Skip to main content

Tag: Hestehandel

Guldkorn fra temaaften om hestehandel

Der var stor spørgelyst til panelet fra den helt fyldte sal ved temaaftenen om hestehandel. Her kommer et udpluk af nogle af de spørgsmål og svar, som blev debatteret.

I panelet deltog: berider Per Skjærbæk, Højgård dyrlægerne Marie Søgård og Mads Klint, hingsteholder Ib Kirk og advokat Sophus Bøgeskov.

Panelet ved temaaftenen om hestehandel. Foto: Zibrasport Equest

Oplys så meget som muligt

Når heste bliver behandlet af dyrlæge, bliver der lavet en journal, og hvis man ikke vil lade køberen få adgang til journalen, er det vigtigt, selv at få skrevet alle de ting ind i kontrakten, som man tænker er væsentligt, opfordrede advokat Sophus Bøgeskov. Og det blev bakket op af dyrlægen.

Kan man sælge en hest som beset, uden reklamationsret? Det kan man godt, svarede advokaten, men det man ikke kan fraskrive sig, er den viden, man har, men undlader at fortælle køberen om – det man kander for svig, eller loyal oplysningspligt, det kan man ikke fraskrive sig. Men har man givet de oplysninger, man kender i god tro, så kan du fraskrive dig ansvaret for alt det, du ikke kender til. Se på journalen, læg den frem, og er der noget mere, så skriv det i købekontrakten. Og gælder det adfærd, så skriv, hvis hesten fx ikke vil gå ind i traileren.

Den bedste tommelfingerregel er at se på det omvendt, hvis du nu var køber af hesten, hvad vil du så vide?

Advokat Sophus Bøgeskov

Hvad nu, hvis der er journaler på hesten hos flere dyrlæger, og man kun får lov at se den journal, hvor det kun er vaccinationer, og ikke egentlige behandlinger, som er foretaget af en anden dyrlæge? Hvordan står jeg som køber? Svaret fra advokaten er: Hvis det, du ikke har fået oplyst, senere giver problemer, bliver det dig som køber, som får til opgave at bevise, der er væsentlige oplysninger, du er blevet forholdt af sælger.

Læs også: Video: Også dyrlægen får stres over handelsundersøgelserne

Hvis jeg som sælger skriver mange oplysninger om, hvordan hestens almindelige uge forløber, hvad den bliver fodret med, og anbefaler, at de får professionel hjælp til træning, og køber så ikke retter sig efter det. Da 50% af alle sager handler om ridelighedsproblemer, og mine anbefalinger ikke er fulgt, hvad så? Advokaten svarer: Hvis problemer opstår, fordi den ikke er blevet redet, som du har anbefalet, så er det købers problem. Det kan godt betale sig at skrive noget, som man næsten selv opfatter som en selvfølge, jo mere jo bedre, opfordrede Sophus Bøgeskov.

Jeg sælger ofte kunders heste, uden at have informationer om, hvad hesten evt. har fejlet. Og har den været helt rask hos mig, hvor ligger så ansvaret, hvis køber opdager, at hesten fx har haft en gaffelbåndsskade, spurgte en berider fra salen. Den ligger hos dig, fastslog Sophus Bøgeskov, og fortsatte, men du vender dig jo mod sælger, og sender kravet videre. Hvorfor sælger du i dit eget navn? Du kan jo lige så godt sælge som fuldmægtig for sælgeren, og så er hæftelsen sælgerens, men det er jo nok fordi, du vil gemme din fortjeneste, sagde Sophus Bøgeskov til stor latter i salen, og det er helt i orden, understregede han.

Vær hudløst ærlig, og lad være med at love mere end I kan stå inde for, så går det nok, lød opfordringen også fra salen.

Læs også: Video: Top interessante debatter på temaaften

Reklamationstid

Man enedes på temaaftenen at følge anbefalingerne fra SEGES Heste om en reklamationstid på 3 måneder. Hvis man ikke skriver noget, er den 2 år, understregede advokaten.

Husk hestevoldgiften

En voldgift er en privat aftalt domstol, man kan bruge, fordi der er sagspukler i byretten. Så voldgiften kan bruges af hensyn til hesten, og den hurtige sagsbehandling. Det kræver, at man i købekontrakten aftaler, eller senere, når tvisten opstår, at sagen skal afgøres i voldgiften. Man kan også aftale, at en fagperson, med bindende virkning for parterne, skal afgøre denne tvist.

SEGES har lavet et moderniseret produkt, Hestevoldgiften, den er vældig aktiv og mange lader deres tvister afgøres her.

Den har også den fordel, at man kun har et skud i bøssen, forstået sådan, at man ikke risikere, at sagen ankes til landsretten. Hestevoldgiftens afgørelse er endelig og bindende. Og der står i reglerne, at hvor det overhovedet er muligt skal sagen være afgjort med endelig kendelse senest 6 måneder efter sagen er blevet indbragt for voldgiften.

Men forbrugerkøberen kan vælge at gå fra en sådan aftale i købskontrakten, forklarede Sophus.

Hold omkostningerne nede under retssag

Når køberen har ophævet handlen med sin reklamation, kan retssagen tage hele og halve år. Imens står hesten på et opstaldningssted og der løber udgifter på til smed, dyrlæge, forsikring osv. oveni kravet. Og hvis sælger har handlet svigagtigt, altså bevidst forhold køber nogle informationer, som er begrundelsen for at handlen skal ophæves, så starter taxameteret fra den dag handlen blev indgået, og hesten blev overtaget af køber. Har hesten fungeret i en periode, tæller den periode ikke med.

Man kan tilbyde at opstalde hesten hos sig, og ønsker køber ikke at tage imod det, så kan køber ikke kræve sine omkostninger til opstaldning. Det giver god mening, for så er køber fri for at have hesten, og sælger har en førstehåndskontrol med, hvordan hesten præsenterer sig, fx når der skal være syn og skøn. Så den bliver præsenteret fordelagtigt, sagde advokaten.

Der var stor tilslutning til temaaftenen om hestehandel i Skive. Foto: Zibrasport Equest

Kissing spine

Hvorfor tager vi røntgen af ryggen? Og det korte svar er: fordi vi kan, understregede Sophus Bøgeskov og uddybede: Dyrlægernes diagnostiske redskaber er blevet bedre og bedre. Og i dag ved vi at fx i forhold til kissing spine er der omkring 2/3 af varmblodsheste, har i princippet torntappe, som kan kategoriseres som tætsiddende, men en meget lille andel af dem får kliniske problemer. Men en tid lang blev det her problem utrolig moderne indenfor juraen, fordi tætsiddende torntappe var lig med handelsfejl, men så kom der heldigvis en landsretsdom, og det er en af de domme, jeg er stolt over at have vundet, som sagde, det kan godt være en hest, har tætsiddende torntappe, men hvis ikke det er dokumenteret veterinærfagligt, at de kliniske problemer hesten har, skyldes de tætsiddende torntappe, så er det ikke en fejl. Det betyder jo ikke, at der ikke er handler, som går i stykker på det grundlag, og her er det så dyrlægen, som har en opgave i at rådgive. Dyrlægen skal beskrive og vurdere, om det fund man har, ikke får betydning.

Og det blev bakket op af en berider fra salen, som understregede vigtigheden af, at dyrlægen rådgiver. Mange købere har ikke den store erfaring i selv at vurdere, de oplysninger de får. Jeg kan kun følge min kunde så langt, så er det dyrlægen, som skal tage over, og forklarer tingene for køber, lød det.

Skriv aldrig i en salgsannonce: Den er ren i røntgen, for så bidrager I bare til forvirringen

Dyrlæge Mads Klint

Når vi betegner hesten som værende ”i normal risiko” er der fortsat noget, som skal tales igennem, det betyder ikke den er ren i røntgen.
Advokat Sophus Bøgskov og dyrlæge Mads Klint anbefalede man skriver: I normal risiko – eller ubetydelige fund.

Læs også: Video: Vi elsker vores kunder men…

Retshjælpsforsikring

Det er blevet for nemt at sagsøge sælgere, fordi mange har en retshjælpsforsikring. Og os der har prøvet at blive sagsøgt ved, at selvom vi vinder, koster det os alligevel mange penge, lød det fra salen. Sophus Bøgeskov svarede: Det er sådan, at omkostningsspørgsmålet bedømmes suverænt af dommerne, og den tager udgangspunkt i, hvor mange penge man slås om. Det har bare ingen sammenhæng med den blok, som advokaten skriver regninger efter. Og så står man med et netto tab selvom man har vundet, men det koster også for køber. Hesten er blevet stemplet, fordi den har været genstand for en retssag.
Det er svært at føle sig som vinder af en sag, hvis man står tilbage med en halvmillion i sagsomkostninger. Det man får tilkendt, står slet ikke mål med det, det koster, bemærkede Per Skjærbæk.

Husk at I som professionelle også kan få en retshjælpsforsikring, anbefalede advokaten.

Standardkontrakter

Der findes gode standardkontrakter man kan downloade bl.a. fra Dansk Varmblod og fra SEGES Heste. I nogle tilfælde kan det godt betale sig at søge professionel hjælp til udformning af en kontrakt, understregede advokat Sophus Bøgeskov. Brug nu en lille smule professionel hjælp til at lave købekontrakten, i stedet for at bruge 10 gange de ressourcer på at slås, når problemet er opstået efter handlen. Og hvornår er det så, man skal overveje professionel hjælp til at skrive kontrakten? Det skal man, når hestens værdi har en størrelsesorden, hvor det faktisk betyder noget for ens egen økonomi, om handlen går godt, svarede advokaten, og hvis man handler ud over landegrænsen.

SEGES Hestes standardkontrakt har som bilag en sælger/køber erklæring. Som er en udmærket tjekliste, man kan gå igennem i forhold til hestens fortid.

Husk at få indskrevet i kontrakten, at alt, hvad der måtte blive fundet senere (efter handelsundersøgelsen og overdragelsen af hesten) der fraskriver sælger sig ansvaret.

Og vælger køber ikke at få lavet en handelsundersøgelse, klinisk og/eller røntgenologis skal sælger få skrevet ind i kontrakten, at man har opfordret køber til at få foretaget den undersøgelse, incl. røntgen. Og så kan man aftale, at reklamationsretten bortfalder efter 3 måneder.

Vi er alle interesseret i at få en god handel, at sælger og køber er tilfredse, og heldigvis kan det lade sig gøre i langt de fleste tilfælde. Var der flere, som gav udtryk for.

Dansk Varmblods købekontrakt

SEGES Heste købekontrakt

Video: Vi elsker vores kunder men…

“Sælgere skal være åbne om alle de oplysninger, vi har på hestene, og fremviser hesten for køberen tidligt og sent. Hvad kommer køberen med?” spurgte Ib Kirk indledningsvis. Han driver hingstestation og salgsstald på Katrinelund og er initiativtager til den interessante temaaften om hestehandel, der blev afholdt i Skive den 8. februar.

“Det kunne være fantastisk for mig som sælger, hvis køber havde gjort sig nogle overvejelser, og givet mig nogle informationer – så jeg ved, hvilken hest, jeg skal trække ud af stalden til dem,” fortsatte Ib, og kom med nogle overvejelser over informationer fra køber til sælger, som kunne give begge parter en bedre oplevelse af handlen, og køber en bedre rådgivning fra sælger. En form for en køberprofil:

  • Budget
  • Formidlingshonorar (hvem betaler, hvem er inde over handlen etc.)
  • Købers ridemæssige dagsform (kompetencer/erfaring, vægtklasse)
  • Købers mulighed/planer om hjælp og træning efter købet
  • Video af rytteren til hest – taget for nylig
  • Forventninger om hest uden anmærkninger contra budget – hvor realistisk
  • Tidshorisont – hvor længe har køber søgt hest?
  • Hvor mange heste har køber haft i dyrlæge?
  • Hvor mange heste har køber mistet på forsikring?
  • Overforsigtig pga. tidligere heste?

“Vi elsker vores kunder, og viser gerne hest frem efter almindelig lukketid, men havde jeg haft nogle af de oplysninger, så havde vi måske været fri for nogle uhensigtsmæssige fremvisninger og tidsspilde, samt dårlige oplevelser for hesten,” sagde Ib Kirk bl.a.

Hvor risikoparate er vi som købere?

“Hestehold er lig med risiko, og der er risiko ved at have et levende dyr,” indledte berider Per Skjærbæk sit indlæg under temaaftenen med hestehandel i fokus. “Hvordan er vi egentlig kommet derhen, at alle heste, uanset pris skal handelsundersøges,” spurgte han. Og henviste til, at man i galopsporten kan handle årringsplage i millionklassen uden røntgen, og det giver stof til eftertanke.

Video: Også dyrlægen får stres over handelsundersøgelserne

Temaaftenen om hestehandel, arrangeret af Ib Kirk, Katrinelund og dyrlægerne Marie Søgård og Mads Klint fra Højgård Hestepraksis på Mors, var et tilløbsstykke. Mange kunne ikke få plads i salen, og i denne artikel bringer vi en videooptagelse af dyrlægerenes oplæg til temaaftenen, som sluttede med en spændende paneldebat.

Dyrlæge Mads Klint fortalte om handelsundersøgelsen i forbindelse med den nye købelov, og om dyrlægernes nye kontrakt, som bruges i forbindelse med handelsundersøgelsen. “Advokaterne kan godt lide at komme efter dyrlægerne, for de ved, vi har et forsikringsselskab, der nogen gange har flere penge i ryggen end sælgerne,” sagde Mads Klint bl.a.

“Dyrlægerne er bange for at blive antastet på deres faglighed, og at skulle bruge en masse tid i retten. Men vi laver også fejl, og derfor har vi et ansvar også i dag, selvom papiret skal underskrives inden handelsundersøgelsen,” fortalte Mads Klint. Hør mere om den aftale med meget mere i Mads Klints indlæg ved temaaftenen.

Der er en risiko ved at købe og holde hest

“Langt de fleste heste har en anmærkning, og køber skal gøre sig klart, hvorvidt de er risikovillige eller ej i en handelssag, og så kan man faktisk få et rigtig fint produkt,” sagde Marie Søgård i sit indlæg.

Handelsundersøgelsen er et øjebliksbillede af hesten. Og der er et dilemma i, at heste, som af dyrlægen vurderes til at være i “normal risiko” gruppen, kun kan forsikres med et forbehold af forsikringsselskabet. Det gav Marie Søgård nogle eksempler på i sit indlæg.

Video: Top interessante debatter på temaaften

Flere beridere, hestehandlere, avlere, advokater og ryttere var her til aften samlet i Skive til temaaften med hestehandel i fokus. Det blev en særdeles interessant aften, hvor der blev diskuteret og debatteret, både med alvor og humor. Advokat Sophus Bøgeskov prikkede til både dyrlæger og sælgere, og det udløste en god, konstruktiv debat mellem deltagerne i salen og panelet som foruden advokaten bestod af berider Per Skjærbæk, hingsteholder Ib Kirk og dyrlægerne Mads Klint og Marie Søgård.

Læs også: Video: Temaaften om hestehandel i Skive

Her på sitet følger vi op de kommende dage med indslag og reaktioner fra temaaftenen. Herunder kan man se Sophus Bøgeskovs åbningsindlæg:

Video: Temaaften om hestehandel i Skive

“2022 blev året, hvor en vigtig lovramme blev ændret til gavn for hestesektoren – nemlig Købeloven. Gennem mange år har købelovens ufravigelige betingelser ved forbrugerkøb gjort det alt for usikkert at engagere sig i handel med heste. Det var bl.a. en omvendt bevisbyrde og en ufravigelig reklamationsfrist på 2 år, der gjorde det alt for svært for opdrættere og andre sælgere at sove roligt om natten,” sagde Hans Marius Jørgensen på Hestekongressen.

Der har været mange eksempler på kedelige retssager. “Vi har også oplevet, at mange heste i disse konfliktsager har lidt unødvendigt meget og er blevet stillet hen i inaktivitet, da de ikke under sagsgangen har haft værdi for hverken købere eller sælgere. Ved domstolene har disse sager ofte kunnet tage 2-4 år inden en endelig afgørelse, og det er selvfølgelig også uholdbart,” sagde formanden videre.

Ændringen af Købeloven ændrede med ét forholdene ved handel med heste, så vi igen har fået rimelige og balancerede betingelser for alle involverede parter. Det er nemlig nu muligt at aftale nøjagtigt det, man ønsker i forbindelse med handel med heste, uanset om de handlende er professionelle eller forbrugere – vi kan også kalde det ”retten til frit at aftale”.

“Når handelsforholdene nu er ændret, så skal vi selvfølgelig passe på, at det ikke bare bliver den anden part, nemlig køberen, der kommer i en ubalanceret og kedelig position i en handelsaftale. Det har været meget vigtigt for os alle i hestesektoren, at vi nu opnår en god og balanceret situation for alle, og derfor har alle de større hesteorganisationer indgået aftale om de samme anbefalinger ved handel med heste – anbefalinger, der skal sikre en ligeværdig situation mellem køber og sælger af heste i fremtiden,” udtalte Hans Marius Jørgensen.

I aften har hingstestation Katrinelund ved Ib Kirk og Højgård Hestepraksis Mors sat fokus på emnet, og det er velkendte, erfarne fagpersoner, som vi gøre de mange deltage klogere på de nye handelsforhold.

* nye aftalergrundlag mellem køber, sælger og dyrlæge Mads Klint fra Højgårdhestehopital

* Købeloven og hestevoldgift v. Advokat Sophus Bøgeskov fra Horton Advokatpartnerskab

* Røntgen- og handelsundersøgelser v. Dyrlæge Marie Søgård

* debatpanel med berider Per Skjærbæk, Højgård dyrlægerne, Ib Kirk, Sophus Bøgeskov Christensen

Købte hest på Facebook – troede hun

Køberen, en kvinde fra Värmland i Sverige, fandt en saglshest via en annonce på Facebook. Da hun besluttede sig for at købe hesten, overførte hun udbetalingen – ti procent af købesummen – på 1.500 SEK til sælgeren. De aftalte at mødes for at aflevere hesten, men da tiden var inde, dukkede sælgeren ikke op.
Køber fik flere forskellige undskyldninger som årsag til, at sælger ikke var der, og så er sælger helt holdt op med at svare. Kvinden har nu meldt hændelsen til politiet, som betegner sagen som bedrageri, skriver Tidningen Ridsport.

Kontant på jagt efter heste-fuskere

Fortvivlede danskere snydes for hundredtusinder af kroner af udenlandske hestehandlere. Skruppelløse bagmænd gemmer sig bag falske identiteter, spiller et psykologisk spil og sælger heste, de slet ikke ejer.

DR Kontant har sat spot på handlen med heste, hvor danske ryttere bliver snydt, når de handler heste på nettet. De danske købere får ikke de velredne heste, de har set på nettet, men unge, knapt tilredne heste. Det er også historien om misbrug af billed- og videomateriale på heste, der ikke er til salg, som lokker kunder til at betale.

“Tid er en vigtig faktor, når der er mistanke om svindel. Jo tidligere man giver sin bank besked, desto større er sandsynligheden for, at vi kan hjælpe. Ved private handler anbefaler vi, at man altid møder op fysisk for at se varen og de relevante papirer, så man kan sikre sig, at handlen er valid,” lyder det fra Nykredit i et skriftligt svar til “Kontant”.

Læs hele historien her: Heste-fuskere narrede store beløb fra Janne, Bodil og Anja: Politiet er magtesløst | Kontant | DR

Du kan se programmet “Kontant: Helt til hest” allerede nu på DRTV eller på DR1 i aften klokken 21.25.