Skip to main content

Tag: Kværke

Kværke i Rebild

Den ni-årige islænder John John var den første der blev ramt af snot og hoste, og nu to uger senere, er hele klubben i karantæne.

Læs også: Svensk vaccine mod kværke er godkendt!

Årsag til kværke hos heste

Kværke hos heste skyldes en infektion med bakterien Streptokokkus equi ssp. equi.

Kliniske tegn – Sådan påvirkes hesten af kværke

Ofte får hesten akut feber på over 39,4 ca. 3-14 dage efter bakteriepåvirkningen, efterfulgt af en infektion i de øvre luftveje med purulent (tykt gult) næseflåd og bylddannelse i lymfeknuderne ved svælget. Hoste vil ikke altid være et symptom, men kan forekomme. Ældre heste viser typisk mildere tegn, mens de yngre angribes hårdere.

Spredning til luftposerne kan forekomme og sjældent kan der ske en spredning via blodet eller lymfe til andre organer, også kaldet vandrende kværke.

Sådan smitter kværke hos heste

Bakterien kan smitte fra hest til hest, via menneske til hest og fra inventar/udstyr til hest. Bakterien trænger ind via mund og næsehule.

Bakterieudskillelse begynder hos de smittede heste ca. 2-3 dage efter feberudbrud og fortsætter som regel i ca. 2-3 uger herefter. Udskillelsen af bakterien kan dog fortsætte længere såfremt luftposerne er inficerede. Ind imellem ses også de såkaldte raske smittebærere = heste der ikke synes syge, men som udskiller bakterier alligevel.

Kan min hest blive syg igen, når den først er blevet rask?

Ca. 75 % af hestene udvikler efterfølgende en god immunitet der i gennemsnit varer i 5 år. Hopper med føl videregiver denne immunitet til deres føl via mælken. Denne varer til omkring fravænning. Ind imellem kan en hest med kværke dog blive syg igen efter den er blevet rask.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen kværke?

Dyrlægen kan stille diagnosen enten ved at udtage en næsesvaber, et næseskyl eller ved at udtage pus fra bylder. Herefter dyrkes disse på et laboratorium.

Vi har kværke i stalden – Hvad gør vi nu?

 • Hvis det er muligt bør de syge heste isoleres i separat stald/staldafsnit.
 • Det anbefales, at man ikke flytter heste ind/ud af stalden = karantæne.
 • Oprethold god hygiejne dvs. ikke dele udstyr, ikke klappe/nusse med andres heste, gøre vandtrug/fodertrug på foldene rene jævnligt.
 • Sørg for at kun få personer håndterer de syge heste og ikke bagefter håndterer de raske (fodring, udmugning mm).
 • Vask jævnligt hænder og brug håndsprit.
 • Der kan evt opstilles fodbad med vircon s til desinfektion af fodtøj når stalden forlades.
 • Hunde og katte kan også bære smitten, hvorfor de ikke børe løbe frit i stalde med sygdom.
 • Tag rektal temperatur dagligt, så nye tilfælde kan isoleres.

Efter endt udbrud kan bokse og vandtrug desinficeres ex. med Vircon S efter grundig rengøring, hvor alt biologisk materiale fjernes.

Sådan behandler man kværke hos heste

Behandlingen af kværke hos heste må ofte tilpasses til den enkelte hest og besætning. Oftest vælger man ikke at bruge antibiotika, da det forlænger sygdomsforløbet hos nogle heste. I stedet gives smertestillende/ feberdæmpende for at holde hesten komfortabel. Bliver hestens vejrtrækning eller almenbefindende meget påvirket af sygdommen, kan behandling med penicillin foretages.

Får hesten bylder, kan disse spaltes for at give afløb for infektionen. Disse kan herefter skylles med en mild iodopløsning.

Hvordan ved vi om der fortsat er risiko for smitte?

Når der ikke længere er nye sygdomsudbrud (feber, snot eller bylder), kan dyrlægen udtage nye prøver, der kan dyrkes på laboratoriet. Hvis disse alle er negative er sandsynligheden for et nyt udbrud lille.

Hvis andre heste i besætningen i mellemtiden får feber, snotter og bliver sløje, bør der ligeledes udtages prøver fra disse, for at se om bakterien kan påvises hos disse heste. Der findes andre bakterier og virus, som kan give symptomer der kan minde om kværke, hvorfor det er rart at vide hvad man har med at gøre.

Kan der være komplikationer til kværke hos heste?

Ja, ind imellem opstår der komplikationer efter kværke. Ikke særligt hyppigt kan der ses brandfeber (purpura hæmorrhagica), som giver meget hævede ben og evt. hævet hoved. Der ud over kan der ses serumudsvedninger på benene (væske der pibler ud gennem huden).

I sjældne tilfælde opstår der vandrende kværke hvor der dannes bylder i andre organer i kroppen. Behandlingen af dette kan være kompliceret.

Hvis skyld er det?

Det er ikke nogens skyld. Kværkebakterien findes mange steder (den er pandemisk) og hvorvidt en hest bliver syg afhænger af mange faktorer, ex hestens immunstatus, alder, miljø osv.

Spørgsmål

Hvis man har spørgsmål omkring kværke er det en god ide at kontakte sin dyrlæge, da han eller hun for det meste vil kunne være behjælpelig med at besvare disse. På den måde undgår man rygter og utryghed
Kilde: evidensia

Svensk vaccine mod kværke er godkendt!

“Jeg kender endnu ikke detaljerne for vaccinen, men jeg synes den ser lovende ud. Holder den, hvad den lover, vil det bestemt være noget, der kan medvirke til bedre hestevelfærd gennem mindre sygdom og ubehag, men så sandelig også en mulighed for at spare enormt mange penge i hestebranchen i forhold til omkostninger ved sygdom og aflyste aktiviteter”, indleder Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent Mette Uldahl, hun fortsætter: “Mulighederne for vaccinen i praksis vil afhænge af effektivitet (sensitivitet og specificitet), pris, antal gange der skal vaccineres, grad af bivirkninger osv., men det er noget vi vil få kendskab til over de kommende måneder”.

Svensk vaccine godkendt i EU

Det er det svenske frima Intervacc, som står bag udviklingen af vaccinen mod kværke, Strangvac. “Vi er meget glade for, at Europa -Kommissionen har givet en markedsføringstilladelse for Strangvac. Strangvac er den første svenske vaccine inden for dyresundhed, der blev godkendt via EMAs centrale procedure, og vi føler et stort ansvar for nu at etablere en bred anvendelse for at forbedre hestesundheden i hele EU. ” siger Andreas Andersson, administrerende direktør i Intervacc.

“Vaccinen gives intramuskulært og indeholder ingen levende smitsomme midler,” fortsætter Emma Hartman, dyrlæge og global produktchef. Vaccination genererer en immunrespons mod bakterien, der forårsager kværke.

”Proteinerne i Strangvac er målrettet mod flere patogene mekanismer på en meget selektiv måde. Teknologien har et fantastisk potentiale til at forhindre mange forskellige sygdomme hos dyr i fremtiden. ” forklarer forskningschef Dr. Andrew Waller siger videre “Kværke en endemisk infektionssygdom, der rammer hestebesætninger over hele verden og forårsager store lidelser, stress og alvorlige økonomiske tab. Strangvac er udviklet i samarbejde med verdens førende forskere ved Karolinska Institutet og det svenske landbrugsuniversitet i mange år. Vi er meget glade for at kunne tilbyde heste beskyttelse mod denne udbredte og almindelige infektionssygdom ved hjælp af denne banebrydende forskning. ”
Kilde: pressemeddelelse

Hvad er kværke?
Kværke er en luftvejssygdom hos heste forårsaget af bakterien Streptococcus Equi spp. Equi, som man har kendt til siden år 1251. Bakterien giver infektion i de øvre luftveje og tilhørende lymfeknuder. Sygdommen har fået sit navn, idet den ofte fører til, at der dannes store bylder i lymfeknuderne ved svælget, som gør det svært for hesten at synke og eventuelt at trække vejret. Det er en af de hyppigst diagnosticerede bakterielle infektionssygdomme hos heste på verdensplan. I Danmark er sygdommen ikke anmeldepligtig, hvorfor der ikke findes en opgørelse over antallet af udbrud herhjemme. Der ses dog årligt flere større eller mindre udbrud af sygdommen i hestebestanden.

Kværke og de skjulte bærere – Zibrasport Equest

Kværke får kæmpe konsekvenser for Silkeborg Rideklub

Vi skal helt tilbage til begyndelsen af maj, hvor en hest opstaldet på Silkeborg Rideklub begyndte at vise tegn på sygdommen kværke.

Personalet udviste ansvarlighed og valgte at isolere hesten, selv om den endnu ikke havde fået en diagnose af dyrlægen.

“Vi flyttede den i en stald for sig selv med det samme. Det gjorde vi faktisk inden, vi vidste, hvad den fejlede. Nabohesten kom med i isolation, fordi de havde været i så tæt kontakt.

Efter fire dage fik vi svar på, at den omtalte hest var ramt af kværke. Den var syg i godt og vel 14 dage,” husker daglig leder Josephine Knudsen.

I slutningen af maj var hesten heldigvis fri for symptomer, og rideklubben havde ikke haft andre syge heste, hvilket betød, at de igen kunne åbne.

Kort tids glæde

“Men fire dage efter stod der igen en syg hest med samme symptomer,” fortæller Josephine, der straks igangsatte initiativer for at stoppe sygdommen i at sprede sig.

“Jeg sagde til alle mine ryttere, at de skulle blive hjemme fra stævner. Alle rytter meldte selvfølgelig fra til stævner. Og det var klogt for efter nogle dage, var vi slet ikke i tvivl om, at den hest desværre også har kværke. Det samme havde nabohesten.”

Silkeborg Rideklub befinder sig i karantæne lige nu, og det har haft den konsekvens, at den traditionsrige Jysk Rideuge er aflyst. Sidste år blev stævnet ikke til noget på grund af Covid-19, men i 2021 skyldes det altså kværke.

Stævnet aflyst igen

“Pt har vi to heste med bylder og to heste med feber. Og så har vi haft heste med lidt let hoste.

Vi har seks stalde, men det er kun én af staldene, der er sygdomsramt. Konsekvenserne er, at vi har nogle ryttere, der ikke kan komme til undervisning, fordi vi er i karantæne, og så har vi været nødt til at aflyse Jysk Rideuge.
Det er en kæmpe indtægtskilde for os. Det kommer vi til at mærke, fordi alting allerede er stramt på grund af corona.”

Heldigvis er der også optimisme at spore i stemmen på den daglige leder.

“Vi har ikke haft nye sygdomstilfælde de seneste fem dage. Så jeg tror og håber, vi er på rette vej. Vi holder karantænen 21 dage efter sidste syge hest. Better safe than sorry.

Derudover har vi allerede sprit i alle stalde på grund af corona, så vi forsøger virkelig at forhindre kværken i at sprede sig yderligere. Vi gør alt, hvad der muligt.”

Se indslaget om Silkeborg Rideklub fra TV Midtvest

Hvad er kværke?

Kværke er en bakteriel infektion i de øverste luftveje –med den helt specifikke bakterie der hedder Streptococcus equi  Det medfører, at der dannes bylder i de lymfeknuder, som ligger mellem kæbegrenene og dem bag svælget, og til tider i andre lymfeknuder. Kværke er en meget smitsom sygdom hos heste.

Symptomerne er:

 • Høj feber, op til 40° er ikke unormalt. Feberen er vedvarende gennem flere dage
 • Der ses tegn på halsbetændelse; hesten er øm i svælget og kan have synkebesvær og dermed nedsat æde- og drikkelyst. Den er stille og står og hænger.
 • Efter få dage ses gult, tykt flåd fra næsen
 • Lymfeknuderne mellem kæbegrenene hæver, fordi der dannes bylder i dem
 • Nogle gange åbnes lymfeknuderne spontant, således at betændelsen får frit afløb

Kilde: Netdyredoktor

Kværke og de skjulte bærere

Et samarbejde mellem førende forskere fra 29 forskellige videnskabelige institutter i atten lande, har undersøgt kværke. Ved hjælp af en ny DNA-analyseteknik har det vist sig, at der findes forskellige varianter af kværkebakterien, Streptococcus equi, og hvordan spredningen sker.

Studiet viser, at raske heste kan være smittebærer. De opfattes som helt sunde heste, men de spreder bakterien til den omgivende miljø og til andre heste, som de kommer i kontakt med.

“Når vi bruger normal diagnostik til at undersøge Streptococcus equi-stammerne, ser de næsten identiske ud, men når vi tager hjælp af DNA-analyser af bakterien, har vi været i stand til at spore forskellige varianter, og hvordan de spredes over hele verden,” siger professor Matthew Holden ved University of St. Andrews. ”Ved at samle de forskellige brikker i et omfattende puslespil har vi været i stand til at vise, at sygdomstilfælde i Argentina, Storbritannien og De Forenede Arabiske Emirater var tæt forbundet. Dette sammen med flere andre eksempler har gjort det muligt for os at demonstrere, at nutidens globale handel med heste og internationale bevægelsesmønstre for heste fx i forbindelse med stævner, bidrager til spredning af sygdommen.”

– Ifølge undersøgelsen overlever kværkebakterien op til flere år hos inficerede heste. Det faktum, at heste, der tidligere er blevet smittet og ikke længere viser symptomer, faktisk kan være smitsomme, gør spredningen meget snigende. Derfor tror jeg, at nye anbefalinger vil være resultatet af denne undersøgelse, siger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc i Sverige til Tidningen Ridsport. Dette kan for eksempel dreje sig om test før og efter rejsen og ved import af heste.

Kværke har lige siden middelalderen, da den først blev dokumenteret, påvirket heste i alle verdenshjørner, med en undtagelse, Island. Årsagen til, at Island undslap sygdommen, skyldes et forbud mod import af heste, der har eksisteret i over 1000 år.

Hvad er kværke?
Kværke er en luftvejssygdom hos heste forårsaget af bakterien Streptococcus Equi spp. Equi, som man har kendt til siden år 1251. Bakterien giver infektion i de øvre luftveje og tilhørende lymfeknuder. Sygdommen har fået sit navn, idet den ofte fører til, at der dannes store bylder i lymfeknuderne ved svælget, som gør det svært for hesten at synke og eventuelt at trække vej[1]ret. Det er en af de hyppigst diagnosticerede bakterielle infektionssygdomme hos heste på verdensplan. I Danmark er sygdommen ikke anmeldepligtig, hvorfor der ikke findes en opgørelse over antallet af udbrud herhjemme. Der ses dog årligt flere større eller mindre udbrud af sygdommen i hestebestanden.
Læs mere om kværke i Faggruppe Hestes pjece med baggrundsinformation og vejledninger.

Få mere viden om tre smitsomme hestesygdomme

Faggruppe Heste oplever en stigende efterspørgsel fra dyrlæger og især dyreejere om, hvordan man skal forholde sig ved mistanke eller bekræftet mistanke om smitsom sygdom i et hestehold.

På baggrund af dette har faggruppen udarbejdet tre evidensbaserede og fagligt opdaterede vejledninger om, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af udbrud af tre almindelige forekommende smitsomme sygdomme hos heste i Danmark. Folderne kan hentes gratis som pdf-fil hos Den Danske Dyrlægeforening og må printes til omdeling i hestehold og til andre interesserede.

Uddrag og citeringer skal ske efter aftale med Den Danske Dyrlægeforening. Folderne er udarbejdet juli 2020.

Du kan finde dem her:

Hent “Viden om equin herpesvirus” som pdf

Hent “Viden om equin influenza” som pdf

Hent “Viden om kværke” som pdf

Kilde: ddd.dk