Skip to main content

Tag: Aktive sammen

Så er midlerne fra #aktivesammen-puljen fordelt

Ud af de mange ansøgninger endte 18 klubber med at modtage støtte fra puljen, og fælles for dem alle var, at støtten kommer til at gøre en stor forskel for dem og deres evner til at rekruttere og/eller genaktivere medlemmer.

Dét blev der søgt støtte til i år

Alle DRF-klubber kunne i år søge støtte fra puljen – det eneste krav var, at midlerne skal gå til aktiviteter/investeringer/tiltag, som har til formål at rekruttere nye medlemmer og/eller genaktivere nogle af dem, klubberne har mistet under corona-pandemien. Der kom rigtig mange gode, motiverede ansøgninger ind, og der var mange værdige formål iblandt. De klubber, der endte med at modtage støtte, har søgt om midler til bl.a.:

  • Køb af nye elevskoleheste
  • Køb af springmateriel/terrænspring
  • Køb af ponygames- og kæphesteudstyr
  • Opstart af nye aktiviteter såsom rytterfitness
  • Voltigeringsudstyr
  • Lydanlæg

Ændret vurderings- og fordelingsproces

Modsat sidste år, hvor DRF’s distrikter løftede den store opgave, det var at behandle alle ansøgninger, har det i år været DRF’s administration, der har læst og vurderet alle 109 ansøgninger op mod hinanden. Det har betydet, at de 300.000, som vi i fællesskab endte med at samle ind, er blevet fordelt ud fra én stor pulje af ansøgninger i stedet for pr. distrikt, som det var tilfældet sidste år.

Formålet; at kunne sikre, at støtten ender der, hvor den kan gøre den absolut største forskel. Igen i år var det en svær prioriteringsopgave, fordi der var mange gode ansøgninger og formål iblandt, men det endte med at være disse 18 klubber, der fik tildelt støtte.

Det er betydeligt færre klubber end sidste år, og det skyldes naturligvis til dels, at det samlede beløb i puljen var lavere i år, men i endnu højere grad at det gennemsnitlige støttebeløb pr. klub er væsentligt højere i år – netop for at sikre, at støtten gør en signifikant forskel. Eksempelvis har hele seks klubber fået mellem 20-30.000 kr. hver til investering i elevskoleheste.  

Opfølgning til efteråret skal inspirere andre klubber

Det overordnede formål med støtten til klubberne er, at de skal hjælpes til at foretage investeringer, som kan have en langsigtet indvirkning på deres evne til at rekruttere nye medlemmer eller genaktivere nogle af de tabte.

DRF glæder sig derfor til at følge med og se, hvilken betydning støtten får for de 18 klubber, og de ser ligeledes frem til at formidle deres historier i løbet af efteråret til inspiration for andre klubber.

Kilde: DRF 

#Aktivesammeniridesporten: Ryttergaarden Ravnkilde laver takeover

Dansk Ride Forbund og Trolle Companys gik i 2020 sammen om en fælles aktivitetsdag i ridesporten. Initiativet samlede 507.273 kroner ind til elevskolerne, og nu gentages succesen altså.

Torsdag den 13. maj løber eventen af stablen, og Ryttergaarden Ravnkilde er én af de mange rideklubber, der har planlagt en spændende dag.

Rideklubben ligger i Nørager og beskriver sig selv som en frivilligt drevet rideklub med passion for heste, deres trivsel, pasning og plejning. Ryttergaardens mål er, at der skal være plads til ryttere på alle niveauer, en masse hygge og her er alle velkomne.

Følg med live

Mangler du inspiration til, hvad du skal lave, når #aktivesammeniridesporten sættes i gang, så hop ind på Zibrasport Equests Instagram.

Her vil Ryttergaarden Ravnkilde lave takeover fra morgen til aften – og der bliver masser af underholdning.

https://www.instagram.com/p/COi0iaysXx7/?utm_source=ig_web_copy_link

Læs mere om #Aktivesammeniridesporten

Profiler støtter #Aktivesammeniridesporten

13. maj er dagen, hvor ridesporten går sammen for at støtte rideklubberne under hashtagget #aktivesammeniridesporten.

Inititativet er en gentagelse af sidste års succes, hvor der blev samlet intet mindre end 507.273 kroner ind.

– Lad os igen i år være aktive sammen i ridesporten. Eventen løber af stablen den 13. maj 2021 kl. 8-20. Vi samler ind til en vigtig sag.

Mange klubber har mistet både indtægter og medlemmer, og derfor går Dansk Ride Forbund og Trolle Company igen sammen om at afholde en fælles aktivitetsdag i ridesporten, hvor vi samler ind til klubberne. Ridning, løb, cykling, gåtur med hunden, kæphesteridning – alt tæller, og du bestemmer.

Del din oplevelse på Instagram under hashtagget #aktivesammeniridesporten, så vi kan heppe på hinanden, lyder det fra Trolle og DRF.

Igen i år kan man støtte indsamlingen ved køb af t-shirt. Og mange rytterprofiler har allerede afsløret, at de bakker op.

Daniel Bachmann Andersen

Thilde Rude Hare

Cathrine Dufour og Rasmine Laudrup

Philippa Linde

DRF og Trolle arrangerer #Aktivesammen igen

Dansk Ride Forbund og Trolle Companys gik i 2020 sammen om en fælles aktivitetsdag i ridesporten. Initiativet samlede 507.273 kroner ind til elevskolerne, og nu gentages succesen altså.

Trolle Company skriver følgende på deres site:

Lad os igen i år være aktive sammen i ridesporten. Eventen løber af stablen den 13. maj 2021 kl. 8-20. Vi samler ind til en vigtig sag.
Mange elevskoler har mistet både indtægter og medlemmer, og derfor går Dansk Ride Forbund og Trolle Company igen sammen om at afholde en fælles aktivitetsdag i ridesporten, hvor vi samler ind til klubberne.
Ridning, løb, cykling, gåtur med hunden, kæphesteridning – alt tæller, og du bestemmer. Del din oplevelse på Instagram under hashtagget #aktivesammeniridesporten, så vi kan heppe på hinanden!

Dansk Ride Forbund glæder sig til igen at støtte om aktivitetsdagen i ridesporten.

– Corona-krisen har været rigtig hård for mange af vores klubber, fordi de af flere omgange har måttet lukke mere eller mindre ned for deres aktiviteter. Det har betydet færre indtægter, mens udgifterne ofte har været de samme, fordi både hestene og faciliteterne jo stadig skal passes. Heldigvis har mange søgt støtte fra diverse hjælpepuljer og kompensationsordninger, og det har uden tvivl været en hjælp.
Desværre kan vi nu også se på vores samlede medlemstal, at det ikke kun er økonomien, der har taget et dyk.

Mange klubber har også mistet medlemmer pga. de lange perioder med nedlukning, og her ligger der en stor opgave for DRF i at hjælpe klubberne med at rekruttere nye medlemmer og/eller få de mistede medlemmer tilbage.

Morten Schram Rodtwitt

Derfor er det helt oplagt at gentage succesen med at være aktive sammen – heldigvis knapt så meget hver for sig i år – og samle ind til klubberne, så de kan få støtte til rekrutterings- og genaktiveringsarbejdet, siger direktør i Dansk Ride Forbund, Morten Schram Rodtwitt.

CEO i Trolle Company, Ulrich Trolle, håber, at så mange som muligt vil søge mod ridecentrene.

– Ridning og ridesporten har haft stor betydning for mig, lige siden jeg var barn. Jeg har derfor også besluttet at blive aktiv rytter igen. Ridning har så meget at byde på, både for den enkelte, men i allerhøjeste grad også i fællesskab med andre, der deler passionen for heste. Jeg har savnet begge dele, og den følelse er jeg sikker på, jeg deler med rigtig mange andre.
Nu bliver mulighederne for at dyrke vores passion for ridning heldigvis mere normaliseret her i foråret, og jeg håber, at det vil få både gamle og nye medlemmer til at strømme til elevskolerne og ridecentrene – for det de vil lære og opleve der, kan de bruge aktivt resten af livet.

Læs mere om #Aktivesammeniridesporten

Så er midlerne fra #aktivesammenhverforsig-puljen fordelt

(Foto: Trolle/Cathrine Dufour)

En stor opgave for distrikterne
Det var DRF’s distrikter, der modtog alle 150 ansøgninger, og som efterfølgende skulle læse og vurdere dem for til sidst at beslutte, hvilke klubber der skulle modtage støtte. Det var uden tvivl et stort arbejde og ikke mindst en svær opgave, fordi der var mange klubber, der kunne have gavn af støtten. Der blev dog valgt ud blandt de mange ansøgninger, og i alt 62 klubber med elevskole har fået tildelt støtte. I alt havde hvert distrikt en pulje på lidt over 42.000 kr. at råde over, og størrelsen på støttebeløbene endte med at variere fra ca. 5-30.000, hvor de 30.000 eksempelvis skal gå til indkøb af en ny elevpony. 

Dét blev der søgt støtte til
Alle DRF-klubber med elevskoler kunne søge støtte fra puljen, og det eneste krav var, at midlerne skulle gå til en form for investering i elevskolen og ikke til daglig drift. Der kom rigtig mange gode, motiverede ansøgninger ind, og der var mange værdige formål iblandt. De klubber, der endte med at modtage støtte, havde søgt om midler til bl.a.:

– Køb af ny elevskolehest
– Køb af nyt udstyr til elevhestene eller reparation af eksisterende
– Køb af springmateriel
– Køb af nye ridehjelme til elevskolen
– Køb af ponygamesudstyr
– Køb af kæpheste
– Køb af nyt dressurhegn
– Investering i nyt ridebanelys
– Etablering af ny ridesti
– Anlægning af ny elevskolebane

Opfølgning til efteråret skal inspirere andre klubber
Det overordnede formål med støtten til klubberne er, at de skal hjælpes til at foretage investeringer i deres elevskoler, som kan have langsigtet indvirkning – f.eks. i form af at øge kapaciteten. Derfor har vi aftalt med klubberne, at vi fra DRF’s side følger op med dem i løbet af efteråret, så vi kan formidle deres historier til andre klubber gennem artikler, så de måske kan blive inspirerede til at investere i deres egen elevskole.  

Tak til både sponsorer og deltagere 
I alt blev der indsamlet 507.273 kr. i forbindelse med #aktivesammenhverforsig-initiativet, og det er takket være jer, som købte støtte-t-shirten, og ikke mindst alle vores sponsorer (se dem alle nedenfor) – tusind tak til jer alle!

//Pressemeddelelse DRF//

Klubber kan nu søge til investeringer i elevskolen

Fordeling af de indsamlede midler
Pengene fra initiativet går ubeskåret til elevskolerne, og det er de respektive distrikter, som har klubber med elevskoler, der har ansvaret for at tildele pengene. Da hele initiativet er baseret på en solidaritetstanke og et ønske om at hjælpe dér, hvor vi kan gøre den største forskel, fordeles midlerne naturligvis ligeligt mellem de distrikter, der har klubber med elevskoler.

Sådan kommer jeres klub i betragtning
For at komme i betragtning til at modtage støtte fra distriktets pulje, skal man som klub være medlem af DRF, og man skal drive elevskole. Derudover skal man skrive en motiveret ansøgning, der tydeligt redegør for, hvor mange penge man søger, hvad pengene skal bruges til, og hvilken indvirkning støttebeløbet forventes at få på elevskolen. Ansøgningen skal sendes pr. mail til distriktets formand.

Dét kan I søge støtte til
Der kan søges om midler til investeringer i elevskolen (f.eks. indkøb af elevheste, springmateriel, tilskud til ridehusbund, etc. – ikke til daglig drift), og når jeres distrikter læser ansøgningerne igennem, vil de derfor lægge vægt på, at de penge, der søges om, vil få en betydelig effekt på elevskolen. Det kan f.eks. være, at elevskolen kan udvide kapaciteten og dermed indtjeningsgrundlaget, hvis man indkøber en ekstra elevhest, eller at man kan opstarte flere springhold med nyt springmateriel osv. Mulighederne er mange, og vi er sikre på, at I nok skal komme med mange gode idéer. Der kan søges om beløb i størrelsesordenen 5-30.000 kr. pr. klub, og det er op til det enkelte distrikt at vælge, om deres pulje penge skal fordeles på én eller flere klubber.

Krav til brug af tildelt støtte
Støtten kan udelukkende benyttes til det ansøgte formål. Elevskolen er forpligtet til, senest 3 måneder efter bevillingen er modtaget fra DRF, at have forbrugt pengene til det ansøgte formål. Er dette ikke tilfældet, skal pengene betales tilbage til DRF, hvorefter de vil blive tildelt til en anden ansøger. DRF’s administration vil løbende tage kontakt til de klubber, der har modtaget støtte for at sikre, at pengene er gået til det ansøgte formål, samt for at få input til at skrive og dele de gode historier fra klubberne med resten af ridesporten.

Ansøgningsprocessen
Når I har færdiggjort jeres motiverede ansøgning, skal den sendes pr. mail til formanden for jeres respektive distrikter – se evt. kontaktinfo på alle distrikter her. Herefter beslutter distriktsbestyrelsen, hvilke klubber, som skal modtage støtte, og DRF vil afslutningsvist kontakte disse klubber samt udbetale støttebeløbet.

Følgende datoer er gældende for processen:
– 1. juni: deadline for klubbernes ansøgninger til distrikterne
– Senest 15. juni: alle involverede distrikter sender mail til DRF med info om, hvor mange klubber, der har søgt, hvem man har valgt at støtte med hvilke beløb, støttens formål samt en begrundelse for valgene. 
– 22. juni: DRF sender mail til de klubber, der modtager større, og overfører herefter støttebeløbet til klubberne. 

Tjekliste til ansøgning:
– Klubben er medlem af DRF
– Klubben driver elevskole
– Der ansøges om støtte til en form for investering i elevskolen og ikke daglig drift
– Ansøgningen indeholder en tydelig redegørelse for følgende: 
     1) Hvilket beløb, der søges om
     2) Hvad pengene skal bruges til
     3) Hvilken indvirkning investeringen vil have på elevskolen

Kilde: Dansk Ride Forbund