Skip to main content

Tag: Coronavirus

Nyt fra DRF om indendørs idræt i juleferien

Dansk Ride Forbund har lagt følgende nyhed på deres site, der drejer sig om en opdateret udmelding fra Kulturministeriet ang. indendørsidræt i juleferien. Der bliver bl.a. svaret på, hvilke slags indendørs idrætsaktiviteter det konkret er, man opfordrer folk til ikke at deltage i frem til 5. januar:

Opfordringen går på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv.

I den nye Q&A uddyber Kulturministeriet, at opfordringen om ikke at deltage i indendørs idrætsaktiviteter er møntet på indendørs træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv., men at den ikke omhandler individuelle eller selvorganiserede aktiviteter.

Det vil sige, at opfordringen ift. ridesporten omfatter eksempelvis elevskoleundervisning, ridestævner, ridelejre mv., men at den ikke omfatter enkelte rytteres ridning/træning/undervisning etc., så længe man samtidig tager hensyn til anbefalingerne om at bremse smittespredning. Der er tale om en opfordring fra Epidemikommissionen og ikke et påbud.

Hvis foreninger vælger at gennemføre indendørs aktiviteter i juleferien, så anbefaler DIF og DGI under alle omstændigheder at gøre det på en måde, så aktiviteten bliver afviklet under hensyntagen til myndighedernes overordnede intention: At danskerne begrænser deres sociale kontakter i juleferien.

Læs evt. mere på kulturministeriet hjemmeside.

Klubber kan søge om kompensation for aflyste aktiviteter

Som tidligere nævnt vil klubberne kunne søge om kompensation for mistede indtægter, hvis man vælger at aflyse planlagte aktiviteter i juleferien, da folketingets partier har afsat 20 millioner kroner til dette formål.

 Læs mere her

Dansk Ride Forbund: Seneste coronarestriktioner og anbefalinger

Dansk Ride Forbund skriver følgende:

Restriktioner:

Krav om mundbind eller visir indendørs
Der er indført krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når man opholder sig på en indendørs idrætsfacilitet (ridehaller, stalde, rytterstuer osv.). Dette gælder frem til den 17. januar. De endelige retningslinjer er ikke udarbejdet, men DIF og DGI antager, at udøvere, instruktører mv. bliver undtaget, som det tidligere har været tilfældet. Dette følger DRF naturligvis op på, så snart vi ved mere.

Ingen betalende tilskuere ved idrætsarrangementer
Frem til den 17. januar 2022 lukkes der ned for tilskuere ved en lang række arrangementer og begivenheder i kultur- og idrætslivet, herunder idrætsarrangementer med betalende tilskuere. Der er ikke angivet flere detaljer på nuværende tidspunkt, men det er DRF’s vurdering, at netop denne restriktion ikke er relevant for eventuelle stævner og arrangementer i ridesporten i den pågældende periode.

Anbefalinger:

Skru ned for indendørs idrætsaktiviteter
Udover de ovennævnte restriktioner opfordrer myndighederne til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter mv., i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner. På nuværende tidspunkt ved vi ikke 100%, hvilke aktiviteter, der hører ind under her (undervisning, stævner, etc.), men vi håber på en afklaring via DIF i dag eller tirsdag.

Da der er tale om en anbefaling og ikke en restriktion, er det altså op til den enkelte at afgøre, om man ønsker at deltage i aktiviteter. Som klub kan man også vælge at aflyse sine indendørsaktiviteter frem til 5. januar, og i den forbindelse bliver der oprettet en hjælpepulje på 20 mio., som kan søges af de foreninger, der oplever tab i forbindelse med aflysning af aktiviteter. Eksempelvis i forbindelse med en aflysning af et julestævne. Dette melder vi nærmere ud omkring, når vi ved mere.

Vi har fuld forståelse for, at det er frustrerende og forvirrende igen at skulle forholde sig til restriktioner og anbefalinger, og som altid er I mere end velkomne til at kontakte os via mail eller telefon, hvis I har brug for sparring eller rådgivning. 

Læs mere på kum.dk

Man fodrer ikke heste med hundekiks og rødbeder

I tre år har Mie Wede haft heste gående på sommergræs på en 4,5 hektar stor skov ved Kettinge på Lolland. Skoven er privat, og de 11 heste og ponyer bliver tilset og passet af ejere flere gange i løbet af dagen. Men som med så mange andre steder i landet, har corona-nedlukningen betydet øget aktivitet på veje og stier af folk, der har været ude og nyde den danske natur, og det har Mie Wede også kunnet mærke.

Uventet meget opmærksomhed på folden
På folden er der flere forskellige muligheder for vand, blandt andet to badekar, nedgravet drænsøer samt 4 x 90 liter baljer, der står mellem buske og krat. Vandet hertil kommer fra en 2000l vandtank placeret ved folden. Men netop hestenes adgang til vand, var det, der i første omgang gjorde Mie opmærksom på, at tingene var anderledes under Corona.

”Det er tredje år, vi har hestene på den fold, og der har aldrig været nogen problemer. Men sidste forår blev jeg ringet op flere gange og fik skældud over, at hestene ikke havde vand. Jeg måtte forklare, at de havde mange muligheder for at drikke og var under dagligt opsyn. Det hjalp ikke. Jeg blev efterfølgende kontaktet af dyreværnet, der også havde fået henvendelser om manglende vand på folden. Hun kendte dog til folden og til de to drænsøer, der tidligere var blevet etableret til køer, så hun var ikke bekymret.”

Skiltet på vandvognen med de 2000l vand er det første man støder på ved folden.
Foto: Mie Wede

Som nævnt går der 11 heste på folden i skoven, og Mie fortæller, at karrene selvfølgelig bliver holdt rene for alger og bundfald, og at ejerne af de 11 heste har en fast plan for at tilse hestene. Så det skorter ikke på opsyn. Man kan selvfølgelig sige, at det er godt, at der bliver holdt øje med heste, der går væk fra bebyggelse, men det skal jo heller ikke være sådan, at alle forbipasserende griber røret uden først at orientere sig om forholdene, og hvis hestene i alt almindelighed ser ud til trives.

Mad over hegnet og spiserørsforstoppelse
Det er dog også ved de to badekar, Mie kan se, at hestene blev fodret over hegnet. Hun har både fundet gulerødder, æbler og brød i og uden om karrene. En dag lå der sågar en halv rødbede i vandet, og de har fundet godbidder til hunde på folden. Ikke særligt betryggende for hverken hestene eller deres ejere, især ikke når nogle af hestene tidligere har haft problemer med forfangenhed.

”En dag kom vi ned på folden, og så stod en af hestene og prøvede at hoste og så rigtig skidt ud. Vi fik selvfølgelig fat i dyrlægen, der kunne konkludere, at det var spiserørsforstoppelse. Hesten blev behandlet og fik det godt, men hvem ved, hvad den har spist, for at få det sådan,” fortæller Mie.

Skiltning der forhåbentlig virker
Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at der bliver åbnet helt op i første halvdel af 2021, så Mie er allerede nu klar over, at strømmen af glade naturnydere nok ikke aftager i løbet af foråret eller sommeren. Derfor har hun en plan for, hvordan hun bedst muligt kan informere de mange mennesker, der kommer forbi folden.

“Vi laver nogle gule skilte ala dem, hvor der står, at der er strøm på hegnet. Vi hænger en snor op, hvor vi samler alle informationer som telefonnumre og fodring forbudt. Så håber vi, det kan afhjælpe problemet til sommer,” slutter Mie.

Folden hvor Mies heste går på sommergræs. Foto: Mie Wede

Problematisk: Fodring af heste er blevet en del af udflugten

Jeg har oplevet, at folk kommer cyklende med kurve fyldt med gulerødder og brød, som de vil fodre hestene med.

Cia Hedenquist

Fodring af hestene er blevet en del af udflugten
Cia Hedenquist er bekymret for sin 17-årige DV hoppe ’Maren’. Hoppen har cushings, og går derfor på sygefold og er på en velovervejet diæt. Maren er opstaldet på Parcelgården ved Glostrup, og foldene ligger ud til et gangsystem, hvor folk både cykler og går forbi. Allerede fra marts 2019 gav corona-nedlukningen øget aktivitet rundt om gården, og det er noget, der er forsat helt ind i 2021.

Ifølge Cia er det især de lidt større udflugter, der ligger vejen forbi gården. Folk skal ud at gå og bevæge sig i under nedlukningen, og det er jo en god ting. Problemet er bare, at de tror, at fodringen af hestene er en del af udflugten.

”En gulerod gør ikke det store, men der kommer mange nye forbi gården, og når de alle har en pose gulerødder med, så bliver det pludseligt mange. Min hest har oveni købet cushings. Så den kan slet ikke tåle mængden af sukker, der er i gulerødderne. Det betyder jeg er nødt til at jage ubudne gæster væk for at passe på min hest, selv om der er skiltning med fodring forbudt. Nogle gange har jeg prøvet at forklare dem, at det vil svare til, at jeg gik ind i skolen og gav deres børn Red Bull, når de står og fodrer min hest med gulerødder. De fleste forstår, hvad jeg mener, de har bare ikke tænkt over det.”

Skiltet ved foldene hvor Cias hest er opstaldet

Flere går igennem stalden
Parcelgården er et privat område, men Cia fortæller også, at det er blevet meget mere normalt for folk at gå ind i stalden som en del af deres tur. Dette på trods af, at der står PRIVAT, og at man kun må komme i stalden, hvis man har et ærinde. Det er ikke fordi, at man skal være afvisende overfor folk, der gerne vil ’snuse’ lidt til heste og ridesport. Men der er naturligvis heller ikke nogen, der er interesseret i, at stalden bliver et udflugtsmål. Det har både noget med sikkerhed og hestenes sundhed at gøre. Denne strøm af glade vandrefolk tager sandsynligvis af, når der gradvist åbnes op for samfundet igen. Men indtil da, giver det bekymring blandt hesteejerne.

Ideer til et nemt forståeligt skilt?
Som sagt er der skiltning på Parcelgården med, at hestene ikke må fodres, men at man naturligvis gerne må nyde dem på afstand. For hestefolk er budskabet klokkeklart, men er det også det for ikke hestefolk? Spørgsmålet er, om skiltningen kan gøres lettere forståelig for alle.

”Jeg kan huske i gamle dage i Zoo, så var der sådan et billede af, at aben ikke måtte fodres, fordi den kunne blive syg. Aben holdt sig på maven, og det var noget, alle kunne afkode. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde sådan et skilt med en hest, der holdt sig på maven eller noget i den stil. Så alle kan forstå skiltningen og konsekvensen af fodringen.”

Vi synes, det lyder som en rigtig god ide – og giver hermed opfordringen videre til alle hesteinteresserede grafikere derude. Hvis nogen kan designe sådan et skilt (eller allerede har gjort det), vil vi gerne dele det fra vores platform.

En illustration fra zoo, der viser at dyrene bliver syge ved forkert fodring

Tilbage til Cia, der nøje følger udviklingen med strømmen af glade naturnydere og fodring af hestene.

”Jeg har overvejet, om jeg skulle lave et opslag i lokalavisen eller noget i den stil. Det her handler om min hests sundhed, men jeg kan jo heller ikke stå vagt foran folden hver eneste dag. ”

Sådan klarer Skovbogård Rideklub sig gennem coronakrisen

Her hos os har al rideundervisning været aflyst siden 9. december. Det har skabt udfordringer ift. pasningen af hestene, logistikken i stalden og ikke mindst økonomien. Derudover har vi brugt meget krudt på at kommunikere til medlemmerne – og så er vi ved at omsætte vores teorikursus til et videokoncept.

Rideskoleponyerne bliver stadig striglet – her er det Lille Jens, som får en tur med børsten.

Ift. hestene: 

Det er ejeren af stedet, som står for den daglige pasning af både rideskoleheste og privatheste (fodring, udmugning etc.). Den del kører altså uændret. Et par af vores hjælpere, som normalt assisterer med børneholdene, motionerer de store rideskoleheste på skift, så de ikke kommer fuldstændig ud af form og vi minimerer risikoen for kolik etc. Ponyerne kommer kun på fold, og nogle dage kommer de også ind at løbe i ridehuset.

Det er jo lidt af en balancegang, for vi vil gerne have, at de er ude at røre sig så længe som muligt – omvendt kan de jo heller ikke være ude i for mange timer så de bliver kolde, begynder at spise jord etc.
Ejer og hjælpere prøver at få striglet alle heste på skift, så de ikke bliver alt for langhårede, vi undgår hudproblemer etc. – og fordi mange af hestene savner den daglige menneskelige kontakt. Så ja, et stort arbejde på relativt få hænder for at heste og ponyer skal forblive sunde og raske, selvom de ikke bliver brugt som sædvanligt. 

Ift. logistikken i stalden

Privatrytterne kommer stadig og rider deres heste, og derudover er der altså de hjælpere, som motionerer rideskoleheste. Ejeren af stedet koordinerer løbende med folk, så vi ikke bliver for mange i stalden, hvilket fungerer fint. Eks. rider dem, der har mulighed for det, om morgenen. 

Ift. økonomien

Vi har opfordret vores medlemmer til at betale for rideundervisningen i januar måned, selvom de formentlig ikke kommer til hest i løbet af januar. Som kompensation for dette er februar betalingsfri, ligegyldigt om der er ridning eller ej.
Dette er heldigvis blevet taget godt imod blandt medlemmerne. Samtidig er vi begyndt at lave teoriundervisning i videoformat som et nyt tilbud.  
Vi er ved at undersøge mulighederne for at søge støtte/få kompenseret nogle af vores udgifter, men vi ved endnu ikke noget med sikkerhed. Det er klart, at hvis nedlukningen trækker ud, så begynder situationen at se alvorlig ud rent økonomisk.

I efteråret 2020 søgte vi DIF/DGI’s coronahjælpepulje om støtte ifm. nogle aflyste arrangementer og modtog knap en tredjedel af det ansøgte beløb. Puljen er nu åben igen, men kun for tab i 2020 – vi håber meget, at der kommer en lignende pulje for tab i 2021, og at der ikke går alt for lang tid, før noget bliver meldt ud. Overordnet set er det uvisheden, som er vanskeligst. Hvis vi vidste præcis, hvad vi kunne forvente at få dækket, så kunne vi handle ud fra det, også ift. at kompensere vores medlemmer. 

Ift. kommunikation: 

Vi kommunikerer med medlemmerne via vores Facebookside. Her melder vi ud ift. restriktioner, fremgangsmåde, kompensation etc. Vi har gennem hele 2020 opfordret folk til løbende at orientere sig på siden, ligesom det står på de fakturaer, de modtager på mail. Det har indtil nu fungeret fint. 

Vi plejer at afholde et teorikursus om efteråret, og som noget nyt er vi nu gået i gang med at omsætte det til video, som vi lægger op på vores FB-side. Samtidig laver vi nogle opgaver, som de kan løse. På den måde kan vores elever lære noget nyt, når det passer ind i familiernes hjemmeskole-hverdag – og samtidig bevarer de en tilknytning til rideskolen, hestene og underviserne. Det er blevet taget rigtig godt imod. 

Se mere om klubbens mange initiativer her.

Hvordan kommer jeres rideklub helskindet gennem krisen? Send gerne din fortælling til journalist Louise Rømer

Godt nyt: Kommuner får særlig dispensation til at hjælpe foreninger

Midt i alle de dårlige nyheder for foreningslivet er der også gode nyheder. Som f.eks det brev, som kulturminister Joy Mogensen netop har sendt til borgmestre og formændene for kommunernes kultur- og fritidsudvalg.

Af brevet fremgår det, at kommunerne også i 2021 har fået lov til at udbetale lokale- og aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger (blandt andet idrætsforeninger), selvom aktiviteterne i foreningerne på grund af coronarestriktionerne er indstillet eller foregår på meget lav blus.

”Det er en kæmpe hjælp for vores foreninger, og jeg er meget tilfreds med, at kulturministeren handler hurtigt. Denne dispensation gør, at kommunerne kan holde hånden under foreningerne i en ellers fortvivlende situation. Og dispensationen er med til at sikre, at vi forhåbentlig også har stærke idrætsforeninger til danskerne, når vi kommer ud af mørket,” siger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen.


Vigtigste indtægtskilde

Udbetaling af lokale- og aktivitetstilskud er den vigtigste indtægtskilde for idrætsforeningerne, og dispensationen for de normale udbetalingskrav blev indført i marts 2020 og gjaldt året ud. Nu er dispensationen foreløbig blevet forlænget til udgangen af februar 2021 med eventuel mulighed for forlængelse.

I brevet opfordrer Joy Mogensen foreningerne til at benytte dispensationsmuligheden i de kommende måneder for at hjælpe foreninger og aftenskoler gennem krisen.

”I en brutal tid for foreningslivet giver det håb, at regeringen bakker op med tiltag som dette. Jeg vil gerne gentage ministerens opfordring til kommunerne om at benytte de muligheder, som dispensationen giver. Samtidig vil jeg rette en tak til de mange kommuner, som på eget initiativ har lavet hjælpepakker rettet mod foreningslivet,” lyder det fra DIF-direktøren.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund

DRF har opdateret deres guide ift. COVID-19

Se den samlede oversigt over spørgsmål og svar her.

Herunder følger de spørgsmål og svar, der er opdateret efter det seneste pressemøde tirsdag den 5. januar.

Hvilket antal lyder forsamlingsforbuddet på pr. 6. januar 2021?
Med virkning fra den 6. januar 2021 lyder forsamlingsforbuddet på 5 personer. Dette gælder i første omgang til og med den 17. januar 2021.
05/01-2021

Må ridehallerne benyttes til motionering af heste?
Af coronasmitte.dk fremgår det nu, at følgende er gældende for alle landets kommuner, der er underlagt skærpede restriktioner: ”Særligt vedrørende heste Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.
I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter, longering mv. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal forbuddet mod at forsamles mere end 5 personer til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er ikke lovligt at afholde undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ridehal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter af sports- og fritidsaktiviteter.”

Må der afvikles hhv. privat eller elevskoleundervisning indendørs?
Nej, det må der desværre ikke, da der er tale om en indendørs udøves idræts-, fritids- og foreningsaktivitet i begge tilfælde. Der må gerne afvikles undervisning udendørs, såfremt det gældende forsamlingsforbud på 5 personer inkl. underviseren overholdes.

Gælder forsamlingsforbuddet på 50 for børn og unge op til 21 år fortsat
efter indførelsen af de skærpede retningslinjer i alle landets kommuner?

Nej desværre ikke. Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år er ikke gældende frem til den 17. januar 2021.
I perioden må der kun være 5 personer til stede på samme sted samtidig ved idræts- og foreningsaktiviteter.

Hvordan skal vi forstå det nye forsamlingsforbud i relation til at passe/ride vores heste/færdes på klubben/gården/ridecenteret etc.?
Der er som udgangspunkt forbud mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted samtidig. Dog tolkes det i praksis af politiet således, at man godt kan opholde sig f.eks. 5 personer i stalden, 5 personer i ridehallen, 5 personer på ridebanen osv. Kravet er, at disse ’gruppe’ ikke forsamler sig og interagerer med hinanden.

Status på World Cup-kvalifikationerne

Den sidste af World Cup-kvalifikationerne i den centraleuropæiske liga i sæsonen 20/21 er netop blevet aflyst. I weekenden skulle Slovakiet ellers have budt velkommen til dygtige dressurryttere og deres heste, men ligesom mange andre har værterne set sig nødsaget til at droppe stævnet på grund af corona.

I den vesteuropæiske liga er det indtil videre kun lykkedes at gennemføre et kvalifikationsstævne, og det var på Vilhelmsborg i oktober, hvor Cathrine Dufour vandt foran Isabell Werth og nogle af de stærkeste ekvipager i verden pt.

De planlagte kval-stævner i Lyon, Stuttgart, Madrid, London Olympia, Mechelen og Amsterdam er blevet aflyst, mens stævnet i Salzburg stadig står i kalenderen. Det samme er tilfældet for Neumünster og ‘s-Hertogenbosch, der skal afvikles i 2021.

Finale i Sverige

Selv om mange af kvalifikationerne er blevet aflyst, fortæller arrangørerne bag finalestævnet, at det stadig er deres mål at samle verdens bedste ryttere i Göteborg. Det skriver Dressage News.

Arrangørerne har gjort det klart, at på trods amputerede stævnekalender, så planlægger de stadig en fælles finale i dressur og spring for 10. gang i Göteborg – et af de mest populære finalesteder.

Om corona vil, så afvikles World Cup-finalerne i springning og dressur i Göteborg fra 31. marts til 4. april 2021

Mange ridehaller i Nordjylland skal holdes lukkede

– På baggrund af de seneste COVID-19-restriktioner i Nordjylland har vi endnu en gang opdateret vores ‘svar på jeres oftest stillede spørgsmål’ – denne gang med fokus på ridehallerne, som i langt de fleste tilfælde desværre skal holdes lukkede, lyder den seneste udmelding fra Ride Forbundet.

Vi har fuld forståelse for, at det ikke er dén udmelding, I havde håbet på i Nordjylland, men i vores dialog med Kulturministeriet er det desværre ikke lykkedes os at få lov til at betragte ridehallerne som værende udendørs, og derfor skal de altså i langt de fleste tilfælde holdes lukkede. Vi opfordrer fortsat til, at man som klub kontakter det lokale politi for at få sparring på, hvordan man skal forholde sig til restriktionerne lokalt.

Dansk Ride Forbund

Spørgsmål og svar

Må vi afholde elevskoleundervisning indendørs (i ridehallen)

Nej, desværre ikke. Myndighederne har meldt ud, at al indendørs idrætsaktivitet lukkes ned: ”Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.” (Kilde: https://coronasmitte.dk/restriktioner-inordjylland) Vi har over for Kulturministeriet forsøgt at argumentere stærkt for, at ridehaller ikke bør betragtes som værende indendørs, men det er desværre ikke lykkedes os, så derfor må ridehallerne ikke benyttes på nuværende tidspunkt.

Må vi afholde elevskoleundervisning udendørs?

Ja, der er ikke lagt restriktioner på udendørsaktiviteter, så der må gerne afholdes rideundervisning udendørs. Vær dog opmærksom på, at undtagelsen fra forsamlingsforbuddet for børn og unge under 21 år bortfalder, og at der derfor max. må være 10 personer til stede samtidig (inkl. elever, underviser, eventuelle hjælpere, forældre, etc.). Der må fortsat gerne afvikles flere hold ad gangen, så længe man overholder krav om afstand samt forsamlingsforbuddet.

Er der forskel på, om elevskoler eller private må benytte ridehallerne

Ja, det kan der være. Ligesom det er gældende for den nye lov om brug af mundbind, handler det om, hvorvidt der er en forening/klub/elevskole tilknyttet på stedet, og om der dermed kan siges at være adgang for offentligheden. Er der en forening/klub/elevskole tilknyttet, er det et krav fra myndighederne, at ridehallerne holdes lukkede. Er der derimod tale om en privat gård/opstaldningssted uden forening/klub/elevskole, hvor der ikke kan siges at være adgang for offentligheden, er ridehallerne ikke omfattet af at skulle holdes lukkede.

Er der nogen tilfælde, hvor man kan gøre undtagelser ift. brug af ridehallerne (på steder, hvor der er en forening/klub/elevskole tilknyttet)?

Hvis I som klub står i en situation, hvor I tænker, at der med begrundelse i hestevelfærd kan argumenteres for at give en form for dispensation til motionering af én eller flere heste i ridehallerne, opfordrer vi klubbens bestyrelse til at tage kontakt til det lokale politi for at få sparring på, hvordan I skal håndtere situationen. DRF kan desværre ikke foretage vurderinger eller give dispensationer.

Der er forskel på udmeldingen fra jer, og det vi får at vide hos det lokale politi ift. brug af ridehallerne – hvad skal vi rette os efter?

Vi anbefaler generelt, at alle klubber kontakter det lokale politi for at få deres vurdering af, hvordan de gældende restriktioner skal overholdes. Der er fortsat stor forskel på tolkningerne alt efter hvor i landet, man befinder sig, så derfor kan der være forskel på DRF’s udmelding og det, I får at vide af det lokale politi. Det er i sidste ende det lokale politis udmelding, I skal rette jer efter, da det er dem, der skal håndhæve restriktionerne og evt. vil kunne udskrive bøder, hvis de vurderer, at restriktionerne ikke bliver overholdt.

Se alle spørgsmål og svar

Opdaterede svar på spørgsmål ang. stævner og forsamlingsforbuddet

Det er stadig vigtigt for os at understrege, at det ikke er DRF, der beslutter, hvilke restriktioner, der gælder hvornår – vi formidler blot vores faglige vurdering af de udmeldinger og informationer, vi får fra myndighederne, og vi gør det efter bedste evne. Vi opfordrer til, at man læser alle de nedenstående spørgsmål og svar grundigt igennem, da flere af dem hænger sammen. Som altid er I mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for sparring/vejledning – DRF sidder klar til at hjælpe jer.

Spørgsmål Svar 
Hvornår gælder forsamlingsforbuddet, og hvornår gælder arrangementsforbuddet? Som udgangspunkt skal man som stævnearrangør sørge for at overholde forsamlingsforbuddet på max. 50 personer samtidig, hvis man ikke har eller kan lave et set-up, som kan facilitere, at tilskuere/publikum i det væsentlige sidder ned (flere end halvdelen). 

Arrangementsforbuddet derimod kan ’benyttes’, hvis man har eller kan lave mange siddepladser i form af tribuner, stolerækker, etc, så der er mulighed for, at flere end halvdelen kan være siddende tilskuere/publikum.   
Hvor mange personer må der max. være ved et arrangement, hvor tilskuere/publikum i det væsentlige sidder ned? (arrangementsforbuddet) Og hvor mange af disse skal sidde ned? Et sådant arrangement (her tolkes pr. stævnedag) må max have 500 deltagere – der skelnes ikke imellem, om disse er fordelt ud over dagen, eller er til stede på én gang. Flere end halvdelen skal være siddende – altså, ved et arrangement med 500 deltagere, skal min. 251 personer være siddende tilskuere/publikummer.
Hvad kan man gøre for at skalere ned på de antal personer, der er til stede samtidig?Idéer:
– ‘Rid og skrid’-koncept
– Sæt max. antal hjælpere på pr. rytter
– Frabed jer publikum, som ikke behøver at være tilstede
– Opdel stævnet i loops
– Tildel rytterne tidsrum, hvor de må opholde sig på stævnepladsen (dette vil afhænge af de klasser, de starter)
Kan I give eksempler på, hvordan man kan dele sit arrangement op (forsamlingsforbuddet på max. 50 deltagere samtidig)1. Man kan have max. 50 personer i alt til stede samtidig
2. Man kan dele sit stævne op i loops af max. 50 personer i alt – med pauser imellem hvert loop. Tidligere måtte man max. være 500 deltagere i alt på hele stævnedagen, men dette er ikke længere gældende, så man må i princippet køre så mange loops á 50 personer, som man vil. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 50 personer samtidig.
Kan I give eksempler på, hvordan man kan dele sit arrangement op (arrangementsforbuddet på max. 500 deltagere samtidig/i alt)1. Ved de helt store stævner kan man vælge at have 500 deltagere til stede samtidig, og her vil det så gælde, at min. 251 (flere end halvdelen af de 500) skal være siddende tilskuere/publikum.
2. Man kan også vælge at have f.eks. 2 x 250 deltagere på en dag med tidsforskydning imellem (loops), og i dette tilfælde vil det så ’kun’ være 126 personer (flere end halvdelen af de 250), som skal sidde ned pr. loop. Dette kan være en fordel for nogle af de stævnearrangører, som ikke kan holde sig under 50 deltagere ad gangen, men som heller ikke har tilskuerfaciliteter (f.eks. tribuner eller stolerækker) nok til det påkrævede antal siddende tilskuere/publikum.  
Hvor lange pauser skal der være mellem hvert loop? Det er svært at give et endegyldigt svar, men et godt bud kunne være f.eks. en time. Hvis man samtidig opfordrer til ’rid og skrid’, så kan man sikre sig, at der ikke er flere end det tilladte antal personer til stede samtidig.  
Må deltagere gå igen i flere loops? Ja, ifølge Rigspolitiets tolkning kan der godt være gengangere. Er der tale om arrangementer, hvor publikum ikke i det væsentlige er siddende, er kravet blot, at man fortsat ikke er flere end 50 personer til stede samtidig.  
Siddepladser; skal det være faste tribuner, eller må man også benytte f.eks. klapstole? Der er ikke beskrevet nogen regler for, at der skal være tale om faste tribuner o.l. Derfor vurderer vi godt, at man f.eks. kan opstille stolerækker som siddepladser. Man skal blot huske at opstille disse med 1 meters afstand rundt om hver stol jf. myndighedernes retningslinjer.  
Skal man bære mundbind i kantinen/cafeteriet? Personalet skal bære mundbind hele tiden, og de besøgende/kunderne skal bære mundbind, når de er stående eller gående. Sidder man ned og spiser, må man tage mundbindet af. 
Er et cafeteria-telt udendørs eller indendørs, og skal man bære mundbind her? Det er vores vurdering, at et cafeteria betragtes som indendørs, også selvom det er i et telt. Derfor gælder ovenstående regler også her. 
Hvis vi har cafeteria udendørs, skal folk så også bære mundbind?  Personalet vil fortsat skulle bære mundbind, da de håndterer mad/drikke, men der er ikke krav til de besøgende/kunderne, når det er udendørs. Man kan dog som arrangør selv vælge, om man også vil bede besøgende/kunder om at bære mundbind for en sikkerheds skyld.  
Gælder der andre regler, når nu vi overgår til indendørsstævner? Nej, der skelnes ikke mellem udendørs- og indendørs idrætsarrangementer.  

//Pressemeddelelse DRF//