Skip to main content

Tag: Corona Artikler

Nyt fra DRF om indendørs idræt i juleferien

Dansk Ride Forbund har lagt følgende nyhed på deres site, der drejer sig om en opdateret udmelding fra Kulturministeriet ang. indendørsidræt i juleferien. Der bliver bl.a. svaret på, hvilke slags indendørs idrætsaktiviteter det konkret er, man opfordrer folk til ikke at deltage i frem til 5. januar:

Opfordringen går på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv.

I den nye Q&A uddyber Kulturministeriet, at opfordringen om ikke at deltage i indendørs idrætsaktiviteter er møntet på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv., men at den ikke omhandler individuelle eller selvorganiserede aktiviteter.

Det vil sige, at opfordringen ift. ridesporten omfatter eksempelvis elevskoleundervisning, ridestævner, ridelejre mv., men at den ikke omfatter enkelte rytteres ridning/træning/undervisning etc., så længe man samtidig tager hensyn til anbefalingerne om at bremse smittespredning. Der er tale om en opfordring fra Epidemikommissionen og ikke et påbud.

Hvis foreninger vælger at gennemføre indendørs aktiviteter i juleferien, så anbefaler DIF og DGI under alle omstændigheder at gøre det på en måde, så aktiviteten bliver afviklet under hensyntagen til myndighedernes overordnede intention: At danskerne begrænser deres sociale kontakter i juleferien.

Læs evt. mere på kulturministeriet hjemmeside.

Klubber kan søge om kompensation for aflyste aktiviteter

Som tidligere nævnt vil klubberne kunne søge om kompensation for mistede indtægter, hvis man vælger at aflyse planlagte aktiviteter i juleferien, da folketingets partier har afsat 20 millioner kroner til dette formål.

 Læs mere her

Rideklubber, se her: Søg nye hjælpepuljer

Den lavere aktivitet grundet coronanedlukningerne har ikke bare kostet på fællesskabet. Mange foreninger har også lidt økonomiske tab.

Derfor er der oprettet tre puljer, som idrætsforeninger kan ansøge, til at dække tab efter coronanedlukning eller til at hjælpe i genstarten af fællesskaberne.

3 puljer
De tre puljer ansøges alle på samme måde – men hvad der kan søges penge til er forskelligt fra pulje til pulje.

Læs mere om de tre puljer, og hvordan I ansøger HER

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje genåbner og henvender sig til idrætsforeninger, som har mistet indtægter på grund af blandt andet aflyste arrangementer, manglende mulighed for at tjene penge på eksterne arrangementer, manglende kontingentbetaling eller manglende sponsorstøtte.

Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DGI og/eller DIF. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger HER

DIF og DGI’s genstartspulje kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Genstartspuljen kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger HER

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Puljen for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

Fælles for de tre puljer er, at det ikke er et krav, at en forening er medlem af DGI og/eller DIF.

Læs mere om puljen, og hvordan I ansøger HER

Baggrund om puljerne
Puljerne er oprettet på baggrund af en række politiske aftaler som et bredt udsnit af folketingets partier står bag.

For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge midlerne i fælles puljer.

Pressemeddelelse: DIF

Nu må I være 50 personer ved udendørs idræt

Dansk Ride Forbund har i forbindelse med, at forsamlingsforbuddet er blevet hævet fra 25 til 50 personer ved udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, opdateret deres spørgsmål og svar:

Hvad lyder forsamlingsforbuddet indendørs på pr. 22. marts?
Forsamlingsforbuddet indendørs lyder fortsat på 5 personer (dog med undtagelse af Bornholm, hvor det er 10 personer).

Hvad lyder forsamlingsforbuddet udendørs på pr. 22. marts?

Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 10 personer, dog fortsat med en undtagelse for udendørs idrætsog foreningsaktiviteter, hvor man må være op til 50 personer.

Hvornår gælder restriktionerne på nuværende tidspunkt til?
De opdaterede restriktioner gælder fra mandag den 22. marts og foreløbigt frem til og med den 5. april 2021.

Kan der afvikles ridestævner?
Ja, det er tilladt at afholde ridestævner udendørs, såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes.
Det er fortsat ikke tilladt at afholde stævner indendørs, idet lokaler, hvor der udøves idræts-, foreningsog fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden.

Må der afvikles hhv. privat eller elevskoleundervisning udendørs?
Ja, der må der gerne afvikles undervisning udendørs, såfremt forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter på 50 personer overholdes. Træner/underviser indgår heri.

Hvordan skal vi forstå forsamlingsforbuddet på hhv. 5, 10 og 50 personer i relation til at passe/ride vores heste/færdes på klubben/gården/ridecenteret etc.?
Der er fortsat et generelt forbud mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted indendørs, og det gælder fortsat for ridehallerne.
Udendørs gælder nu et forbud på at forsamles flere end 10 personer. Dog er der en undtagelse i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, hvor forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer, og det betyder altså, at man udendørs – f.eks. på ridebanen, folden, gårdspladsen, etc. – må forsamles op til 50 personer.
Jf. ovenstående afsnit tolker DRF stalde som værende en form for omklædningsrum for udendørsaktiviteterne, og derfor er det gulvarealet i hver enkelt stald, der afgør, hvor mange personer, der må være i stalden.

Må vores cafeteria være åbent i forbindelse med stævner?
Nej, på nuværende tidspunkt gælder der et krav om, at serveringssteder skal holdes lukkede for offentligheden.

Er en TD ansvarlig for, om klubben/stævnearrangøren overholder
Corona-restriktionerne?
og i det tilfælde, at en stævnearrangør og deltagerne får en bøde for f.eks. at overskride forsamlingsforbuddet, hvem dækker så TD’ens bøde?
Nej, det er klubben/stævnearrangøren, der er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes Corona-restriktioner. TD’ens rolle og ansvar har ikke ændret sig ift. Corona. En TD er stadig DRF’s repræsentant på stævnepladsen og skal tilse, at stævnet forløber jvf. DRF’s bestemmelser og reglementer. I det tilfælde, at forsamlingsloftet overskrides ved et
stævne, og en TD som følge deraf pålægges en bøde af politiet, dækker DRF bøden for TD’en.

Kan I give eksempler på, hvordan man kan dele sit arrangement op ift.
forsamlingsforbuddet?

  1. Man kan have max. 50 personer i alt til stede samtidig.
  2. Man kan dele sit arrangement op i loops af 50 personer i alt – med pauser imellem hvert loop. Det er afgørende, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 50 personer samtidig.

Det tyske spring- og dressurderby flyttes til august

I 2020 blev spring- og dressur-derbyet på det store stadion i Hamborg Klein Flottbek først flyttet og senere aflyst på grund af corona. Netop i det år, hvor stævnet ville have fyldt 100 år.

Og nu sætter pandemien også en kæp i hjulet for planlægningen i 2021. Oprindelig skulle stævnet være afviklet i maj, men nu melder arrangørerne ud, at de satser på 25. til 29. august 2021.

I samarbejde med alle ansvarlige har stævneledelsen besluttet, at derbyet finder sted i slutningen af august.

Volker Wulff, chef for En Garde Marketing, forklarer til St. George:

Et stævne som dette er ikke meget værd uden publikum. Og det giver heller ikke mening finansielt.

Volker Wulff

Sådan klarer Hvidovre-Avedøre Rideklub sig gennem coronakrisen

Nær København ligger Hvidovre-Avedøre Rideklub, der har plads til 28 heste. Heraf er 20 rideskoleheste/ponyer, og der omkring 300 medlemmer.

– HVR er en rideklub i Hvidovre. Vi driver en rideskole, en stald, en del folde, et ridehus og flere udendørs ridebaner. Udover rideskolen udlejer vi bokse til privatejede heste, ligesom privatryttere fra nærområdet kan melde sig ind i klubben og købe ridehuskort, som giver adgang til at benytte klubbens baner.
HVR drives af frivillige kræfter. Det vil sige, at ALT arbejde, undtagen undervisning og staldens daglige drift, udføres af frivillige og ulønnede ildsjæle. Det gælder også bestyrelsesarbejdet. HVR er en meget aktiv klub, som tilbyder flere typer ridning: Dressur, springning, voltigering og handicapridning, lyder det fra klubben.

Men corona har gjort det svært at drive rideskole, fordi de mange restriktioner gør, at personer ikke må forsamles. Herunder kan du læse, hvordan klubben klarer sig gennem krisen.

Motion af hestene

Vi har en rigtig stor elevskole og ikke særlige mange private der benytter vores faciliteter, 10 heste fra 3 forskellige nabogårde og 4 pensionærer opstaldet i vores stald. Så det er ikke den store koordinering i forhold til de private, men nærmere for at få motioneret vores 22 elevheste, fortæller Rikke Modell Nielsen, der er formand i rideklubben.

Vi har valgt at være en samlet kerne af 10 ryttere, som motionerer elevhestene i hverdagen. Alle har arbejde eller skole, men heldigvis har nogle af rytterne meget fleksible arbejdspladser, som gør det muligt at ride fra 12-15, inden de store teenagere får fri fra skole. 


På den måde kører vi et treholdsskift, hvor der aldrig er mere end 3 personer til elevhestene, hvilket giver mulighed for andre ryttere både i ridehuset, på banene eller i stalden samtidig med, at elevhestene bliver motioneret.

Rikke Modell Nielsen, formand HVR

Ingen undervisning

Vi har valgt at lukke helt ned for al undervisning, da vi ikke kan få det til at fungere med kun en stald og et ridehus uden, at der var for meget overlap mellem ryttere, forældre, undervisere osv.

Økonomien

Det er hårdt for økonomien at holde coronalukket. Vores medlemmer er søde og loyale og betaler for at holde klubben i gang til, vi kan starte op igen.
For at få lidt ekstra penge i kasse har vi arrangeret et nytårslotteri, hvor lokale erhvervsdrivende havde sponsoreret nogle præmier. Det var en rigtig stor succes og mange medlemmer deltog.

Læs mere

Sådan klarer Tinglev Rideklub sig gennem coronakrisen

I Sønderjylland ligger Tinglev Rideklub, der ligesom resten af de danske rideklubber har måtte forholde sig til restriktioner og anbefalinger, der er kommet i kølvandet på coronapandemien.

Hverdagen for rideskolehestene

Rideskolehestene har stort set alle hestepassere, som har lov til at komme og ride dem – både i hverdagene men også i weekenderne, nu hvor undervisningen er på pause. Og ellers er vores daglig leder Karin og tager sig af dem, sammen med det øvrige personale, fortæller Tinglev Rideklubs næstformand Belinda Kramer.

Økonomi

Vi mister selvfølgelig indtjeningen på undervisningen, Vi er heldig at der ikke er lukket for handicapridningen, da det er med til at vi ikke mister lige så meget som i foråret, da der blev lukket helt ned. Og så er det godt at vi har en okay økonomi.

Forsamlingsforbuddet

Vi har zoneinddelt rideskolen, og alle er gode til følge reglerne med ikke at være for mange personer i zonerne.

Retningslinjer for Tinglev Rideklub

Når brugerne besøger Tinglev Rideklubs hjemmeside, er det første de møder oplysninger om retningslinjerne. De lyder således:

Så blev restriktionerne skærpet igen, gældende fra onsdag d. 6/1-2021.

• TRK lukker midlertidigt ned for udefrakommende ryttere uden ridehuskort. Dvs at hvis du allerede har fast ridehuskort, må du forsat komme og benytte hallerne.
• MEN hvis du er en af dem der vælger at betale for brug af ridehus pr. gang over MobilePay, så må du ikke benytte ridehallerne på TRK, indtil vi giver grønt lys igen.
• Der er lukket for yderligere salg af ridehuskort i en ukendt periode.
Forsamlingsforbuddet er sat ned til max 5 personer og dette gælder både ud og inde på TRK.
• Dvs. max 5 personer i hver zone
• Mundbind er stadig påbudt i haller, stalde samt rytterstue osv.
• Afstandskrav er sat op til 2m, det vil sige at der f.eks skal være en plads fri imellem opsadlingsspiltovene.
• Vi opfordrer til at ride ude, hvis vejret er nogenlunde til det.

Der er startet handicapridning op igen, dvs at rytterstuen og den lille ridehal er lukket for alle andre på de tidspunkter.
Husk at vores ansatte har fortrinsret på TRK og de er der for det meste om formiddagen, tag hensyn.
I weekenderne er det foderholdene, der har fortrinsret, vis også hensyn der. Så forsøg ikke at være i stalden imens foderholdene er der i weekenderne.
Vi vil gerne undgå et bookingsystem til stalden, men vi må se.
Bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer, hold afstand og vask hænder og sprit af. Og husk, RID & SKRID gælder stadig.

Læs mere

Sådan klarer Herning Rideklub sig gennem coronakrisen

Hverdagen i rideklubben

Vi har lukket ned for elevskolen i hverdagene. Parterne kommer og passer deres partsheste i weekenden. Hver part er pasningsansvarlig for 2 heste, så de rider deres egen part og passer nabohesten. Og så har de en dag hver i weekenden. På denne måde bliver der meget færre børn på stedet på samme tid – faktisk næsten ingen. De heste som ikke har part, passer personalet. Jeg rider selv nogle af dem i løbet af ugen, fortæller daglig leder og underviser ved Herning Rideklub, Kristina Tägtström.

Online-undervisning

I denne uge har vi online undervisning, og i næste uge starter vores elevskole op igen. Dette lyder måske lidt mystisk, men vi har fundet en måde, hvor alle børn i elevskolen kan komme og ride – hvor de rider ude og kun 2 af gangen. Det er et stort setup og der kommer info op hjemmesiden, når jeg har gennemtænkt alle scenarier.  Forældrene er meget forstående omkring alt dette, og vi fakturere næsten som normalt, da vi jo tilbyder undervisning. Alle betaler for en ridetime, og her bliver de så tilbudt 2 timers onlineundervisning. 

Online-undervisning har været et stort hit

Adgang forbudt for uvedkommende

Vores stalde er meget delt op, vi har ca 60-70 heste fordelt ud på 5 stalde. Opstalderne rider på mere skæve tidspunkter, og vi har alle 3 ridehuse i brug( maks 5). (til motion af hestene), og vi har skilte rundt om rideskolen, hvor der står ingen adgang.

Da vi jo ligger i byen, vil alle familier jo gerne forbi og hilse på hestene. Men det må de ikke i disse tider. Der er ingen tvivl om at det er kritisk, at vi ikke må holde stævner, da det jo er en indtægt som mange klubber lever af. 

Retningslinjer for Herning Rideklub

Når brugerne besøger Herning Rideklubs hjemmeside, er det første de møder oplysninger om retningslinjerne. De lyder således:

Herning Rideskole tager selvfølgelig de, til enhver tid, gældende restriktioner til efterretning.
Lige nu gælder det at:
– Forsamlingsforbuddet er på maks. 5 personer – uanset alder
– Indendørs idræt er lukket for offentligheden
– Indendørs foreningsaktiviteter lukkes ned
– Herning Rideskole er generelt lukket for offentligheden


Dette betyder, for Herning Rideklub:
Brug af mundbind
Alle personer over 12 år SKAL bære mundbind på indendørs, når man er stående eller gående.
Vi skal endnu en gang understrege at kravet om mundbind SKAL overholdes! Dette betyder at mundbind skal bæres:
– I ridehaller
– I stalde
– I rytterstuer, på toiletter osv.
Kravet gælder ikke for rytterne, mens de udfører deres sport.
Herning Rideklub anbefaler at mundbind bæres udendørs hvis man er ”på vej ind” – eks. hvis man går fra stalden mod ridehallen osv.
Hvis man ikke bærer mundbind indendørs kan man ikke færdes på Rideskolen. (dette gælder dog kun i begrænset omfang for
personalet)


Indendørs idrætsfaciliteter
Vi kan motionere vores heste – dette betyder at partsryttere og privatryttere kan benytte ridehallerne således heste og ponyer kan motioneres korrekt og forsvarligt.
Der må dog aldrig være mere end 5 personer af gangen i den enkelte hal.
Restriktionerne betyder desværre at der ikke kan afholdes holdundervisning i ridehallerne


Forsamlingsforbud
Der er som udgangspunkt forbud mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted samtidig.
Dette betyder at der på intet tidspunkt må være mere end 5 personer i det enkelte staldafsnit, respektive ridehal.
Dette betyder at man ALDRIG må samles mere end 5 personer tæt på hinanden – og at der til enhver tid skal holdes en afstand på ca. 2 meter til andre i en sådan forsamling! Endvidere må der i hele stalden aldrig være mere end 10 personer ad gangen.
Flg. gælder – uden undtagelse:
– Er du det mindste sløj, så bliv hjemme.
– Er du i selvisolation fordi du har været i nær kontakt med en smittet kan du IKKE komme på Rideskolen – i tvivlstilfælde kan
du kontakte den daglige leder, alternativt Bestyrelsesformanden.
– Man skal bruge MINDST mulig tid på rideskolen (kom herned, pas hesten, tag hjem)
– Så få hjælpere/forældre på rideskolen som muligt
– Der må IKKE medbringes gæster/venner/veninder/familie på Rideskolen
– Hold min. 2 meters afstand når i færdes i staldene
– Undgå fysisk kontakt med andre – ingen knus, kram og håndtryk!
– Hold god håndhygiejne – sprit og vask hænder – OFTE!

Partsryttere
Der vil blive tilsendt en separat plan til hver enkelt partsrytter omkring pasning af deres heste. Således man som partsrytter får muligheden for, enkelte dage i ugen, at passe sin hest. Dette gøres af hensyn til dyrevelfærden – hesten skal passes, strigles, have ordnet hove etc. og man kan også skridte/trække en tur i skoven. Indendørs ridehaller kan ligeledes benyttes så længe forsamlingsforbuddet ikke overskrides. Den fremsendte tidsplan SKAL overholdes!


Private opstaldere

Private opstaldere må fortsat komme og passe/motionere deres heste – vi indskærper dog at ovenstående retningslinjer omkring forsamlingsforbud og mundbind SKAL overholdes.
Vi har klar en forventning om, at forældre også påpeger disse regler overfor børnene inden de kommer ned på Herning Rideskole – det er alles ansvar, ikke kun personalets.
Vi skal for alt i verden undgå smittekæder på Herning Rideskole – men det kræver mere end nogensinde at vi tænker og godt om, hjælper hinanden og BRUGER MINDST MULIG TID PÅ RIDESKOLEN HVER ISÆR!

Læs mere