Skip to main content

Tag: Krisetid

Hesteejere kan ikke betale foder

Det engelske magasin og hjemmeside, Horse & Hound har oversøgt, hvordan den nuværende krise som rammer leveomkostningerne har effekt på hesteverdenen i England.

De seneste tal fra Blå Kors viser, at mere end 70 % af dem, der for nylig havde henvendt sig til velgørenheden for at bede den om at tage imod eller hjælpe med at genhuse en hest eller pony, anførte personlige eller økonomiske forhold som årsagen. “Nogle mennesker, vi taler med, spiser mad fra en fødevarebank. Det er klart, at heste generelt er en del af en familie, men hvis du ikke har råd til at købe mad, er heste nødt til at gå,” udtaler Annabelle Taylor, nyt hestehjems koordinator (horse rehoming coordinator) hos Blå Kors.

De seneste tal, der blev offentliggjort i midten af august, viste, at velgørenheden havde modtaget 144 anmodninger fra folk, der bad Blå Kors om at tage imod eller hjælpe med at genhuse en hest eller pony. Mere end 70 % af dem nævnte personlige eller økonomiske forhold. Og man må formode at det tal stiger over vinteren.

Koordinatoren oplever, at mange hesteejere virkelig kæmper for at få råd til foder til hestene, men at det for en del er en håbløs kamp.

Stor bekymring hos velfærdsorganisationerne

“Nogle siger, ‘jeg kan ikke holde dem mere end tre uger’, så vi er ved at finde nødoptagelsesstalde til dem på et af vores centre eller en af vores plejegårde for at forsøge at støtte dem på den bedste måde vi kan. Det er deres elskede heste. Det er virkelig trist, og folk har det virkelig svært, men hvis du ikke har råd til mad til dine børn, vil heste desværre bare ikke blive holdt på samme måde.”

Hun tilføjede, at årsagerne blandede, snarere end en enkelt faktor. Det kan være afskedigelser, stigende fødevarepriser og usikkerheden om, hvad der venter denne vinter.

World Horse Welfares administrerende direktør, Roly Owers, udtalte til H&H, at når man ser frem til de næste par måneder, er det “svært ikke at være enormt bekymret over de stigende leveomkostninger”.

“Med lange nætter, mangel på græsning og ofte behov for at købe tilskudsfoder er vinteren altid en mere udfordrende sæson for mange hesteejere,” siger han.

“Gennem vores fire centre på tværs af Storbritannien er vores primære fokus på at tage velfærdssager ind, selvom vi bestemt har flere forespørgsler til vores rådgivningslinje fra ejere, der har det svært. Vores frygt er altid, at disse dyr bliver velfærdsbekymringer, fordi ejerne ikke længere er i stand til at passe dem tilstrækkeligt.”

”Vi arbejder tæt sammen med andre for at forsøge at forberede os bedst muligt på den kommende vinter, men som vi ved af tidligere erfaring, kan økonomiske nedgangstider tage flere år at manifestere en stigning i velfærdssager.”

Al stævneaktivitet og indendørs klubaktivitet fortsat i bero frem til 10. maj

Stævner
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om/hvordan forbuddet mod store forsamlinger og arrangementer til og med august (ej at forveksle med forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer, som refereres til i indledningen) vil påvirke ridesportens stævner i perioden, men vi afventer nærmere præcisering fra myndighederne herom og vil naturligvis melde ud, når vi ved mere.
Ligesom det har været tilfældet indtil nu, skal klubberne naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningerne af stævner frem til 10. maj. 

Øvrige aktiviteter
I forhold til alle øvrige aktiviteter (herunder også besøg af fagpersonale) gælder samtlige af DRFs anbefalinger fra 19. marts stadig – blot forlænget frem til 10. maj.

Kilde: Dansk Ride Forbund

Hjælp til trængte elevskoler – få tilskud på 5.000 kr. til smedearbejde

Pengene kommer fra Hestens Værn og fra overskud fra smedekonkurrencerne i Herning (Open Danish farrier Championship 2020), hvor registrerede beslagsmede fra mange lande samles, viser deres evner i konkurrencerne og udveksler erfaringer der kommer heste og deres ejere til gode.

For at elevskolen kan komme i betragtning til at modtage en ’hjælpepakke’, skal der indsendes en skriftlig begrundet ansøgning for, hvorfor netop jeres elevskole har brug for hjælp. Ansøgningen skal desuden indeholde rideklubbens balance fra regnskabsåret 2019 (detaljeret opgørelse over både aktiver og passiver), antal elevskoleryttere, antal klubmedlemmer, samt antal elevskoleheste. Ansøgningsfristen er 15. april 2020, og ansøgningen skal sendes på mail til Hestens Værn: post@hestens-vaern.dk

Herefter vil bestyrelsen i samarbejde med Dansk Rideforbund udvælge de 10 elevskoler, der hver vil modtage en ’hjælpepakke’, og disse vil få direkte besked.

Er man én af de heldige elevskoler, der får tildelt penge, skal smedearbejdet udføres af en registreret beslagsmed og herefter indsendes en betalt faktura for det udførte arbejde til Hestens Værn, som herefter udbetaler ’hjælpepakken’.

Kilde: Pressemeddelelse Dansk Ride Forbund

Equitour Denmark flyttes

Equitour Denmark skriver følgende på deres Facebookside: 

Information omkring Equitour Denmark og COVID-19

Set i lyset af de voldsomme udfordringer i forbindelse med COVID-19 pandemien, har vi besluttet at flytte Equitour Denmark – oprindeligt planlagt til afvikling d. 20. – 24. maj.

Det store puslespil omkring en ny tilrettet stævnekalender er på nuværende tidspunkt desværre ikke endeligt fastlagt. Det betyder, at vi for indeværende ikke kan melde en ny afviklingsdato ud. Vi har anmodet om at få tildelt datoerne d. 3. – 6. september, og håber at vi denne weekend kan gennemføre et uændret Equitour Denmark arrangement.

I forbindelse med flytningen håber vi, at I alle vil være med til at gennemføre et brag af et ridestævne. Sammen kan vi fejre, at det igen er muligt at være samlet omkring den sport, som vi alle elsker.

I vil modtage nærmere information omkring stævnet, så snart der er endelig afklaring på omfanget af stævnet samt ny afviklingsdato.

Vi melder selvfølgelig ud, så snart der er nyt i forhold til dato, og vi glæder os til at streame fra det spændende DM- og Nations Cup-stævne senere på året.

Equitour Denmark

DIF ser frem til yderligere hjælp til idrætsforeningerne

Dagens udmelding fra regeringen om at forlænge kompensationsordningen for arrangører frem til den 9. juni møder tilfredshed hos DIF (Danmarks Idrætsforbund).

”Der er ingen tvivl om, at forlængelsen af arrangementsordningen har stor betydning for de af vores forbund og foreninger, der står bag større arrangementer. De kan nu se frem til en økonomisk håndsrækning i de tilfælde, hvor de må aflyse stævner, events og kampe med tab til følge” siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Han understreger, at DIF se seneste uger har været i tæt dialog med både ministre og ordførere fra et bredt udsnit af folketingets partier. Dialogen om hjælp til idrætsforeningerne er slet ikke afsluttet, og Niels Nygaard ser frem til at fortsætte de seneste ugers drøftelser med politikerne om yderligere tiltag.

Bekymrede miner i idrætsforeningerne
Lige nu ser mange af landets idrætsforeninger ind i en presset fremtid: Aflyste stævner, manglende salg i pølseboden til klubkampe og udsigten til vigende sponsorindtægter har fået bekymrede miner frem hos frivillige foreningsfolk over hele landet.

”Udover behovet for en ordning, der også dækker langt mindre arrangementer, så har vi brug for en mere helhedsorienteret dialog om konsekvenserne for idrætsforeningerne og hvilke tiltag, der er nødvendige for at idrættens fællesskaber også fremover kan være et stærkt aktiv i vores samfund ” siger Niels Nygaard og fortsætter:

”Derudover ser vi i DIF også frem til at drøfte med regeringen, hvordan idrætten skal spille ind i en genåbningsstrategi. Ligesom vi har taget et medansvar for at begrænse corona-smitten, så ser vi også frem til at danskerne igen – på forsvarlig facon – kan dyrke idræt i foreningerne” slutter Niels Nygaard.

FAKTA
Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen for arrangører, så den nu dækker arrangementer med planlagt afholdelse frem til og med den 9. juni 2020. Ordningen gælder for arrangementer med over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige risikogrupper.

Alle arrangementer, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Yderligere informationer og kriterier findes på virksomhedsguiden.dk, hvor der er link til ansøgningsblanket.

Pressemeddelelse: DIF

(Kilde: Kulturministeriet)

Krig og Corona – særlige omstændigheder ved OL

Siden starten på de moderne Olympiske Lege i 1896, er legene tre gange tidligere blevet aflyst. To gange har ridesportens konkurrencer været afholdt et andet sted end de andre sportsgrene, og en gang deltog kun 11 nationer i legene som følge af en boykot. Vi giver et overblik nedenfor.

1916
OL i Berlin blev i 1914 aflyst på grund af 1. Verdenskrig, der varede fra 1914 til 1918. OL blev først afviklet igen i 1920 i Antwerpen.

1940
Man kan godt forstå, hvis japanerne følger sig forfulgt af uheld, når det kommer til OL. I 1940 skulle OL være afviklet i Tokyo, men da der udbrød krig mellem Japan og Kina i 1937, ville Japan ikke afholde legene. OL blev i stedet flyttet til Helsinki i Finland, men det blev heller ikke til noget da 2. Verdenskrig begyndte i september 1939 med nazisternes invasion af Polen.

1944
Italien skulle have været vært for de Olympiske Lege i 1944, men da 2. Verdenskrig stadig rasede, blev legene naturligvis aflyst. Der skulle gå 12 år fra legene i Berlin i 1936 til de igen blev afholdt i London i 1948.

2020
Sommerlegene i Tokyo er blevet udsat til 2021 på baggrund af Corona virus (Covid-19), der lige nu hærger i hele verden og betyder nedlukning af både lande, rejser, arbejdspladser og sportsaktiviteter.

Særlige OL for ryttere
Udfordringer og ridesport er to ord, der mange gange synes uadskillelige. Både i dagligdagen men også når det kommer til store events (man kan eks. vis. tænke tilbage til VM  2018 i Tryon, USA som et eksempel.) Udfordringer har der da også været mange af i forbindelse om OL i ridning:

1956
OL blev afholdt i Melbourne i Australien. Men på grund af meget strikse karantænelove kunne hestene ikke får lov at konkurrerer i Australien. IOC besluttede derfor at flytte ridesporten til Stockholm i Sverige flere måneder før legene begyndte i Melbourne. Rytterne havde sågar deres egen åbning- og afslutningsceremoni i Sverige. Nok lidt tamt i forhold til festlighederne i Australien.

1980
Russerne var i 1980 vært for de Olympiske Lege, der skulle finde sted i Moskva. Seks måneder inden OL invaderede Rusland Afghanistan, og i protest mod invasionen var amerikanerne foregangsmænd i en boykot af legene, hvilket udviklede sig til at de såkaldte Alternate Games blev afholdt i Holland med allierede lande. I forhold til ridesporten så deltog Kun 11 lande ved OL i Moskva (Østrig, Bulgarien, Guatemala, Finland, Ungarn, Indien, Italien, Mexico, Polen, Rumænien og Sovjetunionen), mens 13 lande herunder sværvægterne Tyskland, England, Frankrig, USA, Holland, Belgien og Schweiz var til hest i Rotterdam.

2008
Fordi internationale dyrlæger ikke kunne erklære Beijing fri for hesterelaterede sygdomme, skulle heste, der rejste til OL i Beijing, være i karantæne i lang tiden, inden de kunne rejse tilbage til deres hjemland efter legene. For at komme karantænen til livs, blev de olympiske ridesports discipliner afviklet i Hong Kong i stedet for i Beijiing.

Det år vandt dressurlandsholdet i øvrigt Danmarks første bronzemedalje for hold i dressur. Holdet bestod af Andreas Helgstrand, Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Anne van Olst

Se mere om OL’s farverige historie her

Kidde: Horse Network

OL-datoerne i 2021 er på plads

24. juli 2020 var den magiske dato for verdens bedste sportsudøvere, indtil coronavirussen fik sat en stopper for sommerens planlagte OL.

I sidste uge besluttede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de japanske arrangører at udskyde den store sportsbegivenhed til 2021, men allerede nu er de klar med den præcise dato.

23. juli til 8. august 2021

De datoer giver sundhedsmyndighederne og alle involverede i organisationen af ​​legene den maksimale tid til at håndtere alle usikkerhederne som følge af COVID-19-pandemien.
De nye datoer, nøjagtigt et år efter dem, der oprindeligt var planlagt til 2020 (24. juli til 9. august 2020 og Paralympiske lege 25. august til 6. september 2020), har også den ekstra fordel, at udsættelsen vil forstyrre den internationale sportskalender så lidt som muligt. Derudover giver det tilstrækkelig tid til at afslutte kvalificeringsprocessen, lyder det i den netop udsendte pressemeddelelse.

Læs mere om OL her.

Dem skal du følge på Instagram: Herlig hesteunderholdning

Ida Mei 
På Instagram følger knap 30.000 mennesker den århusianske springrytter. Og på Youtube har Ida Mei over 10.000 abonnenter, der sidder klar til at se videoer, som bærer titler ”Jeg prøver dressurhest”, ”Højdespring og ny rekord” eller ”Gør klar til stævne med mig.
Tjek Ida Mei ud her.

Hall_fotografi
Catarina Hall er ikke kun Cathrine Dufours dygtige groom. Hun er også en dygtig fotograf, der forstår at fange hest og rytter i det rigtige øjeblik.
Tag et kig på Catarinas smukke fotos her.

Mikkaawesome (foto øverst)
Mikkala har været hestepasser for Andreas Helgstrand i mange år, og heldigvis får følgerne stadigvæk lov til at få et indblik i hendes spændende hverdag, hvor heste er omdrejningspunktet. Mikkala tager os med i stalden, når de flotte dyr skal strigles, fodres eller på skovtur. Men vi kommer også med, når hun kører lastbilen til de internationale stævner.

Alexander Yde Helgstrand
Godt nok er han søn af selveste Andreas Helgstrand, men Alexander kan sagtens selv. Den dygtige teenager har vundet utallige stævner – først på pony og nu som juniorytter. På Instagram viser han, hvordan han tilrettelægger sin hverdag med skole og træning. Følg ham her.

Anna Zibrandtsen
Hun er en af landets bedste dressurryttere, men Anna Zibrandtsen forkæler gerne sine følgere på Instagram med et indblik i, hvordan livet som fuldtidsrytter på højt plan foregår.
Små klip fra træningen, hestene der nyder livet på folden og fællesskabet på Bregnerødgaard er bare en bid af det, vi får lov at følge med i.

Haarbygard.hestar
Islandske heste i hobetal er, hvad du får her. Træning på banen, rideture i naturen og hverdagsberetninger er lige det, du kan glæde dig til hos Haarbygaard Hestar.

Flere inspirerende profiler finder du lige her:

Anna Kasprzak

Simone Lunding-Hoppe

Cathrine Dufour

Ponyrytteren Mejse

Anna Weilsby

The Horse pic

Agnete Kirk Thinggard

Maali_inspiration

Jessica Toelstang om coronapausen: Hestene får et pusterum

Cv’et afslører en kavalkade af flotte resultater:

DM Children 2011 – guld
EM Junior 2014 – deltagelse
NM Junior hold 2015 – guld
DM Junior 2015 – bronze
NM Junior 2015 – guld
EM Junior 2015 – deltagelse
EM YR 2016 – deltagelse
EM YR 2017 – deltagelse
DM YR 2018 – guld
DM hold 2018 – guld
EM YR hold 2018 – bronze

Fødselsattesten fortæller, at Jessica Toelstang endnu ikke er fyldt 23 år, men det har altså ikke forhindret hende i at ride utallige gode runder ved de største stævner i ind- og udland.
Ligesom resten af landet har Jessica dog måtte droppe stævner den kommende tid, fordi coronavirussen har sat alting i stå. I stedet for at fokusere på alle de oplevelser, hun når går glip af, har Jessica formået at vende krisen til noget positivt.

– Der er ikke nogen stævner at træner henimod, så situationen er helt klart ændret. Jeg har to ældre heste, som jeg har redet en del grand prix’er på – de bliver holdt i gang med lidt dressur og en masse gymnastikspringning. Og så får de lov til at gå en masse ture ude på ridestierne.
Der er ikke det helt store at tage fat i med dem, fordi de er så rutinerede, så de får lov til at hygge sig lidt.

-Jeg ser sådan på det, at nu kan det være, at jeg har lidt mere tid til at koncentrere mig om de ting, der skal fokuseres på hos de unge heste.
Normalt har jeg da også tid til at træne grundigt, men nu har man virkelig ro til at fordybe sig. Hvis der for eksempel kræves lidt mere i forhold til de unge heste. Jeg har en seksårs, som jeg er ved at lære at kende, så det er passende, at vi kan lære hinanden at kende på en rolig måde. Vi kan tage en masse små spring, fortæller Jessica.

Tal med din træner
Jessica er en del af Firkløverets Springakademi, hvor unge, talentfulde ryttere får hjælp til at blive endnu bedre.
Toelstang red sit første internationale stævne, da hun var syv år og vandt sin første sølvmedalje til DM, da hun var ni år. Det er siden blevet til 12 guldmedaljer ved DM individuelt og hold. 
Hun har et godt råd til ryttere, der lige nu har svært ved at se lyset for enden af tunnelen.

– Jeg kan godt forstå, at det kan være en udfordring for nogle ryttere at holde motivationen oppe i den her tid, hvor alt bare er aflyst.
Jeg tror, at vi, der ofte er ude at starte stævner, tager det lidt mere roligt. Når stævnerne går i gang igen, så går det i gang igen. Og så er vi klar.
Man er nok nødt til at tage en snak med sin træner, så man ikke stresser. Man skal tage det som det kommer i år. Der kommer altid et stævne igen, så hvis man ikke når at blive klar til det, man havde planlagt, så går det nok.
Som rytter er man vant til uforudsete ting, fordi det er levende dyr, man har med at gøre. Man er aldrig sikker i sin sag i den her sport, fordi hesten kan blive skadet.

– Jeg ser den her ufrivillige pause som en mulighed for at hestene får et pusterum. De har et hårdt program, så jeg tror, de har meget godt af det her. De kan trække vejret lidt og komme helt ned og få en masse ro.
Jeg tager det også stille og roligt med de unge, for nu skal vi ikke nå noget. De unge har mange stævner hele tiden, og man skal også huske, at de vokser.

Du kan få et unikt indblik i Jessica Toelstangs spændende hverdag, når hun tirsdag overtager Zibrasport Equests Instagram.

Se Jessica performe på springbanen.
Her blev hun nummer tre på Quartel Du Mazes i MA2** Springning Heste (140 cm) A til B-stævnet på Riders Cup i 2019. Hele klassen finder du her

Sådan reagerer verdens bedste på udskydelsen af OL

Juli og august skulle have været de helt store OL-måneder, men IOC meldte tirsdag ud, at legene først finder sted i 2021.
Det betyder, at ryttere og heste nu skal ændre i deres træning og turneringsplaner, og selv om ærgrelsen, over et rykket OL, er til at føle på, så reagerer toprytterne med overskud på de sociale medier.

Ingrid Klimke:
– OL bliver rykket til næste år! Vi havde glædet os til Tokyo2020! Dog er andre ting vigtigere lige nu; vores familier, venner og andres menneskers sundhed. Det har første prioritet. Jeg er meget lettet over IOCs beslutning om at rykke OL til 2021. De næste 12 måneder vil vi fokusere på at træne mod målet Tokyo2021.

Cathrine Dufour
– Jeg er skuffet, og jeg havde håbet på OL i 2020. Men lige nu lider store dele af verdenen under coronavirussen, og vi skal alle tage os af hinanden.
Nu vil jeg fokusere på 2021 sammen med mit fantastiske team. Jeg ved, at vi kan gøre det. Så sæt i gang.

Severo Jurado López
– Beslutningen er endelig taget, og OL bliver rykket til 2021. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke er en smule frustreret og ked af det, men vi har større problemer lige nu.
Et af OLs største mål er at bringe mennesker fra hele verden sammen for at fejre sporten. Nu håber jeg, vi kan overvinde udfordringerne, og jeg ser allerede frem mod Tokyo 2021.

Peder Fredricson
– Jeg har netop modtaget nyheden om, at OL vil blive skubbet til 2021 på grund af coronavirus-pandemien. Det er en svær beslutning at tage, men sikkert den rigtige. Jeg har arbejdet hen mod OL de tre seneste år, og jeg er ked af det lige nu.
Det er samme situation for alle atleter, organisatorer og alle sportsfans i hele verdenen. Men vi skal nok komme gennem denne hårde periode, og nu har vi vished, så vi kan begynde at planlægge frem mod OL i 2021.
Pas godt på hinanden!

Stinna Tange
– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at nyheden om at PL bliver udskudt et år bliver mødt med stor lettelse herfra. Med Soletto som kun lige er blevet 6 år og et partnerskab, der ikke engang er et år gammelt endnu, er det faktisk lidt et drømmescenarie for os at få et år mere at forberede os og træne i! Så får vi virkelig tid til at nørde med dressurens fine kunst på en ordentlig og rolig måde. Vi skal nok give den alt, vi har.
Imens må i passe på jer selv og hinanden og blive inde døre så vidt, det er muligt.

Simone Blume
– Tokyo 2020 var vores store mål i år. Vores stævneplan frem til OL var så godt som fastlagt. Det var en stram tidsplan lige efter fødslen af Hanna, men at for få chancen for at deltage i OL var jeg indstillet på at kæmpe hårdt. Men så skete alt dette.
Nu har vi ingen stram tidsplan – nu har vi i stedet tid til at tænke efter og reflektere… I min situation er udskydelsen af OL nok ret positiv, fordi der først har været en babypause og nu en tid uden stævner, hvilket havde gjort det noget nært umuligt at være fit i begyndelsen af august.

Tina Lund
– Vi er med på listen til at måske ride OL og ride for Danmark. Min hest er i god form nu, og vi har arbejdet længe for at opnå dette mål. Men forstår det selvfølgelig. Der er ikke noget vigtigere end vores helbred. Dog har man lov til at være lidt ked over det. Græder lidt nu

Se åbent hus på Blue Hors lige her

Intet er i disse uger som det plejer, fordi coronavirussen hærger.
Flere danske stutterier har været nødt til at aflyse eller rykke deres årlige åbent hus-arrangement, men Blue Hors har valgt at streame deres show, så interesserede kan nyde de dejlige heste hjemme i stuen foran skærmen.

– Vi afholder åbent Hus (vores fremvisning af avlshingste) – men det bliver uden adgang for publikum.
Som en konsekvens af situationen omkring coronavirussen vil vores kommende ONLINE hingstefremvisning, i overensstemmelse med Dansk Ride Forbunds anbefalinger, også foregår udendørs.
Myndighedernes udmelding omkring aflysning af større arrangementer med mange deltagere har også betydet at vores Åbent Hus ikke afvikles som sædvanligt.
Det vil samtidig betyde at vi har måtte ændre på vores planer, idet logistikken omkring et udendørsarrangement ikke passer ind i rammerne for en livetransmission, fastslår Blue Hors.
 
Heldigvis vil vi stadigvæk kunne præsentere publikum for en perlerække af hingste på vores udendørsbane, hvor vi vil gøre vores ypperste for at formidle et ærligt og naturligt billede af hingstene – så oplevelsen er som at være der selv.

– Det er ærgerligt at vi ikke kan vise hingstene frem med publikum, men vi har et topprofessionelt produktionshold og dygtige hjælpere, der vil sikre at du får en unik oplevelse hjemme bag skærmen.
Vi tager de anbefalinger, vi får fra Statsministeriet, meget alvorligt, og jeg er sikker på, at alle vil kunne forstå, at det er den rigtige beslutning i den givne situation, siger avlsleder Martin Klavsen.

Se med på Zibrasport Equest
Vil du opleve:

Blue Hors Dalian
Blue Hors Farrell
Blue Hors Fortron
Blue Hors Kingston
Blue Hors Zackerey
Blue Hors Monte Carlo
Blue Hors Zackorado
Vivaldi

så er det bare med at klikke her, hvor showet bliver sendt lørdag klokken 14.

Melding fra DRF om OL-udskydelse

De danske pladser er sikret
Danmark har på nuværende tidspunkt allerede kvalificeret sig i både dressur, springning og military, så udskydelsen har ikke nogen betydning for os som nation på det plan.
-Vi må glæde os over, at vi, modsat andre sportsgrene, som endnu ikke er færdige med at kvalificere sig til OL, er sikre på at skulle afsted i alle disciplinerne næste år. Det eneste, der så kan ændre sig, er hvem der ender med at blive udtaget til pladserne, siger Elitechef i DRF, Kimi Nielsen.

Ærgerligt, men også en unik mulighed
Der er uden tvivl mange, som havde glædet sig til at skulle følge de danske ryttere under OL i Tokyo i år, og Kimi Nielsen forstår godt skuffelsen, der følger i kølvandet på udskydelsen.

– Vi har set opadgående kurver i alle tre discipliner, og vi har bestemt ikke toppet endnu, så det er ærgerligt, at vi ikke får lov til at vise, hvad vi kan. Især i dressuren kunne det være blevet virkelig spændende, da vi i har nogle utroligt talentfulde ekvipager i sporten lige nu, og der havde helt sikkert været medaljepotentiale både individuelt og på holdplan.
Jeg mener dog ikke udelukkende, at det er en ulempe, at OL udskydes, for nu har vi mulighed for at udvikle de individuelle ekvipager endnu mere og dermed blive endnu stærkere. Vi har f.eks. nogle virkelig talentfulde, unge heste, som fint kan have gavn af mere erfaring og træning, så jeg tænker, at vi kan stille med et endnu stærkere hold i 2021.

Også inden for springning og military ser Kimi Nielsen muligheder forbundet med udskydelsen, da det er nogle imponerende resultater, de danske eliteryttere har leveret det seneste års tid, så hvis de flotte takter fortsætter, kan de danske chancer ved OL næste år være endnu bedre.

Sådan bliver fokus frem mod OL næste år
Der er naturligvis allerede gået en masse forberedelser forud for årets olympiske lege, og mange af disse vil nu blive forlænget. Kimi Nielsen understreger, at det tætte samarbejde med DIF og Team Danmark naturligvis skal fortsætte frem mod OL næste år:

– Der ligger unægteligt en del arbejde forude med at få lagt nye planer frem mod 2021, men det tager vi med. Vi har et stærkt samarbejde mellem DRF, DIF og Team Danmark, og i fællesskab skal vi nok nå i mål, fastslår hun.

Hun fremhæver desuden, at det stærke samarbejde med både bruttogrupper, landsholdstrænere- og holdledere og ikke mindst hesteejerne naturligvis fortsat vil have høj prioritet, således at alle parter arbejder sammen mod det fælles mål; at dansk ridesport står stærkest muligt ved OL i 2021.

//Pressemeddelelse DRF//

  • 1
  • 2