatte på rideskoler og stutterier må gerne motionere rideskolens eller stutteriets heste i ridehallen, idet der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst to timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav.

Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal.

Men der må ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.

Læs endnu mere om de nye regler, hvis du benytter kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-benytter-kulturinstitutioner-biblioteker-og-fritidstilbud