Skip to main content

Tag: Repræsentantskabsmøde

Et nyt medlem af DRFs bestyrelse

Efter en smule indledende udfordringer kom der styr på den digitale afstemning til bestyrelsen under forbundets repræsentantskabsmøde i Middelfart. Bortset fra tiden det tog, for at få helt styr på at alle kunne logge ind og stemme, så var det en positiv udvikling på repræsentantskabsmødet, for selve afstemningen gik lynhurtigt.

To pladser og fem kandidater

Forbundets formand Ulf Helgstrand var ikke på valg i år, bestyrelsen havde besluttet at gøre ham til æresmedlem i forbundet, hvilket i høj grad kom bag på ham.

Læs også: 2 nye æresmedlemmer i rideforbundet

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og to modtog genvalg (Jørgen Mertz og Tina Callesen) Ulla Tørnæs havde givet formanden besked på, at hun trak sit kandidatur, da hun ikke længere kan finde tid i en travl kalender, til at sidde i rideforbundets bestyrelse. En post hun har været meget glad for at have, understregede formanden, da han sendte en hilsen fra hende til repræsentantskabet.

Der skulle stemmes om de tre pladser, mellem de eksisterende medlemmer og de tre nye kandidater til posten: Jakob Schou fra Karlslunde Rideklub, Helle Juul, Langelands Sportsrideklub og Bo Gejl fra Ikast Rideklub.

Følgende 3 kandidater opnåede flest stemmer og blev dermed valgt ind som ordinære medlemmer:

 • Tina Callesen: 205 stemmer
 • Helle Juul: 203 stemmer
 • Jørgen Mertz: 196 stemmer

Det betød genvalg til Tina Callesen og Jørgen Mertz, mens Helle Juul er ny i forbundets bestyrelse. Læs mere om Helle Juul i hendes præsentation: Helle Juul_opstilling til hovedbestyrelsen 2022.pdf

Der blev stemt om 1 vakant post som 2. suppleant i bestyrelsen. Jakob Schou og Bo Gejl kandiderede begge til posten. Bo Gejl modtog flest stemmer (227) og blev dermed valgt ind.

Læs også: Velfortjent hæder til ildsjæle i rideforbundet

Velfortjent hæder til ildsjæle i rideforbundet

Der var en rigtig god stemning i salen ved rideforbundets repræsentantskabsmøde, da tiden kom til at hædre nogle af de mange ildsjæle, som gør en forskel.

Der blev uddelt ærestegn til: Jens Kryger Nielsen, Kim Rosenhart, Eva Stæhr Iversholt, Per Krohn, Bjørn Munk Hansen, Helle S. Madsen, Kurt Christensen, Per W. Nielsen.

Bibi Hollenberg blev Årets Official, præsenteret af Thomas Vogt Hansen. Foto: Zibrasport Equest

Som noget nyt blev der indstiftet en ny pris ”Årets Official” for at hædre og sætte fokus på de mange officials, som gør et stort arbejde. Fem var nomineret, Eva Stæhr Iversholt, Inge-Marie Hald, Laura Langheden Pape van Huisstede, Gabrielle Okholm Andersen og Bibi Hollenberg, og det blev et populært valg af sidstnævnte.

Det blev Egum Rideklub, som modtog titlen ”Årets Rideklub“. På baggrund af deres nytænkning under coronapandemien. De har set muligheder fremfor begrænsninger. Det har investeret og tænkt nyt, blandt meget andet.

Egum Rideklub blev udnævnt til årets rideklub, og det var Brian Krogsgaard og Torben Iversen, som blev præsenteret af Tina Callesen.
Foto: Zibrasport Equest

10 nye klubber optaget

Sædvanligvis blev der optaget nye klubber i forbundet, og i år var det hele 10 nye rideklubber der søgte og blev optaget i forbundet

Birgittelyst Rideklub – BIG

Sportsrideklubben Hedeland

Maglebjerg Sportsrideklub

Stald Hesselbjerge

Sjølund Rideklub

Sportsrideklubben Stald Spir

Stald Tankefuld

Tribler Equestrian

Vallensbæk Rideklub – VLR

Vilhelmsdal Sportsrideklub

10 nye klubber optaget i forbundet. Foto: Zibrasport Equest

Ridesportens adgang til naturen er under pres

Der er netop oprettet 15 naturparker rundt om i landet, og det begrænser bl.a. rytternes adgang til naturen. Lars Bruun, der er Naturkonsulent for DRF, talte om den nye virkelighed med de 15 naturnationalparker, en politisk beslutning, som der ikke er større forhåbninger om at ændre på.

Naturstyrelsen samarbejder på tværs mellem rideklubber, ridesteder og kørefolk, og det skal ske i det, som kaldes et ride- og kørelaug, det betyder blot, at man i klubben skal udpege en, som er ansvarlig for samarbejdet og kontakten med Naturstyrelsen. Og man får kun indflydelse ved at indgå i dialogen. Det gode samarbejde betyder også, at man kan få anlagt ridestier, fortæller Lars Bruun. Det kan laves som en underafdeling af en eksisterende klub, en Facebookgruppe mv.

”Som medlem af DRF er man medlem af friluftsrådet, og de har penge, som kan bevilliges til aktiviteter som lokale ridestier. Jeg kan kun opfordre til, at man fra klubben tager kontakt til det lokale friluftsråd,” opfordrer Lars Bruun.

Samarbejde

“Vi vil gerne samarbejde med de lokale ridelaug, så vi kan sikre de adgangsforhold der skal til, for at sikre adgang til skoven. Det kommer til at ske via skydelåger ind i området, og derfor er det vigtigt vi får et samarbejde med de lokale ryttere/klubber om, hvordan det gøres bedst muligt, forklarer Lars Bruun, som understreger vigtigheden af samarbejde med lokale mountainbike klubber og andre klubber, som bruger naturen.

Ridespor Danmark

Ridespor Danmark er et samarbejde der involverer Dansk Ride Forbund, og Dansk Islandshesteforening. Projektet går ud på at sikre ryttere adgang til naturen på lige fod med vandrer og cyklister. Der er et overordnet formål med projekt ”Ridesport Danmark”:

At natur- og motionsryttere fremadrettet har lige adgang til at færdes i det åbne land, i private skove, i offentlige skove samt naturnationalparker som øvrige brugergrupper.

Videreudvikle et web-baseret kortværktøj der viser alle lovlige rideruter i Danmark,

Samarbejde på tværs af udvalgte idrætsgrene, og i fællesskab varetager den fælles indsats med at løfte den reelle adgang til naturen.

Tove Urup Madsen er projektleder for ”Ridespor Danmark”, og der samarbejdes med flere grupper, som bruger naturen for at sikre adgang.

I loven står der kan hegnes, men miljøministeren har lænet sig op ad, at der skal hegnes i Naturnationalparkerne. ”Og det er vi ikke enige i. Vi vil gerne have mere natur, og styrket biodiversiteten, men man kunne arbejde med, at etablere lige så meget terræn udenfor Naturnationalparkerne, som det man hegner. Vi har ikke lyst til at ride bandt vilde heste og kreaturer, vi skal kunne ride forsvarligt i skovene, også med vores elever i elevskolen. Vi er ikke hysteriske, der er for farligt at ride i de indhegninger”, understreger Tove.

”Kommunerne hegner, men det kan vi faktisk rykke på, fortæller Tover det har Esbjerg Rideklub, der har været en dialog med kommunen, for at sikre fortsat adgang for klubbens ryttere til naturen.”

Hun fortæller, at der arbejdes på flere fronter bl.a. med møde med Miljøministeren, foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, foretræde for Folketingets Kulturudvalg, debatindlæg breve mv.

”Vi er flere organisationer, som arbejde i samme retning, og mange er bekymrede for, at idrættens adgang til naturen bliver begrænset.”

Hvis parkerne kommer til at udgøre 60.000 hektar, vil det sige, at der vil blive nationalparker på 39% af det skovareal, som anvendes til skovidræt. Det er en tredjedel af det areal, der er til rådighed.

”Der er ikke evidens på, at store græssere er den eneste vej at gå i forhold til at sikre biodiversiteten,” understreger Tove.

Kig mere på Ridespor Danmark

Hør Daniel Bachmann Andersen fortælle om sin brug af naturen HER

Kampvalg til bestyrelsen i rideforbundet

Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde finder i år sted lørdag 2. april på Severin Kursuscenter i Middelfart. For første gang siden 2019 er der tale om et fysisk møde. Repræsentantskabsmødet 2022 indeholder traditionen tro både et formiddags- og eftermiddagsprogram. Formiddagsprogrammet starter kl. 9.30 og består af tre blokke; én med tre forskellige temaspor efterfulgt af to blokke med plenumoplæg.

Se programmet for dagen

Eftermiddagsprogrammet starter kl. 13.30, og er det formelle repræsentantskabsmøde.

Kampvalg til bestyrelsen

Forbundets formand Ulf Helgstrand er ikke på valg i år, men der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle modtager genvalg (Jørgen Mertz, Tina Callesen, Ulla Tørnæs) desuden er der tre nye kandidater til posten: Jakob Schou fra Karlslunde Rideklub, Helle Juul, Langelands Sportsrideklub og Bo Gejl fra Ikast Rideklub.

10 klubber søger om optagelse i forbundet, og så er der ingen indkomne forslag repræsentantskabet skal tage stilling til i år.

Det er også i forbindelse med repræsentantskabsmødet, at der er fokus på at hædre enkeltpersoner, klubber og officials for deres indsats for sporten og forbundet.
Der skal uddeles følgende priser:
 • Årets Klub
• Årets official
• Ærestegn

Eftermiddagens repræsentantskabsmøder åbner traditionen tro med bestyrelsens årsberetning. Her sættes der fokus på de flotte sportslige resultater i 2021. Tilpasningen af eliteafdelingen. Strategi 2030, med meget mere. Årsberetningen kan læses i sin helhed HER.

Ulf Helgstand blev genvalgt – Ulla Tørnæs er ny i bestyrelsen

Årets online Repræsentantskabsmøde i Dansk Ride Forbund er nu afsluttet, og samtlige afstemninger og valg er dermed gennemført. Det er første gang, Repræsentantskabsmødet har været afholdt online med live-afstemninger samt præsentationer og årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Optagelse af nye klubber
Alle 3 nedenstående klubber blev optaget som nye medlemmer af DRF med følgende stemmetal:

 • Vestbyens Rideklub: 181 ja-stemmer
 • Tarm og Omegns Rideklub: 185 ja-stemmer
 • Vipperød Sportsrideklub: 172 ja-stemmer

Se præsentationer af klubberne HER.

Bestyrelsens fremsatte forslag om at omformulere vedtægternes §2 (formål)
Forslaget blev foreløbigt vedtaget med 170 ja-stemmer. Forslaget skal jf. vedtægterne også behandles på næste års Repræsentantskabsmøde, hvor det vil kunne vedtages endeligt. Læs den nye formulering her.

Årets Klubpris
Stevns Rideklub, Stutsborg Rideklub, Odsherred Rideklub, Frederiksværk Rideklub og Nordøstsjællands Rideklub var nominerede til prisen. Stevns Rideklub blev tildelt prisen som Årets Klub 2020. Stort tillykke til Stevns Rideklub!
Se præsentationer af alle klubber her.

Valg af formand
Den siddende formand, Ulf Helgstrand, blev genvalgt som formand af bestyrelsen. Stort tillykke!

Valg til bestyrelsen
Der blev stemt om 3 vakante bestyrelsesposter for en 2-årig periode og 1 vakant bestyrelsespost for en 1-årig periode. Derudover var der 2 vakante suppleantposter for hhv. en 2-årig og 1-årig periode.

Følgende 4 kandidater opnåede flest stemmer og blev dermed valgt ind som ordinære medlemmer:

 • Ditte Bach Sørensen: 164 stemmer (2-årig periode)
 • Jakob Blicher Ravnsbo: 150 stemmer (2-årig periode)
 • Thomas Vogt Hansen: 149 stemmer (2-årig periode)
 • Ulla Tørnæs: 139 stemmer (1-årig periode)
  Med 105 stemmer er Jakob Schou valgt som 1. suppleant (for en 1-årig periode)

Lis Mølholm Juul er desuden valgt som 2. suppleant (for en 2-årig periode)
Bestyrelsen ser dermed således ud.

Valg til appeludvalget (2 ordinære pladser + 1 suppleantpost)
Alle de opstillede kandidater blev genvalgt:

 • Carsten Lorentzen (ordinært medlem/formand)
 • Lars Langhoff (ordinært medlem)
 • William Kanta (suppleant)

Valg af revisorer
Nuværende revisor og revisorsuppleant fra statsautoriserede revisorer fra Ernest & Young P/S modtog genvalg og blev godkendt.

Ulla Tørnæs klar til at kæmpe for ridesporten

Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde bliver afviklet online i år, lørdag 17. april. Der fire pladser ledige til bestyrelsen, og en af dem har ponymor og folketingsmedlem for Venstre Ulla Tørnæs besluttet sig for at gå efter. Udover Ulla Tørnæs, opstillet af Sportsrideklubben, og Jakob Schou, opstillet af Karlslunde Rideklub, kandiderer to nuværende bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til de fire poster.

Drives af kærligheden til heste og ridesporten
Ulla Tørnæs, 58 år, har gennem snart 30 år som folkevalgt politiker haft mange forskellige opgaver, herunder har hun bl.a. været minister i knap 12 år. Nu opstiller hun til bestyrelsen i Dansk Ride Forbund, og hun udtaler til Zibrasport Equest: – Min kærlighed til ridesporten kan på ingen måde bortforklares eller underdrivers. Jeg er kommet til et punkt, hvor jeg tror på, at min erfaring fra mange år i politik, hvor jeg har været vandt til at finde løsninger og træffe beslutninger, kan bidrage i rideforbundet på en positiv måde.
Som Ulla Tørnæs understreger har hun ikke en super stærk kluberfaring, men det er der flere andre i bestyrelsen, som kan bidrage med.
– Jeg tror, jeg kan noget andet, som vil gavne Dansk Ride Forbund, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at bruge mine kompetencer og min viden på, forklarer hun.
Under corona-nedlukningen har der været mange beslutninger, som har berørt hele hesteverdenen og herunder beslutninger truffet ud fra uvidenhed om sporten. Her har Ulla Tørnæs været en aktiv bidragsyder til at få ændret forholdene til det bedre for ryttere og heste.

– Jeg ved, hvordan politik fungerer, og jeg ved, hvordan man kan komme til ordet, hvor beslutningerne træffes. Jeg vil gerne bringe mine kompetencer i fra den del af verden i spil til gavn for ridesporten, uddyber Ulla Tørnæs.

Hun er født og opvokset i Esbjerg, hvor hun som barn og teenager gik til ridning på Esbjerg og Omegns Rideklub. Hun mødte sin mand Jørgen til en fest, og som hun fortæller: – Jeg skulle forklare Jørgen, at jeg er hestepige, og så plejer de at forsvinde, men den interesse havde han også.

Jørgen var som ung aktiv springrytter og har redet stævner som junior og youngrider.
– Da vi fik børn sammen, var vi ikke i tvivl om, at det var den sport, vores børn skulle være en del af. Og det er heldigvis lykkes.
Alle tre er ryttere. Hele familien er i dag medlem af Holstebro Sportsrideklub (HOSK), hvor børnene i sin tid startede med deres første pony.
Ulla Tørnes skriver bl.a. i sin præsentation til rideforbundets repræsentantskabsmøde: “Vi har været så heldige, at vores børn har repræsenteret Danmark til både Nordisk- og Europamesterskaberne i ponyspringning, ligesom vores yngste datter Anna Sofie fik lov at ride med Dannebrog på jakken til det første FEI Jumping Ponies Trophy Tour, som er en del af World Cup-stævnerne.
Ridesporten er en kæmpe glæde for mig og min familie, her har vi mulighed for et helt unikt samvær – med glæder og sorger, bekymringer og begejstring over samarbejdet med hestene og resultaterne på stævnepladsen. Ridesporten har været med til at præge og forme mine børns udvikling og give dem en god start på voksenlivet med fokus på værdier som pligtopfyldelse, respekt og ansvarsfølelse.”

– Jeg er dybt taknemmelig for det, vi har sammen, det samspil og samvær man får med sine børn i ridesporten, det er noget, vi har med resten af livet. Og det er en gave, som jeg sådan kunne håbe flere får øjnene op for, slutter Ulla Tørnæs.

Dansk Ride Forbunds kandidater til bestyrelsesposterne kan ses HER

Herunder kan man se Ulla Tørnæs’ videopræsentation forud for valget: